Home

Jednoplášťová střecha

Jednoplášťová střecha. Jednoplášťové střechy jsou dnes nejrozšířenějším typem plochých střech. Před několika desetiletími byly problematické z důvodu neexistence nebo nedostupnosti kvalitních materiálů Jednoplášťová střecha je taková, která nemá ve své skladbě vnesenu ani jednu větranou mezeru. Zejména jde o ploché střechy. Skladba může být například od interiéru k exteriéru takováto: - nosná konstrukce - parozábrana - tepelná izolace - hydroizolace Jednoplášťová střecha s kombinovaným pořadím vrstev (též střecha duo) je střecha, ve které je část tepelné izolace umístěna pod hydroizolační vrstvou a část tepelné izolace umístěna nad hydroizolační vrstvou. Toto souvrství je vhodné pro prostředí s vyšší relativní vlhkostí vnitřního prostředí (cca nad 80 %) a pro prostory s požadavkem účinné ochrany hydroizolační vrstvy.

a) Jednoplášťová střecha - střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí jedním střešním pláštěm. b) Dvouplášťová střecha - střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí dvěma střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovou vrstvou Jednoplášťová plochá střecha s obráceným pořadím vrstev - přitížená kamenivem. Nevětraná střecha s vegetačním porostem : Použití najdou všude, kde není třeba zastřešený prostor vytápět. Je tedy potřeba vyřešit pouze vodotěsnost takové konstrukce. Jedinou funkční vrstvou je vrstva hydroizolační

• Jednoplášťová střecha - střecha zajišťující všechny funkce jedním střešním pláštěm • Dvouplášťová střecha - střecha zajišťující všechny funkce dvěma střešními plášti (horní plášť - dolní plášť, nebo také vnější plášť - vnitřní plášť), mezi nimiž je vzduchová vrstv Sedlová střecha zpravidla bývá jednoplášťová nebo dvouplášťová, ale může být i víceplášťová. Pláště jsou od sebe odděleny vzduchovou provětrávanou vrstvou. Nosná konstrukce střechy je tvořena krokvemi ze smrkového dřeva S2 - jednoplášťová plochá střecha inverzní (s opačným pořadím vrstev) Stabilizační a funkční vrstva. Separačně-drenážní vrstva. Extrudovaný polystyren XPS. Separační a ochranná vrstva. Hydroizolační souvrství. Nosná konstrukce Šikmá střecha, střešní plášť šikmých střech, šikmá střecha jednoplášťová, šikmá střecha dvouplášťová, šikmá střecha tříplášťová, tepelně technické posouzení šikmé střechy, vzduchotěsnost střešního pláště. 7. 1 Střešní pláště šikmých střec

Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV

 1. DEK Střecha ST.1009B (DEKROOF 12-B) KATALOGOVÝ LIST DETAILY TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE: Obvyklé použití Průmyslová budova Charakteristika jednoplášťová, bez provozu, s povlakovou hydroizolací, fólie PVC, kotvená, nosná konstrukce trapézový plech, s ověřenou požární odolností a s klasifikací BROOF(t3) Specifikac
 2. istrativní budova | Průmyslová budova | Obchodní budova Charakteristika jednoplášťová, se skládanou krytinou, DHV z AP, lepená, nosná konstrukce ŽB, s ověřenou požární odolností Specifikac
 3. Ploché střechy Rozdělení plochých střech. Podle základního konstrukčního řešení: jednoplášťová střecha - střecha (střešní konstrukce), která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm
 4. Jednoplášťová střecha nemá ve skladbě žádnou větranou mezeru. Zejména jde o jednoduché ploché střechy nebo zelené střechy tvořené ve finální vrstvě vhodnou vegetací aplikovanou do substrátu. Do této kategorie patří i střešní terasy, kde finální vrstvu tvoří pochozí dlaždice..

Typy střech - Seriál Moderní střecha Krytiny-střechy

Jednoplášťová střecha omezeně pochůzná je konstruována stropem nad posledním podlažím, spádovou vrstvou, parozábranou, tepelnou izolací a hydroizolací. Jednolpášťová střecha pochůzná má na hydroizolaci navíc uloženu betonovou mazaninu a ideálně ještě dlažbu. Taková střecha pak může i plnit funkci terasy Jednoplášťová plochá střecha je taková, která ve své skladbě neobsahuje větranou vzduchovou mezeru. Proto musí být konstrukčně a zejména materiálově navržena tak, aby byla funkční nejen z hlediska hydroizolačního, ale zejména z hlediska tepelně-technického (zjednodušeně řečeno, aby nezavlhala vlivem kondenzace a.

Ploché střechy - přehled konstrukčních variant (definice

 1. Obrácené střechy. Obrácená střecha, čili střecha s opačným pořadím vrstev, je definována jako střecha s hydroizolační vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelně izolační.. Obr. 7.1 Obrácená střecha. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) je jedinou materiálovou možností jak vytvořit dlouhodobě spolehlivou obrácenou střechu, čili střechu s opačným.
 2. Jednoplášťová střecha nevětraná Mohou být umístěny po celém obvodu ploché střechy, nebo jen na vybraných stranách stavby, například v kombinaci V praxi to znamená, že zhotovitelská firma namontuje stěny a stropní nosníky, položí záklop v podobě desek na bázi dřeva, a tím vytvoří podklad budoucí skladby ploché.
 3. Jednoplášťová střecha je z ekonomického hlediska nejlevnější varianta. Také se nazývá i teplou střechou. Tento název je odvozen od toho, že mezi tepelnou izolací a povrchovou vodotěsnou krytinou není žádná vzduchová vrstva
 4. imálně dvěma různými materiály, jehož jednotlivé vrstvy musí k sobě dokonale přiléhat
 5. Zábradlí - zateplená plochá střecha - oplechování Atika - zateplená plochá střecha - obklad - ukončeno prefabrikovanou hlavicí Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a s tepelnou izolací s kompletizovanými dílci - nízká atik
 6. Pochůzná jednoplášťová plochá střecha - terasa,dlažba na podložkách (T1n) skladba s natavenou asfaltovou izolací 2.10. Pochůzná inverzní plochá střecha - terasa, dlažba na podložkách (T3n

Jednoplášťová střecha na betonové nosné konstrukci (obr. 1) Jednoplášťová střecha na trapézovém plechu (obr. 2) Jednoplášťová střecha na dřevěné konstrukci (obr. 3) Bezpečnostní odvodnění pojistným přepadem (obr. 4) • Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím Při sanaci jednoplášťové ploché střechy se opraví stávající krytina (boule, nerovnosti, větší netěsnosti), a ta se poté uvažuje jako nová parozábrana. Na ni se případně položí tepelná izolace a nová povlaková krytina, ať už z asfaltových pásů nebo ze střešní folie Jednoplášťová střecha. Jednoduše řečeno bezjakékoli větrací mezery v celé skladbě. Jedná se tudíž o kontaktní spojení, a to tak, že jsou všechny vrstvy natěsno u sebe. Jedná se o střechu bez zateplení a jiné izolace. Složení především krov, kontralatě a střešní krytina..

Jednoplášťová bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B Zobrazit. Skladba nezateplené střechy - hřeben, plechová střešní krytina Zobrazit. Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - držák hřebenáče perforovaný DHR Zobrazit Jednoplášťová střecha s kombinovaným pořadím vrstev (též střecha duo) - vznikne rozdělením tepelně izolační vrstvy tak, aby jedna část byla pod hydroizolační vrstvou. Při realizaci je 40 % tepelné izolace umístěno pod hydroizolační vrstvu a 60 % nad hydroizolací, zde musí být použit nenasákavý materiál (XPS) Co je to jednoplášťová střecha. Jednoplášťová střecha je standardní střechou na naprosté většině obytných budov. Jak už název napovídá, střešní ochrana tvoří jen jeden plášť. Je pravidlem, že tento typ střechy není tvořen jedním, ale minimálně dvěma různými materiály, jehož jednotlivé vrstvy musí k sobě dokonale přiléhat

Miloslav Nimč - obchodní ředitel. Tel.: +420 602 305 186 Email.: nimc@swepco.cz Helena Škábová - finanční ředitel. Tel.: +420 723 982 243 Email.: skabova. Jednoplášťová střecha: střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí jedním pláštěm, který sestává zpravidla z několika různých materiálů, kde jednotlivé vrstvy na sebe doléhají a dle požadavků plní specifické funkce Jednoplášťová mechanicky kotvená střecha. Dle umístění tepelně izolační vrstvy : - jednoplášťová střecha , skladba klasická. Dle materiálu vodotěsnící vrstvy : - hydroizolační pásy

Předmětem řešení diplomové práce je novostavba bytového domu s polyfunkcí. Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt. Konstrukční systém je sloupový s monolitickými železobetonovými stropy a jednoplášťovou střechou Jednoplášťová střecha ↔ dvouplášťová střecha PLOCHÉ STŘECHY. Ing. Radim Kolá ř, Ph.D. Přednáška č. 10, 2014 VUT v Brn ě, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství 5 • Svislý prvek ukončující plochou střechu • Výška min 150 mm nad rovinou střechy. Jednoplášťová střecha. Bez větrací mezery v celé skladbě. Má kontaktní spojení, všechny vrstvy jsou na těsno u sebe, je bez zateplení a jiné izolace. Skládá se z krovů, kontralatí a střešní krytiny. Dvouplášťová střecha

Plochá jednoplášťová střecha v místě štítu/okapu, přiznané

5. Ploché střechy - vsb.c

V podstatě jde o strop doplněný o tepelnou izolaci a izolaci proti vodě, což může být realizováno několika způsoby. U rodinných domů obvykle postačuje nejjednodušší řešení - tzv. jednoplášťová plochá střecha s běžným pořadím vrstev (s hydroizolací navrchu a tepelnou izolací pod ní) -jednoplášťová střecha, skladba klasická -jednoplášťová střecha, skladba obrácená (inverzní) -jednoplášťová střecha kombinovaná (DUO) -kompaktnístřechy Dle materiálu vodotěsnící vrstvy: -hydroizolační pásy - stěrky • asfaltové pásy •hydroizolační fólie (plasty, pryže) Autor: Ing Jednoplášťová střecha. Charakteristické pro ni je, že vrstvy jednoplášťové střechy jsou uloženy přímo na sobě bez vzduchové mezery. Dnes už příliš neobstojí a naopak se rekonstruuje na vyšší verzi; její jednoduchou variantou je střešní plášť z krytiny a laťování a bez tepelné izolace

Nepochozí střecha s obrácenou skladbou bezpečně zajistí ochranu hydroizolace před poškozením. Před vnějšími mechanickými vlivy chrání hydroizolaci vrstva tepelné izolace na bázi extrudovaného polystyrenu URSA XPS, která je umístěna nad ní směrem do exteriéru Spodní ukončení stěny (jednoplášťová stěna a střecha) .DXF Ukončení pultové stěny a střechy (jednoplášťová stěna a střecha) .DXF Ukončení střechy u okapu (jednoplášťová stěna a střecha) .DXF Úžlabí (jednoplášťová střecha) .DXF Úžlabí (vlny na obou trapézech rovnoběžně) .DXF Větrací nástavba malá. Inverzní střecha. Princip inverzní střechy spočívá v tom, že tepelná izolace je uložena až nad hydroizolační vrstvou. Výhodou je, že difuzní odpor vrstev od interiéru k exteriéru klesá a tudíž ve střeše za normálních okolností nedochází ke kondenzaci vodní páry jednoplášťová střecha kombinovaná - tepelná izolace je úmístěná pod i nad hlavní hydroizolační vyrstvou použití například u teras - střecha musí být stabilizována přitížením například dlažbou na terče, nebo kamenivem; střecha dvouplášťová kdy je ve skladbě střechy provětrávaná vzduchová mezer

Jednoplášťová bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B Skladba nezateplené střechy - hřeben, plechová střešní krytina Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - držák hřebenáče perforovaný DH Vegetační střecha K současným trendům patří také budování zelených střech. Ty mají co nabídnout nejen z estetického a ekologického hlediska, ale také z ekonomických důvodů. Typ zelené střechy určuje vrstva humusu, ve které rostou např. rostliny s malými kořínky 3.3.2.33 jednoplášťová střecha. střecha (3.3.2.21), která má tepelněizolační vrstvu bezprostředně pod hydroizolační vrstvou a pod tepelněizolační vrstvou má parotěsnou vrstvu (3.3.2.5 Jednoplášťová střecha. Jednoplášťovou střechu tvoří nosná konstrukce s podkladními vrstvami a krytinou spojenou v jeden celek. Střecha může být tepelně izolovaná. Složení takové střechy je následující: krytina, tepelná izolace, spádové vrstvy, parotěsná zábrana, nosná konstrukce a zespodu podhled nebo omítka Jednoplášťová plochá střecha je zastaralejší formou konstrukce a je přítomna na řadě starších typů zděných i panelových domů. Pokud je to možné a technicky proveditelné, je někdy na místě i přeměna jednoplášťové ploché střechy na modernější střechu dvouplášťovou

skladba 3: jednoplÁŠŤovÁ stŘecha s tepelnou izolacÍ pod hydroizolacÍ a stabilizaČnÍm a ochrannÝm nÁsypem skladba 4: jednoplÁŠŤovÁ stŘecha s tepelnou izolacÍ a betonovou mazaninou pod hydroizolacÍ skladba 5: jednoplÁŠŤovÁ plochÁ stŘecha s parozÁbranou (pojistnou hydroizolacÍ) skladba 6: stŘecha o opaČnÉm poŘadÍ vrste KUPILÍK, Václav. Jednoplášťová střecha v havarijním stavu. PSM - stavební zpravodaj, Praha: PSM CZ, s.r.o., 2012, roč. 12, č. 1, s. 12 - 15.ISSN 1802. Jednoplášťová střecha. U střechy jednoplášťové neplní atika funkci nosnou, a podle toho se odvíjí její konstrukční tloušťka. Zděná atika. Zděná atika se kombinuje především se zděným stěnovým konstrukčním systémem nebo skeletem (monolit, prefa). Jen výjimečně můžeme vidět kombinaci s dřevěnou nosnou. 1) jednoplášťová plochá střecha. Extrudovaný polystyren by se s ohledem na nižší tepelnou odolnost (jen +75°C) a velkou hranovou pevností neměl používat jako tepelná izolace v klasické jednoplášťové ploché střeše

Ukázky skladeb plochých střech - Střechy Vaníček s

 1. y (případně písku či kačírku), na nichž může být vysazena zeleň. Jednoplášťová střecha - souvrství hydroizolace, izolace, parotěsné vrstvy a nosné konstrukce je spojeno v jeden celek
 2. Jednoplášťová střecha v havarijním stavu (Single-Shell Roof in a Critical Condition). PSM - stavební zpravodaj, Praha: PSM CZ, s.r.o., 2012, roč. 12, No 1, p. 12 - 15. ISSN 1802-6907. Other formats: BibTeX LaTeX RIS } Basic information; Original name: Jednoplášťová střecha v havarijním stavu.
 3. Střecha s opačným pořadím vrstev - skladba DUO, 5010192 Střecha s opačným pořadím vrstev - skladba PLUS, 5010193 Pojezdová střecha, 5010194 Střecha s opačným pořadím vrstev - zelená střecha, 5010239 Střecha s opačným pořadím vrstev - atika, 5010354 Střecha s opačným pořadím vrstev - vpusť, 501055
 4. Jednoplášťová střecha s členitým povrchem skrývala mnohá úskalí a kladla důraz na řemeslnou zdatnost prováděcí klempířské a tesařské firmy SEKEL. Hliníková krytina Alukryt ®, která byla nahrazena plechovou krytinou COMAX TAŠKA 350 s ocelovým jádrem, již vykazovala netěsnosti a poruchy funkčnosti
 5. imální tloušťkou 2 cm, uloženém na nosné konstrukci (1), ze souvislé a plné vrstvy.
 6. Názorně předveme krok po kroku, jak položit plochou střechu od sváření pásů přes položení tepelné izolace po konečné rozložení kameniva
 7. Střecha nebude v létě chladit a v zimě udržovat teplo v takové míře, jaká je obvyklá. Jednoplášťová střecha oproti dvouplášťové nemá větrací mezeru a poskytuje majiteli všechny výhody zelených střech. Na co nezapomenout? Sklon střechy. Podle sklonu střechy a statiky stavby se budeme rozhodovat nad substrátem

 1. řešením střecha jednoplášťová. S nevětranou dvouplášťovou plo-chou střechou se proto nejčastěji setkáme u starších objektů. U jejich rekonstrukcí je však vždy nutno pro-věřit, zda se opravdu jednalo o zá-měr projektanta nebo o hrubou chybu projektanta či (častěji) o hru-bou chybu realizační firmy. Sna
 2. Fakulta stavební VUT je nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Dne 19. září 1899 byla nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. Následně 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v oboru stavebního inženýrství
 3. ace rizika tepelných mostů i problémů s vlhnutím dřevěných trámů. Stavebník navíc získá větší vnitřní prostor mezi krokvemi

Sedlová střecha - sklon, skladba, montáž svépomocí

Zelená střecha je střecha částečně nebo zcela pokrytá vegetací a půdou, nebo pěstebním substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Střecha také může obsahovat další vrstvy, jako například kořenovou bariéru a odvodnění a zavlažování. Článek se netýká střech, které jsou pouze natřené na zeleno, stejně jako střech se zeleným šindelem Jednoplášťová nevětraná střecha s klasickým pořadím vrstev. Tento typ skladby střešního pláště patří v současné době u plochých střech k nejpoužívanějším. Díky kvalitám současných tepelně izolačních materiálů nahrazují tyto skladby dřívější skladby s betonovými mazaninami nebo se systémy větracích. Jednoplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího jedním pláštěm. Plášť se skládá z několika druhů materiálu na sebe navzájem přiléhajících a plnících přesně vymezenou funkci

Spádování ploché střechy, doporučené skladby Izolace-info

 1. V současnosti se nejčastěji používá jednoplášťová plochá střecha. Odděluje exteriér od interiéru jen jedním pláštěm ve složení: povlaková krytina, případně je zatížena štěrkem, expanzní vrstva, tepelněizolační vrstva, parozábrana, dilatační vrstva, vyrovnávací a spádová vrstva a nosná střešní konstrukce
 2. Pokud je krov zateplený, třeba použít z vnitřní strany parozábranu a myslet na odvětrání střechy. Podle způsobu odvětrání rozlišujeme střechy jedno-a víceplášťové. Jednoplášťová střecha má všechny vrstvy těsně přiléhající, bez odvětrání. U dvoumotorových a plášťových střechách je krytina, případně i nosná konstrukce střechy, odvětraná vzduchovou.
 3. V první polovině 60. let se vyskytovala jednoduchá jednoplášťová střecha, bezespádová a částečně odvětrávaná sítí kanálků. Střešní pláště vykazovaly značné množství poruch, které se projevovaly četným zatékáním a nízkými termoizolačními schopnostmi pláště jako celku
Plochá střecha jednoplášťová v místě štítu/okapu, řešení

7. Šikmé střechy - vsb.c

Při správném technickém provedení se tak vytvoří dvouplášťová odvětrávaná střecha, která má nepoměrně lepší funkčnost než střecha jednoplášťová. Použije-li se kontaktní difuzní folie, je střecha relativně dobře připravená i pro případné zateplení podkroví v budoucnu Klasická jednoplášťová střecha se skladbou: parotěsná zábrana ISOFLAMM GG 4; tepelná izolace ROCKWOOL 2 x 60 mm; hydroizolace 1. vrstva - ISOFLAMM GG 3 mechanicky kotvený ; hydroizolace 2. vrstva - ISOFLAMM PS 4 nataven V současné době nejčastěji projektovaná jednoplášťová střecha obvykle sestává z hydroizolační vrstvy a tepelně izolační vrstvy s různou tloušťkou, případně položené v mírném spádu. Tato vrstva je lepená nebo kotvená k podkladu. Dále je to parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva, spádová vrstva a nosná konstrukce odpovědět. Re: Jednoplášťová zateplená pochůzí střecha - skladba | odpovídá: Karel Sedláček Dobrý den , skladba jednoplášťové ploché střechy odvětraná být nemusí , ale musí být zajištěno aby parozábrana měla vyšší difúzní odpor než vrchní hydroizolace , a pokud je ŽB povrch ošetřen , lze použít parozábranu i nad ŽB konstrukci

Spádování střech – Moderní domy s plochou střechou

Střecha netrpí vlhkostí, je alespoň minimálně odvětrávaná (nemá snahu tolik tepelně dilatovat, ani nikde neodmrzá a nepraská atika, jak se to děje u sousedů, co mají sendvič a nalepenou ipu), a bylo možno použít levnou, volně sypanou tepelnou izolaci v prakticky libovolném množství Jednoplášťová střecha: střešní konstrukce, oddělující chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí jedním plášťěm, který sestává zpravidla z několika různých materiálů. Jednotlivé vrstvy na sebe doléhají a dle požadavků plní specifické funkce Nepochůzná jednoplášťová plochá střecha (N1s). PLUS střecha - provedení nové tepelné a vodotěsné izolace na vyspravenou původní hydroizolaci, která niní zastává funkci parozábrany. DUO střecha - kombinace obrácené střechy a střechy s klasickým pořadím vrstev3. Návrh vhodného druhu jednoplášťové ploché. Jednoplášťová střecha: nemá větrací mezeru, a proto je nutné pod tepelnou izolaci uložit parozábranu. Taková střešní konstrukce je nejvhodnější a nejekonomičtější pro zatravněné střechy

Ploché střechy Stavebniny DE

Šikmé střechy Stavebniny DE

Ploché střechy - stavebnikomunita

Typy střech - Seriál Moderní střecha | Krytiny-střechyPloché střechy | Stavebniny DEK

5 tipů, jak vybrat střešní krytinu HORNBACH

Při rekonstrukci je také třeba vycházet z toho, je-li střecha jednoplášťová či dvouplášťová. I to vyžaduje rozdílné postupy. Šikmá střecha. Jednou z možností rekonstrukce staré rovné panelákové střechy je přestavba na střechu šikmou. Na trhu existuje celá řada firem, které nabízí komplexní řešení Jednoplášťová střecha mezeru nemá, chladicí a izolační efekt je tedy silnější. Na druhou stranu je třeba pod izolační vrstvu u jednoplášťové střechy umístit parozábranu (u dvouplášťové střechy odvod vodní páry zajišťuje větrací mezera). Na dřevostavby volte jednoplášťovou variant

Konstrukce střechy a krovu - Jak se staví dům - ČESKÉSTAVBY

Jednoplášťová střecha je například střecha s pohledovými dřevěnými krokvemi zateplená nad krokvemi s povlakovou krytinou (asfaltový pás, PVC-P fólie) s vynikající parozábranou. Takováto střecha potom větrat nepotřebuje a povlaková krytina je naprosto vodotěsná proti vniknutí srážek Jednoplášťová střecha - moderní možnost, která nemá vzduchové větrané mezery, a samotná hydroizolační vrstva je umístěna přímo na izolační vrstvě tepelné. Dvouplášťová střecha - typ střechy , kde je mezi jednotlivými vrstvami větraná mezera, která odvádí vlhkost

Základní rozdělení plochých střech podle konstrukce - Colema

Výhodou bylo, že již po provedení první vrstvy byla střecha těsná a druhá vrstva byla provedena až na samotný závěr prací na objektu, což zaručovalo, že nebude poškozena stavebním provozem. Celkem 7500 m2. Druhým typem střech byla jednoplášťová střecha na betonu provedená ve skladbě: parotěsná zábrana - Bitagit. a) Připravte si v sešitě novou stránku, název cvičení Jednoplášťová střecha. b) Překreslete v M 1:50 půdorys jednoplášťové střechy z obr.þ. 3. c) Připravte si v sešitě novou stránku, název cvičení Jednoplášťová střecha - řez. d) Překreslete v M 1:50 svislý řez jednoplášťovou střechou z obr. þ. 4. Dbejte n Jednoplášťová střecha: Dvouplášťová střecha: Fólie & asfaltové pásy: Zeď/atika/nadstřešní konstrukce: Střešní prostupy: Fasáda = využitelné.

Obrácené střechy a DUO střechy I - TZB-inf

My máme v projektu dle Dektradu - a to konkrétně Dekroof 08 (tj. jednoplášťová plochá střecha s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací, na povrchu kačírek). Jsme u listnatého lesa, tak snad to nebude dělat paseku, když tam napadá listí, holt to tam budeme muset. Jednoplášťová střecha je taková, která nemá ve své skladbě vnesenu ani jednu větranou mezeru. Zejména jde o ploché střechy. Skladba může být například od interiéru k exteriéru takováto: - nosná konstrukce - parozábrana - tepelná izolace - hydroizolace. Plochá střecha lehká je speciální jednoplášťová střecha,.. Částečně se navrhují i u nepochůzných střech v místech sloužících ke kontrole a údržbě střechy. Pochůzná střecha je určena pro trvalé využívání. [článek] Tepelné izolace plochých střech 26.7.201

Skladba ploché střechy jednoplášťov

Střecha nad celým objektem je jednoplášťová plochá spřitěžujícím kačírkem. Parkování je řešeno vpodzemní části objektu a na vlastním pozemku, je dimenzováno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - jednoplášťová střecha, skladba klasická, - jednoplášťová střecha, skladba obrácená (inverzní), - jednoplášťová střecha kombinovaná (DUO), - kompaktní střechy. Dle materiálu vodotěsnící vrstvy: - hydroizolační stěrky, - asfaltové pásy, - hydroizolační fólie (plasty, pryže)

Plochá nebo šikmá střecha? Jaký typ si vybrat? Zdravé

Poptávám střechu: Popis: plochá jednoplášťová střecha Specifikace: střecha druhého podlaží dvojdomku Rozměry: viz příloha Termín realizace: srpen 2016 Lokalita realizace: Praha 9 Cena: nabídněte Další informace k poptávce: rozhodující je cena Platnost poptávky: 2 týdny. Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Praha - hl. město.. Předmět plnění: - realizace zateplení obvodových konstrukcí budovy (obvodové stěny, podlahy a plochá střecha) vč. výměny oken a dveří - bude provedena oprava stávajících ploch fasád a vnější zateplení neprůsvitné části objektu s kancelářemi ve 2.NP, včetně fasád atria - zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS - dále dojde k úpravě. Takto konstruovaná jednoplášťová střecha tvoří kompaktní hydro- i tepelnou izolaci, ale izoluje také dobře zvuk. I v případě jednoplášťové střechy je ale nutné uplatnit parozábranu. Díky tomu, že celý vnější plášť vlastně leží až na krovu, se podkrovní prostor zvětší o objem, který by jinak zaujímala.

Co je to jednoplášťová střecha hobbytec

01.BH03 Pozemní stavitelství II. - Střecha jednoplášťová (projekt v AutoCADu) - kombinovanestudium.webnode.cz. Tento dokument je důvěrný ! Pouze pro členy

 • Jak si zajistit autorská práva.
 • Samsung ue55ru8002 recenze.
 • Volvo xc90 recenze ojetin.
 • Bělehradská pardubice.
 • Zoufalé manželky postavy.
 • Marlboro fuse beyond.
 • Zánět ucha.
 • Nejmohutnější sopka v evropě.
 • 100hz tv 2017.
 • Turmalín skoryl hematit.
 • Sketchup zaoblení hran.
 • Fotolab říčany.
 • Skřipce do vlasů.
 • Bulka uvnitř stydkeho pysku.
 • Jonah hill ocenění.
 • Sporáky heureka.
 • Difrakční mřížka.
 • Tr a tc.
 • 100 ml na l.
 • Tony shalhoub.
 • Podkladový gel na nehty.
 • Ps4 ovladač barvy.
 • Odběrový systém sarstedt.
 • Eucalyptus gunnii silbertropfen.
 • Epic games forum.
 • Rafinovaný význam.
 • Aztékové film.
 • Bar rifle.
 • Canon europe download.
 • Vodouch praha.
 • Levné bezpečnostní dveře.
 • Energie kyvadla.
 • Om restaurace jihlava.
 • Hand pan.
 • Čtk služby.
 • Hagyományos mézeskalács recept.
 • Pneuservis brno bohunice.
 • Největší hvězda souhvězdí orion.
 • Prodej koní qh.
 • Těžba ropy v čr 2018.
 • Sportovní volant felicia.