Home

Čtenářská gramotnost dvpp

Oblasti DVPP a podpory Konference a události Publikace NIDV / Šablony / 2.II/6 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost. Zpět. 24 hodin pro čtenářskou gramotnost. Číslo akreditace: MSMT-744 Dílna čtení a čtenářská lekce pro mladší školní věk. Číslo. Čtenářská gramotnost. Vybírejte z následujících vzdělávacích programů: Efektivní metody rozvoje čtenářské gramotnosti (NOVINKA) Metody a strategie rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně ZŠ Možnosti hodnocení čtenářských dovedností u žáků 1. stupně Z Šablony DVPP - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Nabídka seminářů akreditovaných v systému DVPP, které lze financovat z dotace OP VVV, tzv. Šablony - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Semináře odpovídají obsahem a rozsahem pro Šablony DVPP Čtenářská a informační gramotnost napříč všemi předměty na SŠ Seminář obsahuje jak obecnější principy metodiky a didaktiky, tak využití inovativních a aktivizujících metod v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti ve všech předmětech - ať již obecných či odborných

DVPP je realizováno za podpory Gymnázia Hejčín Olomouc. Kontakt: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. V případě dotazů ke studijním programům prosím kontaktujte studijní referenty: Mgr. Martin Ivanovský: 585 635. Nabídka kurzů DVPP. Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost - metodický průvodce 1. třídou : ano: 04. 06. 2020 Jeseník Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe: ano: 15. 02. 2021 - 22. 02. 2021. čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; osobnostně sociální rozvoj; polytechnické vzdělávání; ICT Semináře DVPP pro ZŠ: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP (v rozsahu 8 hodin) čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; cizí jazyk

Čtenářská gramotnost - Seminář

 1. Je možno hradit z ŠABLON - čtenářská gramotnost. 2. Geometrie s lidskou tváří (Geogebra), 8 VH - OBSAZENO. Termín: 30. 11. 2020 + 14. 12. 2020 (2 x 4 VH) Lektorka Mgr. Iva Skybová. Určeno pro pedagogy 2. st. ZŠ, SŠ. Je možno hradit z ŠABLON - matematická gramotnost. Možnost přihlášení zde. 3
 2. Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách. 09. 12. 20 ~ 10. 12. 20 ŠABLONA - Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy. 12. 01. 21 Výtvarné činnosti pro děti do tří let. 12. 01. 21 O portálu DVPP.info; Kontak
 3. Naše nabídka akreditovaných kurzů pro šablony zahrnuje vzdělávací aktivity připravené speciálně pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace atd.).Akreditace si můžete stáhnout na stránce Akreditace. Realizujeme především kurzy na míru dle požadavků konkrétní školy či školského.
 4. Čtenářská a matematická gramotnost pro učitele ZŠ. Výstupem kurzu je Osvědčení o absolvování DVPP! Vyberte si konkrétní termín konání z našeho katalogu !!! Obsah. Již od raného dětství je velmi podstatné rozvíjet u dětí všechny důležité dovednosti. A mezi ty nejpodstatnější jistě bezesporu patří.
 5. V letech 2013 až 2017 probíhá udržitelnost projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. V rámci udržitelnosti nabízíme základním školám akreditovaná školení v rámci DVPP na téma čtenářská gramotnost, mediální výchova, tvůrčí psaní a projektové vyučování
 6. Telefonicky +420 734 839 966 po - pá 7:30 - 15:00 nebo e-mailem info@zretel.c
 7. Máme pro vás nabídku kurzů DVPP pro učitele. Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků pod Č.j.: MSMT- 15533/2018-3-444, absolventi získají certifikát DVPP. Čtenářská gramotnost Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí deskových he

Šablony DVPP Zřetel, s

 1. ář: Hodinová dotace: 8 hodin / 45
 2. Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Sborovny - Svět DVPP kurz

DVPP. Aktuální termíny otevřených kurzů jsou online na dvpp.edukacnilaborator.cz. Čtenářská pregramotnost (16 hodin, 8 hodin) Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje vícesmyslového učení Vzdělávání pedagogů (DVPP) navštivte náš Facebook +420 568 851 733 infra@infracz.cz. WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnost - přírodní vědy: ON-LINE WEBINÁŘE: Mgr. Dana Forýtková. CG32B - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - Čtenářská gramotnost (pokročilé školení) CG16C - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost; Matematická gramotnost

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP

 1. Šablona 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, nabízí možnost výběru z těchto aktivit: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
 2. Vzdělávací programy DVPP Pro učitele i širokou pedagogickou veřejnost nabízíme sérii vzdělávacích programů DVPP akreditovaných MŠMT, jež lze financovat z prostředků výzvy OP VVV - Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.. Vypsané vzdělávací programy s možností online přihlášen
 3. áře jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP (není-li uvedeno jinak). Čtenářská gramotnost. Se
 4. SŠ - Čtenářská gramotnost Prosíme vyberte - SŠ - Čtenářská gramotnost Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách (SŠ, 16 hodin) - PŘIPRAVUJEM
 5. Akreditovaná jazyková škola. Nabízíme jazykové kurzy pro firmy a veřejnost: skupinové, individuální a intenzivní - angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština aj. Příprava k jazykovým certifikátům pro děti i dospělé. Jazyková škola je akreditovaným centrem pro zkoušky z angličtiny Cambridge ESOL English Exams (YLE, KET, PET, FCE, CAE.
 6. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 . Česká školní inspekce Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka 2 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte do ruky příručku, která vám má.
 7. a) čtenářská gramotnost b) matematická gramotnost c) cizí jazyky d) polytechnické vzdělávání e) ICT. Šablonu lze zvolit násobně podle počtu hodin trvání vybraného kurzu DVPP. Maximální násobné zvolení šablony pro jeden kurz je 10

Nabídka kurzů DVPP - Centrum celoživotního vzdělávání

 1. Seznam kurzů pořádaných na školách v rámci udržitelnosti projektu OP VK Čtenářská gramotnost a projektové vyučování: Kurzy byly akreditovány MŠMT v rámci DVPP (č.j. MSMT-857/2016-1-2) a jsou určeny pro učitele základních škol. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu a pracovní listy a sylaby ke kurzu zpracované odborným lektorem
 2. DVPP do šablon II - čtenářská gramotnost. Pojďme chápat čtenářskou gramotnost komplexně a bez rozdílů! Proč je pro žáky důležitá čtenářská gramotnost? Jak na vyhledávání informací v textu a jak je posuzovat, jaké z nich vysuzovat závěry a jak je interpretovat? Co je to pozitivní návyk, proč je pro výuku.
 3. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 4. DVPP pro základní školy Šablona II/2.1, 2.2, a 2.6 - varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 16, 32, či 80 h (zatím nenabízíme rozsah 56 h) Název - rozsah 16 h Lektor Termín Místo Cena Čtení a příprava na psaní v 1. třídě H. Mühlhauserová 2. a 30. 11. 2016 Ostrava a dále v r. 2017 Ostrava, Opava, Frýdek-Míste
Pohádka z kufříku: Perníková chaloupka | INFRACEK

Vzdělávání pedagogů (DVPP) Čtenářská pregramotnost v mateřské škole. Základní informace. šablony. Tento program Vás seznámí s tím, co je předčtenářská gramotnost, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet. Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro. Prioritní oblasti - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Podpora klubů i doučování - bezplatně pro žáky Spolupráce mezi školami v regionu Využívání celostátních projektů Podpora pedagoga v jeho úsilí - DVPP nové metody, párová výuka, dělení hodin v hodinách s velkým počtem žák II/2.2 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost - Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-31 Čtenářská gramotnost: Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I (8 hodin) anotace kurzu. Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace II (16 hodin) anotace kurzu. Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III (24 hodin) anotace kurzu . Matematická gramotnost Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ a celoroční projekt Cesta kolem světa. KVIC > Titulní stránka. 18.1.2019 Šablony - aktuální nabídka vzdělávání + běžná nabídka DVPP Zpravodaj DVPP KVIC Frýdek-Místek únor 2019 (1 172 kB) Zpravodaj DVPP KVIC Ostrava a Karviná únor 2019 (891 kB) Zpravodaj DVPP KVIC Nový Jičín.

Vítejte na portálu DVPP Vzdělávací akce akreditované v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si můžete vybrat v Katalogu akcí či v přehledu Nadcházející akce . Aktuálně si můžete vybrat z 348 akcí V rámci dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky bychom rádi nabídli programy na aktuální témata (výzva Šablony II): Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky osobnostně sociální rozvoj, inkluze, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, CT, projektová výuka, kulturní povědomí a vyjádřen Finanční gramotnost. Stáže PP u zaměstnavatelů. Zlepšování sociálního klimatu ve škole. Šablony mentoringu-VIII/1, VIII/2, VIII/3. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci SŠ. Forma: účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích programech akreditovaných vsystému DVPP MŠMT. Způsob realizace šablon zaměřených. Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze) 5 40 00 počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání svázaný s 52510 a s 60000 1 osoby II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring

Konference o čtenářské gramotnosti nabídla učitelůmDobrá praxe a nástroje pro podporu plánování,formativního

Matematická gramotnost; Digitální gramotnost; Čtenářská gramotnost. MCKP; Půjčovna; SCKP; DVPP; Exkurze. SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM - PODNIKÁNÍ A CHEMIE. Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2) Řízení projektu; Rozvoj kariérového poradenství. KARIPO. Prevence předčasných odchodů ze vzděláván ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Šablony II. • SCHOLASERVIS.c

Svět DVPP kurzů - Hello Worl

Archiv pro štítek: čtenářská gramotnost I češtinář si může při hodině odpočinout! Krajské vzdělávací centrum pro DVPP Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace Husitská 2053, 356 01 Sokolov www.kvcso.cz | kvc@gymso.c KA 5 - matematická gramotnost. KA 5 - přírodovědná gramotnost. KA 6 - interní mentoring. Zahraniční stáže pro ZŠ. Pedagogické kompetence - kurzy - materiály. Řízení projektu CESTA. SDAIKP. Kvalifikační studia. Metodická setkání. Kurzy DVPP. Kurzy ICT. Elektronická školička. Facility management. Obec21. Perspektiva 2010. Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin Počet jednotek: 100,00. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin Počet jednotek: 6,0 Čtenářská gramotnost a angličtina 12. 4. - 13. 4. 2017 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a šablony, to je aktuální téma mnoha základních škol stejně tak, jako Základní školy v Králíkách v okrese Ústí nad Orlicí. Právě v ZŠ Králíky jsme v měsíci březnu 2017 úspěšně zrealizovali osmihodinový kurz Vzdělávání pedagogických.

Nadcházející akce - DVPP

Čtenářská gramotnost - Čtením a psaním ke kritickému myšlení (40 hodin) II/2.2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu minimálně 32 hodin - Matematická gramotnost Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele (32 hodin) II/2.2d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP. Bloomova taxonomie čtenářská gramotnost DVPP E-U-R hodnocení v RWCT INSERT metody aktivního učení RWCT Šablony ZŠ Obsah kurzu Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.6 - a) pro ZŠ Balíčky pro šablony III. 3BOX. 3BOAR

Akreditované kurzy pro ZŠ - Šablony DVPP

Kurzy DVPP na míru vaší škole (čtenářská gramotnost, projektová výuka) - termíny dle dohody 11. 1. 2017. Objednejte si kurzy pro učitele své školy a my jejich náplň přizpůsobíme vašim aktuálním potřebám Komplet - Čtenářská gramotnost 366 Kč Ušetříte 65 Kč (15%) Původně 430 Kč Skladem - expedice do 2 pracovních dn © 2020 EDUkační LABoratoř, z.s. Všechna práva vyhrazena. Tel.: +420 212 245 509, e-mail: info@edukacnilaborator.cz, www.edukacnilaborator.czinfo. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práce. Rozsah: 16 vyučovacích hodin. Akreditace MŠMT č. j.: MSMT - 25288/2016-2-673. Komu je seminář určen: Pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ . KURZ K ŠABLONÁM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (aktivita č. II/2.1 Čtenářská gramotnost Odborná metodická skupina (OMS) pro čtenářskou gramotnost, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů , je zaměřena na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí a žáků ZŠ, SŠ a VOŠ Semináře akreditované pro DVPP a obecné online webináře. Jejich cílem je připravit pedagogy na práci s interaktivní online aplikací Včelka tak, aby pro žáky bylo vyučování poutavější a mohli rozvíjet své znalosti hravou formou od Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Během konference se každý z vás bude moci zúčastnit dvou inspirativních workshopů, které povedou zkušení učitelé z praxe a skuteční odborníci na svou oblast.Kromě skvělého zážitku si odnesete řadu tipů do výuky, včetně pracovních listů, a seznámíte se s nejnovějšími trendy rozvoje čtenářské gramotnosti

Hello - DVPP - Čtenářská a matematická gramotnost pro

Po dobu 60- 70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Metody rozvoje čtenářské gramotnosti na ZŠ seznámeni s tím, co je čtenářská gramotnost, jak je pro nás a naši dobu důležitá. Získají užitečné informace k udržení motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti Obsah nabídky DVPP pro Šablony II a) čtenářská gramotnost str. 4 b) matematická gramotnost str. 6 c) cizí jazyky str. 8 d) osobnostně soc. rozvoj str. 10 e) inkluze str. 12 f)ové vzdělávání kariér str. 14 g) polytechnické vzdělávání str. 16 h) ICT str. 18 i)ojektová výuka pr str. 2 Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení. Rozsah: 32 vyučovacích hodin. Akreditace MŠMT č. j.: MSMT - 6513/2017-1-337. Komu je seminář určen: Pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ. KURZ K ŠABLONÁM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (aktivita č. II/2.2 Na pracovním workshopu (IV/3 DVPP) s Vámi vytvoříme podklady, které násled-ně zpracujeme do interne-tových interaktivních cvi-čení (IV/3). VYUŽITÍ ICT IV. ŠABLONY EU PENÍZE ŠKOLÁM NAŠE NABÍDKA III. ČTENÁŘSKÁ A INFORM. GRAMOTNOST ŠABLONY EU PENÍZE ŠKOLÁM NAŠE NABÍDKA I. KONTAKTNÍ OSOBA PRO ČECHY Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2020/202

Čtenářská gramotnost, mediální gramotnost; Všechny naše semináře mají akreditaci MŠMT, proto mohou být hrazeny z prostředků určených na DVPP, tak z různých projektů - aktuálně především ze Šablon 1 a Šablon 2. Časová dotace našich seminářů je 4, 8, 16 nebo 32 vyučovacích hodin.. Dotazník - Čtenářská gramotnost - 2. část 16 Čtenářská gramotnost na základních školách v ORP Rožnov pod Radhoštěm ano ne 16 0 # 100% 0% 1 ano ne 7 9 # 43,8% 56,3% 1 ano ne 15 1 # 93,8% 6,3% 1 ano ne 12 4 # 75,0% 25,0% 1 ano ne 6 10 # 37,5% 62,5% 1 zřizovatel ONIV NF školy spon. dary dotace/projekty školné 10 4 2 2 6 1

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování — webový

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klu Část- 10 minut- proč čtenářská gramotnost, jak je důležitá pro žáky ZŠ . 2. Část- 5- 10 minut- užitečné informace k udržení motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti. 3. Část- 10- 15 minut- informace k udržení motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti. 4 Šablony Čtenářská gramotnost u dětí předškolního věku. Šablona I/2.3. DVPP Čtenářská pregramostnost 16 hodin. Lektorka: Mgr. Lenka Bínová 15. 5. 2017 (8.30 až 16.30 hod.) 25. 5. 2017 (8.00 až 12.30 hod.) Odkazy. Pozvanka_ Prihlaska_Čtenářská pragramostnost [DOC, 64 kB Zvláště nabádáme žadatele a příjemce k ověřování informací od různých poskytovatelů kurzů DVPP ve znění typu: Dle našich informací jsou naše kurzy uznatelné v tzv. šablonách. a) Čtenářská gramotnost Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské DVPP-Kurzy akreditované MŠMT Vzdělávací programy Dyscentra - Strakonice, z. s. Kurzy DVPP jsou akreditované MŠMT. 1. Čtenářská gramotnost. Obsah: Čtenářská gramotnost - její definování, vymezení důležitosti jejího rozvoje a posilován

Okres Most 3

Matematická gramotnost. Matematika činnostně pro 1.-9. třídu (varianty 4, 8, 16, 24 hodin) Geometrie činnostně pro 1.-9. třídu (varianty 4, 8, 24 hodin) Čtenářská gramotnost. Český jazyk činnostně pro 1.-5. třídu (varianty 4, 8, 16, 24 hodin) Český jazyk činnostně v přípravné třídě (8 hodin) Anglický jazy I. Čtenářská gramotnost, vymezení pojmu, význam pro výuku čtenářství, podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti na ZŠ, faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost, školní a rodinné prostředí, podnětné prostředí v rámci školy, spolupráce s rodinou i dalšími institucemi, besedy s autory dětských knih a. školní družiny a kluby (Šablona 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin) a) Čtenářská gramotnost: b) Matematická gramotnost: c) Cizí jazyky: d) Osobnostně sociální rozvoj:.

Čtenářská gramotnost. Kurzy 8 hodin III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin. Číslo akreditace: 15748/2016-2-560. Platnost akreditace do 5. 9. 201 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka seminář 16 učitelé 2. stupně 3. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství seminář 16 učitelé 1. a 2. stupně 4. Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově seminář 16 učitelé 1. stupně 5. Aktivity podporující rozvoj.

Vzdělávání pedagogů financovatelné ze šablon pro MŠ a ZŠ I

Pro učitele DVPP Zřetel, s

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ str. 4 Datum: 14.10.2016 2.3./3.3 Projednání SWOT-3 analýzy Opatření MAP - Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Ing. Nešporová přednesla členům PS teze SWOT analýzy, které byly vytvořeny na základě prvníh - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Inkluze - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost - Čtenářský klub pro žáky ZŠ - Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky Z Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost Číslo aktivity : III/2.7 Název aktivity : Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ Pokud byste měli zájem o klasické DVPP jdou i již schválené šablony ještě dodatečně změnit. Prakticky všechny naše 8hodinové semináře (délka semináře je uvedena u každého našeho semináře, u kterého je uveden konkrétní termín) je možné platit ze šablon 2.II/6-d: osobnostně sociální rozvoj Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP čtenářská gramotnost. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP matematická gramotnost. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP inkluze. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP IC

Cílem projektu je zařadit čtenářské dílny do výuky českého jazyka ve všech ročnících střední školy, prohloubit jazykové kompetence žáků a učitelů účastí na jazykových kurzech v zahraničí a seznámit se s výukou přírodovědných předmětů a cizích jazyků na partnerských školách v zemích EU DVPP Archiv časopisů Řízení školy MŠ 5/2020 + Vydání 10/2020 FIE na ZŠ a MŠ Krčín Reportáž z Letní školy Paměti národa Buďte konkrétní a srozumitelnější, zaznívá z regionu Školní kolektivy v hasičských stanicích Čtenářská gramotnost - nástroj gramotnosti finanční. II. Manažerské shrnutí pro oblast Čtenářská gramotnost PROČ je tato oblast důležitá - žáci mají výrazné problémy s porozuměním psanému textu (ve větší míře naučnému, v menší beletristickému), - žáci nechápou informace z grafické podoby psaného textu (tabulky, grafy, mapy apod.) Čtenářská gramotnost a anglický jazyk 12.-13.4. Inkluze - první zkušenosti ze školení Šablon DVPP

Metodický portál RVP - modul AudioVideo: VV21 - Rozvoj

Organizujeme exkurze, vzdělávací školní výlety, školy v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy. Vybrat si můžete z naší nabídky nebo vám sestavíme akci na míru Kvalitní DVPP - pestrá nabídka školení přizpůsobená na míru potřebám vaší školy. 11. Čtenářská gramotnost napříč předměty ZŠ. 12. Kreativně na čtenářskou gramotnost. 13. Strategie výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ I. 14. Strategie výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ II Sdružení SPLAV, z.s. bylo založeno v roce 2004 na území 17 obcí okresu Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Sdružuje představitele obcí, občanských sdružení, hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, odborných institucí a dalších subjektů spolupracujících na základě společné strategie a společných cílů - pečovat o kulturní a.

Čtenářská gramotnost (ČG) je základem pro rozvoj dalších dovedností, pro uplatnění na měnícím se pracovním trhu, předpokladem pro celoživotní učení i spokojený osobní život. Umožňuje porozumět psanému i graficky upravenému textu (grafy, mapy, tabulky), nakládat s informacemi v kontextu , vyvozovat a usuzovat v. DVPP v rámci projektu EU Peníze školám DVPP - pedagogický pracovník na osobu počet hodin poč. osv. Vzdělávací instituce Termín konání Místo konání Akreditace: I. Čtenářská a informační gramotnost Název semináře 6 1. Helena Lachmannová Rozvoj čtenářské gramotnos- ti u žáků se SPUCH 8 1 INFRA s.r.o. 5.2.2013.

DVPP - MojeSkola.ne

/ DVPP; Vyhledat kurzy: Kategorie kurzů: Další vzdělávání pedagogických oracovníků. Mediální výchova s podporou ICT. V posledních letech se výrazně zvýšil průnik digitálních kamer i dalších zařízení pro tvorbu videa ve školách i mezi dětmi v domácnostech. Nabízený kurz na tuto skutečnost reaguje a jeho cílem je. Současné akreditované vzdělávací programy v systému DVPP: ActivUčitel - Čtenářská gramotnost - dovednost pro život (nové) ActivUčitel - Matematika není věda - gramotný = úspěšný (nové) ActivUčitel - ActivInspire - využití výukového software v prax Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin (téma: Čtenářská gramotnost

Rozvoj čtenářské gramotnosti (8 hodin

Komplet - Čtenářská gramotnost II 600 Kč Ušetříte 150 Kč (20%) Původně 750 Kč Skladem - expedice do 2 pracovních dn II/2.1e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Inkluze) II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin. II/2.9a - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (Čtenářská gramotnost Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring).. 17 2.3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin. 19 2.4 Výsledky posledního mezinárodního testování čtenářské gramotnosti PISA 2012 byly zveřejněny 3. prosince 2013. K jejich zhodnocení se dá říci, že i přes mírné Čtenářská gramotnost není jen znalost čtení. Skutečný čtenář umí číst, ale čtenému textu také rozumí a umí ho používat ke svému rozvoji. Nabízíme Vám pět dílen, v nichž ukážeme, jak lze rozvíjet čtenářskou gramotnost v souvislostech, jak prohlubovat dovednost učit se a kriticky myslet

Čtenářská gramotnost pro ZŠ II BOXED, s

DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 03.09. - Gymnázium Benešov - Schůzka AŠSK ŠO 05.09. - Školení GDPR - ing. Fridrich všichni 20.09. - Děti ve škole a za školou MO,ŠŤ 03.10.- Projekt Připravujeme pro život, čt. gramotnost 23.10. - Seminář pro uč.1.stupeň Učím se rád VR 24.10 III/2.13 b Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Matematická gramotnost; III/2.2 a Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost; III/2.2 i Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Osobnostně sociální rozvo

Realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021Náklady projektu: 812.184 ,-Zaměření:Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a IT)2.II/10 Tandemová výuka v ZŠAktivity rozvíjející ICT v ZŠ2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠExtrakurikulární. Brána do Evropy (Výzva MŠMT č. 56) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2409 Příjemce: Ministerstvo obrany Dotčené součásti: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Datum zahájení projektu: 1.7.2015 Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK II/2.1b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost. II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin. II/2.9a - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost 22.DVPP - Vnitřní pokyn ředitelky školy zříjna 2006 23.Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vroce 2006 24.Doklady o kvalifikaci a o dalším vzdělávání učitelek českého jazyka ZŠ Louny, Školní 2426 - čtenářská gramotnost

 • Buxton bhp 7010.
 • Měření malých odporů ohmovou metodou.
 • Clash royale deck builder.
 • Staré jednotky rychlosti.
 • Ruka noha pusa u dospělých.
 • Izometrické rpg.
 • Vú 1970 vyškov.
 • Morbus schlatter homöopathie.
 • Portrét se zeleným pruhem.
 • Ikea otevírací doba.
 • Kola merida.
 • Integrovaná střední škola české budějovice.
 • Mathematica 13.
 • International baccalaureate czech republic.
 • Výměna rozvodů vw transporter.
 • Heluz miako 23 50.
 • Passions.
 • Blackberry priv bazos.
 • John petrucci.
 • Swan ganzův katetr.
 • Zásuvka rj45 na omítku.
 • Terminálové licence.
 • Tampony na noc.
 • Steroidy cena.
 • Tramal na zuby.
 • Návštěvníci 2 sleduj filmy.
 • Www pepsico products.
 • Genesis 1 kniha mojžíšova.
 • Kvasnice na pleť.
 • Zoner instagram.
 • Filmový námět.
 • Rising storm 2 vietnam g2a.
 • Automobilovedily24 kontakt.
 • Rys ostrovid zoo.
 • Přírodní léky na psychiku.
 • Oprava nabíjení tabletu cena.
 • Kapslová endoskopie ostrava.
 • Anglický pudink recept.
 • Jak správně nabíjet elektromobil.
 • Kosile vintage.
 • Thaibox rukavice.