Home

Npú metodiky

Knihovny a badatelny NPÚ jsou opět otevřeny pro veřejnost, z kapacitních důvodů pouze po předchozím objednání. 3. 12. 2020 Od 3. prosince 2020 jsou opět pro veřejnost otevřeny knihovny a badatelny Národního památkového ústavu, ovšem s ohledem na limit 15 m2 na osobu jsou služby i nadále.. Předkladatelé metodiky se těší na všechny podněty, které obdrží po jejím vydání, a zároveň hledají způsoby, jak průběžně informovat o výsledcích a naplňování výzkumného záměru operativního průzkumu a dokumentace v NPÚ NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Cílem metodiky je stabilizovat pojmenování a obecnou charakteristiku několika základních hodnotových kategorií staveb a dalších nemovitostí. Stavby srovnatelné kulturně historické hodnoty budou zatříděny bez ohledu na jejich slohovost či výtvarnou zdobnost - na. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Metodiky. Rok vydání: 2015. Místo vydání: Ústí nad Labem Vydavatel: NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem. Jazyk: česky Počet stran: 98 ISBN: 978-80-85036-59-6 0 Kč PDF 5,66 MB. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Altová) metodiky s dokumentací drobných památek. Oba autoři jsou dlouhodobě zaměstnáni na územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, a to v oddělení, jehož hlavní pracovní činností je odborný dohled nad restaurováním movitých a.

Web: NUŠL | PDF NUŠL | MIS/NPÚ | PDF/MIS/NPÚ. Cílem metodiky je poskytnout vhodný podklad pro efektivní naplňování odborného obsahu péče o svěřené části mobiliárního fondu ve správě Národního památkového ústavu se zaměřením na militaria. Dalším cílem předkládané metodiky je seznámit širší okruh odborné i. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Cílem metodiky dokumentace venkovských staveb je vybrat, utřídit a prezentovat takové dokumentační techniky a postupy, které by umožňovaly získat maximum informací pro stanovení památkových hodnot venkovských staveb. Ty se odvíjejí od jejího historického. Po roce 1945 na jejich činnost navázala Státní památková správa . Předchůdci Národního památkového ústavu byly od roku 1958 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, vzniklý ze zákona 22/1958 Sb., a krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života

Národní památkový ústa

Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb

 1. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Metodiky. Rok vydání: 2013. Místo vydání: Praha Vydavatel: NPÚ, generální ředitelství . Jazyk: česky.
 2. Vznikl na základě metodiky NPÚ, s ohledem na provozní požadavky správců majetku přímo na objektech. Program poskytuje základní evidenci předmětů, průběžnou evidenci pohybů předmětů, evidenci stavů předmětů v čase, evidenci zámeckých knihoven, evidence lokací (tzv topologie objektu) a další
 3. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky. Mohlo by vás zajímat. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Jiří Bláha, Vít Jesenský, Petr Macek, Vladislav.
 4. Cílem předkládané metodiky je především přiné st odpovědi na základní otázky: co je průmyslové dědictví, proč je chránit, jak k jeho poznání a správnému hodnocení dojít a jak přistupovat k jeho zachování a novému využití. Jednotlivé teze jsou pro ilustraci doprovázeny řadou příkladů tuzemských i zahraničních
 5. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky. Mohlo by vás zajímat. Studie obnovy památky zahradního umění, ideová fáze projektové přípravy. Radek Pavlačka
Hovory s kastelány: O zámku Nebílovy s Milanem Fialou

Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy, opatřená osvědčením č. 98, Ministerstva kultury, č.j. 16529/2016 OVV; uznání uplatněné Certifikované metodiky; projekt programu NAKI, Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními antropogenními vlivy identifikační kód NAKI. Hrad a zámek Frýdlant se tyčí na čedičové skále nad řekou Smědou. Tento rozlehlý a architektonicky pestrý komplex skládající se ze středověkého hradu a renesančního zámku patří k nejvýznamnějším památkám v Česku

NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Metodiky. Rok vydání: 2004. Místo vydání: Praha Vydavatel: NPÚ, generální ředitelství . Jazyk: česky. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Druhým cílem metodiky je proto zhodnocení působení památky zahradního umění v rámci širšího obrazu krajiny. Cílem analýz je nalezení základních principů, výtvarně a ideově podložených prostorových vazeb, souvislostí a působení památky zahradního umění na. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče → NPÚ jako instituce; Památky a památková péče; ÚSKP (seznam kult. památek) Metodiky; Invalidovna; NPÚ jako.

Možná konzultace s NPÚ Odkaz na právní předpis / dokument: → Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 43. → Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, § 3 Komentář RYCHLÝ KONTAKT. státní zámek Lemberk Lvová čp. 1 471 25 Jablonné v Podještědí. tel.: +420 487 762 305. e-mail: lemberk@npu.c npÚ Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnímu poznání a zachycení vývoje i technologií řemesel, jejichž produkty byly využívány zejména ve šlechtickém nebo měšťanském prostředí a jsou spojena s využitím obytných staveb a jejich interiérů Národní památkový ústav provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a jejich výsledky zveřejňuje prostřednictvím publikací, odborných konferencí, výuky či na internetu. Jedním ze základních typů výsledků aplikovaného výzkumu NPÚ v oblasti praktické péče o kulturní dědictví jsou takzvané certifikované metodiky NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Cílem metodiky je definice postupu identifikace hodnot památek zahradního umění jako odborného památkového průzkumu, sloužícího jako metodický nástroj pro naplňování požadavků obsažených jednak v aktuálně platné české legislativě, jednak v doporučeních.

NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Metodiky, Dokumentace památek. Rok vydání: 2019. Místo vydání: Brno Vydavatel: Národní památkový ústav. Jazyk: česky Počet stran: 59 ISBN: 978-80-87967-11-9 120 Kč. skladem Koupit. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Cílem této metodiky je definice nástrojů, s jejichž pomocí je možné vytvořit vhodné podmínky pro ochranu objektivně stanovených kulturně historických hodnot památek zahradního umění

mm150323-npu-metodiky-krest-150323-DSC442 mm150323-npu-metodiky-krest-150323-DSC443 NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Metodiky. Rok vydání: 2011. Místo vydání: Praha Vydavatel: NPÚ, generální ředitelství . Jazyk: česky.

NPÚ vydává oborové metodiky. Odborná pracoviště vydávají vlastní časopisy či sborníky a publikace. Pražské územní odborné pracoviště vydává časopis (do roku 2008 sborník) Staletá Praha. Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze vydává časopisy Památky středních Čech a Průzkumy památek Metodiky NCZK. Metodiky byly rovněž vytvořeny v rámci provozní fáze projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (NCZK).Ten byl spolufinancován Evroou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče →; NPÚ jako instituce; Památky a památková péč

Jančo, Milan, 1970-: Úspěšná certifikace pěti metodik NPÚ NPÚ Národní památkový ústav NTL nízkotlaký plynovod OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje a metodiky . Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady - 12 - Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část A) Typ jevu 3a U Z Publikace doplněná četnými fotografiemi, historickými obrázky a plány se věnuje jednomu z nejpůvabnějších moravských hradů. Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna RYCHLÝ KONTAKT. Státní hrad Rabí Rabí 53 Sušice 342 01 +420 376 596 235. rabi@npu.cz info@hradrabi.c Odborné a metodické publikace, sv. 89, NPÚ ve spolupráci s NTM, FAMU a MG, Praha 2017, 140 s. ISBN 978-80-7480-077-1. s. 93 -120. Články. PILNÁ, Veronika. Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy. (in) Památky západních Čech, NPÚ ÚOP v Plzni, Plzeň 2011, ISBN 978-80-85035-06-3, s. 92-96

Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnot

 1. Jančo, Milan, 1970-: Úspěšná certifikace pěti metodik NP
 2. Výzkum, metodiky, publikace. Novinky a média. Logo a znělka Videa. Tiskové zprávy a aktuality Napsali o nás Virtuální prohlídka Příspěvkové organizace v době koronavirové pandemie. Programy příspěvkových organizací zřizovaných MK. Kontakty pro média. Kontakty; Úvodní stránka
 3. KONTAKT. Zámek Manětín 1 331 62 Manětín +420 373 392 283 manetin@npu.cz. www.zamek-manetin.c
 4. NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Metodiky, Zahrady, parky, kulturní krajina. Rok vydání: 2015. Místo vydání: Praha Vydavatel: Národní památkový ústav. Jazyk: česky Počet stran: 80 ISBN: 978-80-7480-029- 80 Kč.
 5. Řízení projektu dle požadované metodiky. Studie proveditelnosti. Digitalizace fondů NPÚ do IOP pro Národní památkový ústav IOP 3.1b rekonstrukce dvou objektů,- město Roudnice n. Labem Bezdrátová infrastruktura Gymnázium kpt. Jaroše, Brn
 6. Výzkum, metodiky, publikace. Novinky a média. Logo a znělka Videa. Tiskové zprávy a aktuality Napsali o nás Virtuální prohlídka Příspěvkové organizace v době koronavirové pandemie. Mezi školiteli jsou mimo odborníků z NPÚ i pracovníci Akademie věd ČR, Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Filozofické fakulty.
 7. Stálá expozice odlitků antických soch - zámek Duchcov. Na přípravě reprezentativního tištěného průvodce novou expozicí Okouzleni antikou na zámku Duchcov se podílel autorský kolektiv složený z odborných pracovníků Národního památkového ústavu a Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. . Průvodce je obohacen o řadu působivých.
Valdštejnovi vojáci na Bezdězu

Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a

 1. RYCHLÝ KONTAKT. Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 118 01 Praha 1 Česká republika. netusene@npu.c
 2. Seznam hradů, zámků aj. ve správě NPÚ Nákup vstupenek Neobjevené památky Klíč k památkám Klíč k památkám Výherci za rok 2017 Hradozámecká noc Zápisník návštěvníka památek ve správě NPÚ Zápisník návštěvníka památek ve správě NPÚ Informace pro prodejce Interaktivní map
 3. kontakt. Státní zámek Mníšek pod Brdy nám. F. X. Svobody 1 252 10 Mníšek pod Brdy. e-mail: mnisek@npu.cz tel. +420 606 649 207, +420 318 590 26
 4. Zahájení sezóny bylo kvůli koronavirové pandemii odloženo. Nyní 25. května se brány zámku po dlouhé pauze otevřou prvním návštěvníkům se slavnostní květinovou výzdobou a vyvěšenými vlajkami. Nač se můžete v tomto roce těšit? Čeká nás rok 35. výročí vypátrání relikviáře sv. Maura a dokončení nové muzejní expozice
 5. ce.
 6. U příležitosti 600. výročí smrti Jana Husa připravil NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze publikaci, která výběrově mapuje památky připomínající osobnost Mistra Jana Husa na území Prahy. První dvě kapitoly jsou věnovány místům spojeným s jeho působením, jako je Karolinum, kostely a studentské koleje

Výstavou Mars a Venuše zahájil v Obrazárně Pražského hradu Národní památkový ústav Rok renesanční šlechty. Výstava s podtitulem Umění manýristických dvorů ve sbírkách Národního památkového ústavu bude veřejnosti otevřena do 30. dubna KONTAKT. správa státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou náměstí Míru 1 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou. tel. +420568440237 e-mail: jaromerice@npu.c Na množstvo vecí už existujú metodiky. Nahliadnite do nich a naučte sa, ako sa veci robia lepšie. Naďa Kubů, Miloš Kadlec, Dagmar Faměrová, Jiří Holub, Petr Wagner : Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zprístupněných památkách, NPÚ Praha 2014 - k stiahnuti Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 85. Autoři: Vít KOLMAČKA, Jaroslav NOVOSAD, Josef POLÁŠEK. Možnost odběru publikace prostřednictvím eshopu, v knihkupectví NPÚ a v NPÚ, ÚOP v Kroměříži. Náhled metodiky v PDF. Konference, semináře

Metodika dokumentace drobných památe

Publikace: Symboly moci či předměty sběratelského zájmu

NPÚ and heritage conservation NPÚ and heritage conservation → NPÚ the institution. V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví jsou od 10. března 2020 zrušeny edukační programy pro školní skupiny na památkových objektech a územních odborných pracovištích NPÚ. Vzhledem k uzavření objektů pro veřejnost se toto opatření týká i skupin z mateřských a základních uměleckých škol Nové, upravené vydání populárního průvodce po státních hradech, zámcích a dalších památkách v péči Národního památkového ústavu.Publikace čtenáře seznamuje s historií a zajímavostmi jednotlivých památek a nabízí také základní praktické informace pro potenciální návštěvníky Text vychází z analýzy stavu socializace a výchovy dětí a mládeže provedenou v souvislosti s formulováním cílů v oblasti výchovy v užším pojetí, pro kterou se nyní stále častěji užívá pojmu osobnostně-sociální rozvoj

Památky v Kraji Vysočina spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ) si letos mimo jiné připomenou i některá významná výročí. Výstavy, koncerty i další akce na zámku v Náměšti nad Oslavou upozorní na 450 let od zahájení přestavby původního hradu na zámek rodem Žerotínů. Na hradě Lipnici připomene výstava během léta 600. výročí upálení mistra Jana Husa Seznam hradů, zámků aj. ve správě NPÚ Nákup vstupenek Neobjevené památky Hradozámecká noc Zápisník návštěvníka památek ve správě NPÚ Zápisník návštěvníka památek ve správě NPÚ Informace pro prodejce Interaktivní mapy NPÚ a památková péče NPÚ a památková péč Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet čtyři pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii NPÚ ke dni 30. 11. 2011 k certifikaci prvních pût me-todik, pfiedstavujících v˘sledky v˘zkumu, experimen-tálního v˘voje a inovací typu N met, pfiipraven˘ch v rám-ci ãtyfi vûdeck˘ch zámûrÛ NPÚ fie‰en˘ch v letech 2005 aÏ 2011. Jedná se o následující práce: Obnova okenních v˘plní av˘kladcÛ, Odborné a me

Metodika dokumentace lidové architektur

 1. Monumenta vivent 201
 2. RYCHLÝ KONTAKT +420 311 533 202 tocnik@npu.cz Hrad Točník. 267 51 Zdic
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, podléhají fotografie a texty licenci Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 CZ) (Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla). Při užití obsahu uvádějte odkaz na stránky www.npu.cz a zdroj: Národní památkový ústa
 4. Kniha Zámek Litomyšl není průvodcem popisujícím podrobně vývoj architektury nebo každý pokoj památky, zařazené v roce 1999 na Seznam světového dědictví UNESCO. Hledá autentické části a vybavení v místnostech, které prošly bouřlivou proměnou, především v 18. a pak ve 20. století. Po úvodní, stručné kapitole o historii, vybírají autoři ty předměty, které.
 5. Publikace PhDr. Evy Kolářové, která jako kastelánka na Raduni pracuje již od roku 1985, přibližuje na 196 stranách doplněných 387 obrazovými přílohami nejen dějiny zámku, přilehlého areálu s kratochvilnými a provozními objekty, včetně parku se zahradami mezi léty 1320 až 2015, ale též seznamuje s životními osudy vlastníků raduňského panství
 6. RYCHLÝ KONTAKT. státní zámek Sychrov Sychrov 1 463 44 Sychrov. tel.: +420 482 416 011. e-mail: sychrov@npu.cz sychrov.rezervace@npu.c
 7. KONTAKT. kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Kostelní 289 434 01 Most +420 724 030 513 +420 777 478 373 +420 724 663 546. most@npu.c

Národní památkový ústav - Wikipedi

 1. KONTAKT. NPÚ. zámek Mnichovo Hradiště. V Lípách 148. 295 01 Mnichovo Hradiště +420 326 773 098. mnichovohradiste@npu.c
 2. Virtuální rekonstrukce a příprava výstav je podmíněna mapováním provenienčně bohemikálních knižních celků na našem území (především v zámeckých knihovnách - NPÚ, NM a v Rezervních fondech NK ČR a ve fondu Bibliotheca nationalis - NK ČR) a v relevantních zahraničních knihovnách (Paříž, Vratislav, Zhořelec.
 3. Knihkupectví a informační centrum Národního památkového ústavu je do odvolání uzavřeno. Objednávky z e-shopu k osobnímu odběru budou vydávány až po obnovení provozu, ostatní objednávky pak budou vyřizovány průběžně, omlouváme se za případné prodlení při odesílání zásilek. Děkujeme za pochopení
 4. Zápisník návštěvníka památek ve správě NPÚ Zápisník návštěvníka památek ve správě NPÚ Informace pro prodejce Interaktivní mapy NPÚ a památková péče NPÚ a památková péče Metodiky Invalidovna Zprávy Akce E-shop Pro média Kontakt Často hledáte.
 5. Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži ve spolupráci s katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci řešení výzkumného záměru Morava a svět - Umění v otevřeném multikulturním prostoru (MSM 6198959225) a s podporou Arcibiskupství olomouckého a Muzea umění Olomouc.

Metodiky - Řeč materiál

Rychlý kontakt. státní zámek Hrubý Rohozec 1 511 o1 Turnov. tel.: +420 481 321 012 +420 725 181 569. e-mail: hrubyrohozec@npu.c V souladu s usnesením vlády je vila Stiassni od pondělí 12. října do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení

Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalac

Kontakt. státní hrad a zámek Horšovský Týn náměstí Republiky 1 346 01 Horšovský Týn. tel. +420 379 423 111, +420 606 659 643 e-mail: horsovskytyn@npu.c Druhé číslo Zpráv památkové péče 2018 je opět věnováno dějinám oboru, respektive jedné z jeho klíčových zakladatelských osobností. Jméno olomouckého rodáka Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817-1885) sice v českých zemích poněkud zapadlo, jeho význam v rámci středoevroých dějin to však nijak neumenšuje 2. rozšířené vydání. Středověké nástěnné malby ve středních Čechách představují ojedinělý soubor monumentálního malířství, který se dochoval na královských hradech, v klášterech a v městských a venkovských kostelech v rozmezí 12. až počátku 16. stol Metodika preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ. Ludmila Ourodová, Petra Vávrová, Jitka Neoralová, Pavel Háje

Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvkůPamátkový postupMetodika tvorby rozšířeného bibliografického popisuDokumentace kampanologických památekMetodika klasifikace staveb podle památkové hodnotyBarevnost fasádPamátky nás baví 2Umělecké sklenářství Jiřička-Coufal v Praze - Řeč materiálu
 • Volná kladka využití.
 • Jednostupňová čelní převodovka.
 • Madona vyšehradská.
 • Smoothie z kysaného zelí.
 • Bismarck obeti.
 • Zelený chřest s vepřovým masem.
 • Kachlová kamna modrá.
 • Kachna na pomerančích pohlreich.
 • Sebevražda v přímém přenosu video.
 • Hrusice pro deti.
 • Dobre rano pisnicka.
 • Kašperské hory akce.
 • Superwoman.
 • Kryptokoryna kalatkolistá.
 • Daylight světla.
 • Abi gail spacetrain.
 • Zvuková karta interní nebo externí.
 • Převod vhs na dvd plzeň.
 • Černé uhlí příbalový leták.
 • Automatická kresba cena.
 • Bělehradská pardubice.
 • Kam na rande v jihlavě.
 • Kdy na operaci očních víček.
 • Canon eos 6d cena.
 • Moderní závěsy.
 • Český jazyk pracovní listy.
 • Adam christopher i don't wanna live forever.
 • Francisova turbína účinnost.
 • Kročejová izolace pod osb.
 • To je nápad dobré noviny.
 • Kousnuti rybou.
 • Lido di ostia nudist beach.
 • Bmw 850i 2019.
 • Laserové centrum pardubice.
 • Postižení akromioklavikulárního kloubu.
 • Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu.
 • Kalkulačka se zvukem.
 • Přiznané šediny.
 • Images2pdf.
 • Rodinné auto do 500 tisíc.
 • Koxidioza.