Home

Test středověk

Testi.cz - Středověk. Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama. Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno Test ze středověké literatury je pro vás připraven. TEST na středověkou literaturu - období staroslověnského písemnictví 1 Třeba už si nepamatujete kdo byli Konstantin a Metoděj test-Středověk. 19. 8. 2010. 1-Od kdy do kdy je středověk? 2-středověk neboli... 3-O co ve středověku hlavně jde? 4-Jak se dělí středověk? 5-kdy zanikla Západořímská říše? 6-Jak se nazývá zmatek trvající od 4.-6.st.? 7-Kdo způsobil toto období? 8-Attila neboli..

Video: Jan Hus a husitství - Středověk — testi

Krátký test, který se zaměřuje na období Mezopotámie a Středověku. Starověk a Mezopotámie nepatří mezi oblíbené učivo. My Vám ovšem přinášíme test, který by Vás bavit mohl Jste zde: Test park > Testy > Dějepis > Středověk Středověk. 1/15 Karel Martel přezdívaný Kladivo zastavil postup Arabů do Evropy: v bitvě u Poitiers roku 751; v bitvě u Poitiers roku 732; v bitvě na řece Lechu r. 955; v bitvě na řece Lechu r. 995; 2/1 Test ověřuje znalosti o evroých středověkých literárních památkách (Nový zákon, hrdinské eposy, dvorská literatura) a o počátcích písemnictví na našem území (do poloviny 14. století). Klíčová slova: epos, Nový zákon, trubadúři, žakéři, kronika, staroslověnština, hlaholice Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453, případně objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492, či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517.

V Rusku po dlouhá léta vládly dvě legendární panovnické rodiny - Rurikovci a Romanovci. Z těchto rodin pochází slavní panovníci jako Ivan IV Raný středověk - 5. - 11. století = feudální společnost Znaky: období od roku 476 = pád Západořímské říše na půdě Západořímské říše se vytvořila germánská království, která navázala na tradice Římské říše = k antické kultuře přistoupily nové etnické skupiny = germánské, slovanské a arabské, které se staly nositeli středověké kultury. U nás najdete tisíce testů, které můžete pohodlně řešit online nebo si je vytisknout, např.Dějepis - Ranný středověk, 2. SŠ, Sexta. Maxi-Test - Test portál Testování, analýza, statistiky, rating. ID kód Raný středověk - 476 po Kr. - do roku 1000 - vznik států v Evropě Vrcholný středověk - 11. - 14. - století - městská a vesnická kolonizace, vznik vesnic a měst Pozdní středověk - 15. - 16. století . Stěhování národů. 1.Fáze - Hunové a Germán

Dějepisný test - raný středověk 1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu. Tu přidělovali příslušníkům družiny za slib věrnosti a pomoc v bojích. Jak se říkalo této přidělované (pronajímané) půdě? a) zemnice b) desátek c) léno d) podzemek. 2 Úvod > Historické dokumenty > Středověk. Středověk. Raný středověk. Eseje. Bežné věci obyčejného člověka 10. - 12. století. Raný středověk - test. hodnocení lekce . Jagellonci na českém trůně - test. hodnocení lekce . Středověké město - test . Vznik Španělska - test . Karel IV. - test. Rozvoj průmyslu v českých zemích na konci 19. stol.-pracovní list a test . Dvacátá léta - politický a kulturní vývoj - pracovní list. hodnocení lekce

Středověk, jak už samotný název napovídá, značí dějiny ve středu věků, čili v období mezi starověkem a novověkem. Za počátek středověku považujeme tedy stejný okamžik jakým je konec starověku, čili pád říše Západořímské (476 po Kristu) Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 7. ročník ZŠ / Dějepis / Křesťanství a středověká Evropa / Struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev / Test DĚJ-DK 002 Středověk

Test 7. A - 11. ledna 2016 - Blok A, B ( v únoru pak bude test C, D) Test 7. B - 18. ledna 2016 - Blok A, B ( v únoru pak bude test C, D) Test 7 legenda, pověst, kronika, Kosmas, Jan Hus, literatura, středověk, test: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY / Technická / EU PE

TEST na středověkou literaturu - období staroslověnského

Středověk. Test - Lucemburkové (doc) Test - poslední Přemyslovci, šlechta (doc) Test - raný středověk (doc) Novověk. Reformy MT a JII (doc) Test - HIS 4 - VFR, Napoleon, Rusko, Polsko (doc) Test pro 3.B - 1.pol. 19. stolet. Slohovky, referáty a čtenářský deník pro studenty středních škol

středověk silně ovlivněn expandujícím křesťanstvím; hlavním textem je Bible; dvě centra literatury - na západě Řím a na východě Konstantinopol (řečtina) gramotní byli dlouho jen kněží a mniši; do 11. století je drtivá většina děl psána latinsky (resp. řecky) rozvoj národních jazyků začíná ve 12. stolet U nás najdete tisíce testů, které můžete pohodlně řešit online nebo si je vytisknout, např.Dějepis - Vrcholný středověk, 2. SŠ, Sexta Maxi-Test - Test portál Testování, analýza, statistiky, ratin

Dějiny světa - Testy - test-Středověk

Raný středověk: Normané, utváření států v západní, střední a jižní Evropě, románská kultura. Kyjevská Rus. Státy jižních Slovanů. Vikingové. Vladimír P. Polách: Vikingové ve středověkém Grónsku. DaS 10/2005. Anglie v raném středověku. Francie v raném středověku. Svatá říše římsk Test na téma Středověk. Dozvíte se například, kdo to byli Vikingové, kdo pořádal tzv. křížové výpravy a kdo ovládl v 11.století Anglii. Test Vám přidělí body podle úspěšnosti Středověk byl v dějinách velmi dlouhou dobou - trval od pádu Západořímské říše až do objevení Ameriky. Naneštěstí v této době vzniklo také spoustu literatury, kterou je potřeba umět k maturitě z českého jazyka. Přinášíme vám přehled učiva evroé středověké literatury Katalánská hrabata, která jmenoval franský král, bojovala o to, aby tento titul přecházel automaticky z otce na syna. To se nakonec díky politickému vývoji p.. Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém

Středověk a Mezopotámie - test

 1. Raný středověk Románská architektura Kruhové rotundy, obdélníkové baziliky Gregoriánský chorál Latinský zpěv s bohatou melodií Hospodine, pomiluj ny - 10. - 11. století Svatý Václave - 12. stolet
 2. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 3. Název: Raný středověk 4 označení: VY_32_INOVACE_S4D6 autor: Mgr. Miroslav Steklý Anotace: Státy raného středověku - Francká říše, Svatá říše římská, Uhersko, Polsko, státy jižních a východních Slovanů, Francie, Anglie, Vikingové, Papežský stát a křížové výpravy
 4. STŘEDOVĚK. Evroá kultura v 16. století. Franská říše. Gotická kultura - ideál ženské krásy. Gotická kultura - poznej stavbu I. Gotická kultura - poznej stavbu II. Gotická kultura - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi Hlas pro římského krále (Karel IV.) Husitské války. Lucemburkové: Král s tváří anděl
 5. středověk od roku 476 (rozpad Západořímské říše) do roku 1492 (objevení Ameriky) duchovní témata (písně, motlitby, náboženské drama atd.) Test rychlosti připojení.
 6. Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.
 7. Dějepis pro 7. ročník ZŠ v souladu s RVP ZV - Středověk a raný novověk Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ, zpracované podle požadavků a doporučení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.Navazuje na již vydanou část první, jež se zabývá učivem pravěku a starověku

Středověk - Dějepis, Test par

 1. Test: Raný středověk. 30.03.2012 19:06. Test_Rany stredovek.docx (226 kB) Zpět. Subjekt Projekt IMV Klíčové aktivity Harmonogram Materiály Fotogalerie Stránky školy Kontakt. Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace.
 2. Test - středověk (opravný) Jméno: Třída: 1. Spojte jména a události: 1) Jindřich IV. a) zisk uherské královské koruny. 2) Boleslav Chrabrý b) polský král. 3) Vilém Dobyvatel c) cesta do Canossy. 4) Štěpán I. d) ukončení boje o investituru
 3. Což takhle si dát nějaký test? Náhodně vybrané testy. Název: Kultura - svět v 2.pol. 20. století.
 4. Husitství - test Vláda jiřího z Poděbrad Renesance a humanismus v Itálii Český stát za vlády Jagellonců Zámořské objevy Středověk - opakování, vrcholný středověk - test Naše obec ve středověku Reformace a její šíření v Evropě Evroá kultura v 16. století, počátek protireformace Nástup Habsburků na český trů

Referáty - středověk Jak se žilo na mikulčickém hradišti - Anna Procházková. Obydlí. V místnosti se většinou nacházely jednoduché stoly, židle, lavice, a truhlice. Do vybavení patřily ocílky na založení ohně, mlýnek na obilí, keramické nádoby . Na uchování rostlin se používaly sýpky. Náboženstv Testi.cz - Středověk. jdi na vlastní test/obsah stránky ; pozdní středověk. štítek, 18 knih. Jan Hus2013, F. Šmahel. celek, který mapuje historické období od pravěku až do konce 80.let 20. století.Tento 2. díl se zabývá tématem: Vrcholný středověk. více Pozdní středověk, nástup Lucemburků na český trůn, gotická. Raný středověk. 28,- CZK Detail Začít. Příklady zdrojů informací o minulosti. Dějepis / ZŠ2 6. ročník. 1 test Raný středověk. 21,- CZK Detail Začít. Zámořské objevy. Dějepis / ZŠ2 6. ročník. 1 test. Výukové online kurzy a testy k předmětu dějepis pro 6. ročník ZŠ. Online výuka na vzdělávacím portálu Edukavka.CZ Vzdělávací portál pro základní a střední škol Série The Sims je u nás i ve světě extrémně populární a autoři z toho těží, jak mohou. Ostatně, prodeje hry samotné i populárních datadisků (Cestovní horečka, Povolání snů a Po setmění) dokazují, že autoři svou práci dělají dobře.Jenže i oni nejspíše vycítili, že by to chtělo něco nového, neokoukaného

DUMY.CZ Materiál Test ze středověké literatur

 1. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Slovo senoseč vzniklo složením dvou slov: seno a séci. Co se ve skutečnosti při senoseči seče? Srovnejte život na vesnici ve středově-ku a dnes. Zapište si své názo-ry a se spolužáky vytvořte nástěnku, na které výsledky své práce zveřejníte. 65 Kostel sv. Jana Křtitele v Zátoni Špýchar v.
 2. KDO JSEM RANÝ STŘEDOVĚK.ppt KELTOVÉ 6.ROČNÍK.ppt MARIE TEREZIE.ppt MEZOPOTÁMIE.ppt PRVNÍ PŘEMYSLOVCI.ppt PRVNÍ ČEŠTÍ KRÁLOVÉ.ppt SLAVNÉ JESKYNĚ.ppt TAJENKA 6.ppt TAJENKA 7.ppt TAJENKA 9.ppt TOTALITNÍ REŽIMY.ppt VELKÁ MORAVA.ppt VIKINGOVÉ.ppt ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA.ppt čast 2 ETRUSKOVÉ.ppt GOTICKÝ SLOH.ppt JAGELLONCI.pp
 3. Test: Vrcholný středověk. 30.03.2012 19:20. Test_Vrcholny stredovek.docx (295,2 kB) Zpět. Subjekt Projekt IMV Klíčové aktivity Harmonogram Materiály Fotogalerie Stránky školy Kontakt. Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace.
Klínovec, lyžařský středověk - Horydoly

b) specializovaný test - Varianta náhradní 1. Antropofagií rozumíme: a) vědu o člověku, jeho vzniku a vývoji b) studium schránek měkkýšů c) zvyk pojídání lidského masa d) strach z návratu mrtvých 2. Ekofaktem není: a) drobný kovový závěsek v urně b) pylové zrnko v sedimentu c) zvířecí kůstka d) uhlík v ohništi 3 stŘedovĚk husitskÉ vÁlky husitskÉ bouŘe bitva u lipan po husitskÝch vÁlkÁch habsburkovÉ vlastivĚda 4. roČnÍk/naŠe vlast testy Úvod ČlenĚnÍ ÚzemÍ Čr kraje Čr Čr - demokratickÝ stÁt ŘÍzenÍ naŠeho stÁtu parlament zÁkony mĚsto, Řeka, kraj volby stÁtnÍ symboly mapy a plÁny povrch Č

Domácí test... 27. 4. 2011 . Písemná práce z dějepisu - raný středověk . B. 1. Najděte pravdivá tvrzení a označte je křížke Pozdní středověk, nástup Lucemburků na český trůn, gotická architektura (referát na školním intranetu) - napsáno: 6. 10. 2015: 2. Pozdní středověk, nástup Lucemburků na český trůn a vláda Jana Lucemburského - napsáno: 6. 10. 2015: VII

V nejvyšší soutěži figurují druhým rokem. V aktuálním ročníku jim patří zatím 7. místo. Nicméně když nastoupí na hřiště, má to šmrnc. Speciální anketu www.isport.cz o nejhezčí dres florbalové Livesport Superligy vyhráli hráči pražského Black Angels o více jak pět set hlasů před Tatranem Střešovice b) Specializovaný test - Varianta B 1) Raně zemědělská kultura s lineární keramikou se ve střední Evropě objevila kolem roku: a) 8500 př. n. l. b) 5500 př. n. l. c) 4500 př. n. l. d) 3500 př. n. l. 2. Výzkum Pražského hradu je spojen s archeology: a) Ivanem Borkovským a Zdeňkem Smetánko

Datum splnění PL: _____ Příprava na test - Pravěk; Středověk 1) Jaké období v dějinách označujeme jako pravěk? 2) Na jaké tři hlavní období rozdělujeme pravěk? 3) Jaké období pravěku dále rozdělujeme? 1) _____ 2) _____ 4) Jak se žilo ve starší době kamenné TEST Zobrazit zboží. Nákupní košík. Design21 / STŘEDOVĚK. Oblast zájmu. Seřadit. Filtrovat Seřadit aktualizace datum od nejlevnějšího od nejdražšího. Nastavení zobrazení zboží. nikdo z českých filosofů výrazně nepronikl do světové filosofie; snad pouze Komenský, Masaryk a Patočka měli v určité době vliv na vývoj evroého myšlení z druhé strany -mnoho evroých myslitelů se narodilo,popř. žilo v Čechách (Sigmund Freud, E. Husserl, B. Bolzano) to, že jsme nevstoupili do světového filosof.povědomí ovšem nijak nesnižuje význam české.

Středověk - Wikipedi

Test Pravěk, Středověk. Učitel: Magdaléna Rellichová Pupik; TEST Autoři říkadel. Učitel: Magdaléna Rellichová Pupik; Hudební a pohybová výchova s metodikou 2020/2021 c) test: Raný středověk - opakování Doba, po kterou bude aktivní - dnes od 13:00 - 13:25 pátek 13.11.: Téma: Velkomoravská říše přečíst učebnici str. 24 a doplnit si neúplný zápis pátek 20.11. Téma: Velkomoravská říš Gymnázium Luďka Pika,Plzeň -- Celkový přehled testů. Třída Datum Předmět Typ Téma Vyučující; 1.A: 11. 12. Fy: P: Kinematika pohyb

On-line testy z dějepisu - Dějepisně

 1. Test. pokus. Projekt OPPA. Ediční teorie a praxe - středověk. Ukázky. Nejdůležitější bohemikální edice. Monumenta Germaniae Historica a Regesta Imperii. Základní literatura. Úvod do studia dějepisu. Ukázky. Základní literatura. Nauka o pramenech - středověk
 2. Test i odpovědi ke 2. online testu. Po absolvování 3. testu jsem však zjistila, že tam byla většina otázek právě z tohoto, takže se hodí k oběma zkouškám. :
 3. Shrnující test Raný středověk 14.12.2015 15:54. Říše raného středověku - Arabská, Franská, Byzantská, Vikingové, život v raném středověku - píšeme obě třídy příští hodinu (7.A úterý 15.12., 7.B čtvrtek 17.12.). Taháky cizí, půjčené či vytištěné se počítají jako podvod a test končí 5..
 4. Středověká společnost: panovník - král, císař, kníže.vlastník půdy, vydává zákony. císař - odvozeno od panovníka Caesara (vládl ve více zemích); král - odvozeno od panovníka Karla Velikého (vládl v 1 zemi); feudalové -šlechta, původně členové družiny. Mají povinnosti k panovníkovi, který jim poskytuje půdu (léno), ochran
 5. Test - Raný středověk - 7.A 30 října, 2016 8 listopadu, 2016 zackovauvoz V pondělí 7.11. si napíšeme test na opakování raného středověku (feudalismus) - feudalistický systém, franská říše, byzantská říše, křesťanství
 6. Test - stará literatura 7.A. Do jakého časového období se zhruba řadí středověk? a/ 8.-18. století b/3.-13. století c/ 5.-15. století. Které druhy textů v této době vznikaly v největší m. íře? a/ náboženské b/ zábavné c/ naučn

2.1. Raný středověk Zápisy do dějepis

 1. Středověk - Slované Test - odpovídej pouze na otázky, o kterých jsme si povídali; Počasí a podnebí.
 2. Středověk - nejdůležitější data Publikoval Alexander v 4.2.2017 4.2.2017. Západ a východ v raném středověku. 496 = Chlodvík přijal křest; 529 - 533 = Justiniánův zákoník; 751 = sesazení Merovejců, nástup Karlovců.
 3. Test: Starověká literatura. Vydáno dne 10.02.2012 od Jana Skřivánková. Test zaměřený na starověkou literaturu. Svou obtížností odpovídá středoškolské­mu učivu
ALBRA - prodej knih a učebnic pro školy - Hravý dějepis 7

TESTY: Dějepis - Ranný středověk Maxites

STŘEDOVĚK : SLOVANÉ - původní vlast Slovanů, pohanské náboženství, dovednosti : SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ - vznik Sámova kmenového svazu, sjednocení slovanských kmenů : VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE - vznik, první vládci, šíření křesťanství, příchod Konstantina a Metoděj Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Title: RANÝ STŘEDOVĚK - SEKUNDA - TEST A Author: Magdalena Férová Last modified by: Magdalena Férová Created Date: 10/21/2009 4:07:00 P Úvod » 7.A » Vrcholný středověk - opakovací test. Vrcholný středověk - opakovací test. 3. 2. 2020. učebnice s. 52 - 81. PS s. 24 - 33 (prostřední shrnutí učiva s. 5 - 6) + všechny vlepené papíry, obrázky gotických staveb, mapy (křížové výpravy, územní zisky českých králů Test. PLAY. Match. Gravity. Created by. naulitmnkva. Terms in this set (4) Obživa. PŮDA (fendum) - základ středověk. hospodářství - vlastnictví půdy určovalo vlastnictví ve společnosti - urození vlastnili půdu.. pracovali na nich rolníci - společnost byla na produkci závislá - problémy (hlad

Hisstory - 20

Raný středověk - webzdarm

4. v 11,00 bude na Alfovi test na téma poslední Přemyslovci. Aktivní bude pouze do 12,00 hod. Půjde spustit jen jednou a čas na každou odpověď bude omezen. Po 12,00 hod. už spustit nepůjde. Pokud někdo z vás nemůže v tomto termínu test vypracovat, napište mi, který den a na kolik hodin vám mám test aktivovat (bude to jiná. Poslechový test (Maximálně 15 bodů) (A) Určete slohové, resp. časové období skladeb 1. chorální offertorium Ave Maria středověk 2. J. S. Bach: Matoušovy pašije barok

Dějepis — Před 1300 n.l. - starověk a středověk, Haitská revoluce, Francouzská revoluce a Napoleon, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin, První světová válka, Historie USA v kostce, Druhá světová válka, Studená válk Old School online automat Prissy Princess jehož hlavním motivem jsou středověk. Minimální vsazená částka na jedn Málokdo by to té malé zemičce v srdci Evropy hádal, že byla v raném středověku doslova světovým centrem otrokářského byznysu. Situace jednu chvíli došla do tak neúnosných mezí, že právě kvůli otrokářství se Pražský hrad ocitl bez svého biskupa - sv. Vojtěcha, který raději odešel do zahraničí. Křižovatkou obchodních stezek s otroky mezi Orientem a. TEST Zobrazit zboží . jsem čestný spravedlivý a statečný nebo čestná spravedlivá a statečná. Miluji středověk Povlečení nejen pro kluky - prohlédněte si fotky podrobněji

Vilém z Rožmberka v jinošském věku « Rožmberkové « Galerie

KDFAS - Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) 2012/13 Studijní opory pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času [NMgr.] 2 Individuální práce studenta (kontrola samostatného studia) Pro předmět není stanovena žádná seminární práce Přečtěte si o tématu Středověk. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Středověk, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Středověk Úvod » 7.B » Vrcholný středověk - opakovací test. Vrcholný středověk - opakovací test. 3. 2. 2020. učebnice s. 52 - 81. PS s. 24 - 33 (prostřední shrnutí učiva s. 5 - 6) + všechny vlepené papíry, obrázky gotických staveb, mapy (křížové výpravy, územní zisky českých králů Dobré je připomenout, jak to bylo s rokem 0. Najdete ho totiž ve výše zmíněném procvičování. Rok 0 ve skutečnosti nebyl, historikové uvádí, že časová osa končí v záporných číslech roku -1 př. n. l. a hned po něm následuje rok 1 n.l

Stronghold 3 — strategický středověk v pěkné grafice

Test: Jazykový myšmaš 10. Vydáno dne 14.11.2016 od Jana Skřivánková. Osm otázek, které zákeřným způsobem otestují Vaše znalosti české gramatiky a pravopisu Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Test - světové divadlo 2 ; Test - William Shakespeare ; Test - České divadlo 20. století 1 ; Klasicismus - světová literatura 1 (10) Literární test ze světové literatury - renesance 29.10.2012 15:34. Příští PO test od začátku učebnice Středověk a Ranný novověk po Franckou říši Velký test televizorů v Computeru: i levnější značky překvapily kvalitou obrazu Kurzovní lístek EUROplatby zdarma EUR 26,44 26,52 USD 21,82 21,94 GBP 29,35 29,51 Kalkulačka Recepty. PEČEME NA VÁNOCE: Křupavé řezy.

Zadání, seminárky a projekty pro předmět: Středověk. Poznámky 11 s. / - roč. / doc. Prehistorie Pyrenejského poloostrova- Existence člověka doložena 700 000 - 600 000 l.p.n.l., dřív doložena není- Naleziště z dob starého paleolitu - řeka Manzanares, Taja- Na Pyrenejském poloostrově žádné kosterní pozůstatky člověka z období starého paleolitu- Střední paleolit. Středověk po sobě zanechal obdivuhodná umělecká díla, ke kterým patří i krásný sloh. V prvé řadě však nešlo o krásu lahodící lidskému oku, ale především o krásu křesťanského duchovního života. Madony vytesané do kamene z přelomu 14. a 15. století se staly ideálním odrazem krásy duše v kameni Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů dějepisu je koncipována v souladu s RVP ZV.Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. V učebnicích není kladen důraz na osobnosti a data, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život Děsivé dějiny: V. řada, 10. díl, Surový středověk www.decko.cz/desive-dejiny Já svou smrt sehrála hned, v rakvi zadržela dech a pryč E-MAIL. honza.kletecka@gmail.com. © 2015. Všechna práva vyhrazena

dějepis.co

Úvod » KRÁSA POMÍJÍ, ALE BLBOST JE VĚČNÁ - aneb perly v písemkách » Test ze středověkých českých dějin - leden 2012 Test ze středověkých českých dějin - leden 2012 15 OLAT_Dějepis_7_Středověk_test_II.pdf .pdf 91,24 kB 0× OLAT_Dějepis_8_Modernizace_společnosti_test_I.pdf .pdf 94,37 kB 0× OLAT_Dějepis_8_Modernizace_společnosti_test_II.pdf .pdf 93,73 kB 0× OLAT_Dějepis_9_Dějiny_20_století_test_I.pdf .pdf 94,80 kB. 24.11.2018 13.00-16.15 (TK-111) opakovací test 1 (antika); výklad: středověk (raný, vrcholný, pozdní) 20.12.2018 TERMÍN četba středověk 12.01.2019 TERMÍN četba sekundární literatur Středověk Gotika Jan Hus Husitství Jiří z Poděbrad Jagellonci Habsburkové Renesance J.A.Komenský Baroko Marie Terezie Josef II. Revoluční vynálezy Národní obrození Revoluce 1848 Rakousko-Uhersk Pozdní středověk 13. - 15. století. pozdní středověk 13. - 15. století; o postupná laicizace vzdělání, vznik univerzit, světských škol, humanism

Výukový portál [D

Příchod Slovanů . Asi v 5. století přicházejí na naše území kmeny Slovanů, kteří postupně vytlačily Germány z našeho území. Příchodem Slovanů končí na našem územi pravěk a začíná nové období dějin - Středověk. Slované pocházejí z dnešní Ukrajiny a východního Polska.. Slovanské kmeny hovořili společným jazykem, kterému říkáme praslovanština kocova.stepanka@seznam.cz https://sites.google.com/feeds/activity/site/dejepislehce/4713608858839534163 2014-10-28T17:25:11.192 Hra Kingdom Come: Deliverance zaujme svým ojedinělým pojetím žánru RPG (role-playing game, neboli hra, ve které hráč zaujímá roli postavy spoluvytvářející příběh). Odehrává se totiž v době středověku, která je vykreslena co nejvíce realisticky. Zažitým standardem žánru RPG se přitom stal motiv fantasy světů, mágů, draků a nadpřirozených schopností Kategorie: Historie - literatura Kolektiv autorů: Raný středověk Ilustrované dějiny světa Jen málo historických období prošlo tolika změnami jako to, které vám představí naše publikace Raný středověk V Evropě se rozpadla rozsáhlá Franská říše: na německý trůn usedl Ota I. Veliký, který porazil obávané Maďary, zatímco Hugo Kapet na..

Středověk - test datakabinet

Novinky: 13. 1. 2019 vytvořená struktura a rubriky. 14. 1. testuju šablonu a grafické prvky. 20. 1. další úpravy struktury a funkčnosti 202

Učební materiály 7
 • Úl 39x24 plánek.
 • Nevolnost po jídle léčba.
 • Tlustonitník pěstování.
 • Kittchen koncerty.
 • White gold.
 • Mudr duřpektová brno.
 • Plovoucka do kuchyne.
 • James mcavoy brendan mcavoy.
 • Jak poznat verzi hdmi.
 • Předpověď počasí aladin.
 • Folklor moda.
 • Francouzský hruškový koláč s mandlemi.
 • Asynchronní motor.
 • Joaquin phoenix.
 • Proerecta nefunguje.
 • Babiččin obrácený jablečný koláč.
 • Sanfilipův syndrom.
 • Restaurace muzeum chrudim.
 • Rc buggy 1/12.
 • Lichorerisnice angina.
 • Krevety na pánvi.
 • Přírodní kosmetika pro smíšenou pleť.
 • Lýtkový sval cviky.
 • Adobe acrobat 9 pro download.
 • Vysavač listí s drtičem.
 • Největší vývozci ropy.
 • Ucpaná krkavice příznaky.
 • Spongebob ve filmu tv program.
 • Bios nastavení.
 • Brigadeiro recept.
 • Jmenuji se sam.
 • Trevor philips voice actor.
 • Pupínky na stehnech a pažích.
 • Clive standen hammer of the gods.
 • Superwoman.
 • Řezací plotr ar 24 cena.
 • Goodgame empire forum akce.
 • Palivové dřevo nymburk.
 • Oteklá horní oční víčka.
 • Rytmus a jeho přítelkyně.
 • Ubrousky do sušičky tesco.