Home

Solární faktor g

Solární faktor skla - g Solární faktor skla určuje, kolik energie ze slunečního záření proniká do interiéru v podobě tepla. Platí přímá úměra, čím je vyšší, tím je interiér při přímém slunečním záření více prohřívaný Solární faktor g je možné snížit až na hodnotu kolem 20%. Na druhou stranu sluneční záření představuje v zimním období tepelné zisky. S touto energií zadarmo pracují tzv. Pasivní domy, které s ní po většinu chladných měsíců vystačí. Již při jejich návrhu se ale řeší odstínění letního slunce, ať. Solární faktor (g) udává celkový prostup sluneční energie přes zasklení. Hodnota g je u běžných trojskel o 16% nižší než u dvojskel a světelný činitel prostupu (τv), který charakterizuje prostup světla, je o 11% nižší (viz tab. níže) Co je solární faktor. Solární faktor označuje množství sluneční energie, která projde do interiéru z vnějšího prostředí skrz okno.Tento faktor si také můžete splést se světelnou propustností, která ale značí něco jiného Též solární faktor, označuje se písmenem g. Udává, kolik sluneční energie propustí izolační zasklení z exteriéru do interiéru. Uvádí se v procentech: čím větší procento, tím více slunečního svitu, a tedy tepla pronikne do místnosti

Solární faktor skla - g - Plastová a hliníková okna a

Solární faktor (g) - charakterizuje jak může interiér zdarma prohřát sluneční teplo, zejména na jaře a na podzim, velmi důležitý parametru zejména u pasivních domů. Efekt . Efekt . Trojsklo je těžší než běžné zasklení dvojsklem Celková propustnost slunečního záření (solární faktor) g R-0,5: Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazení: F sh,R-0,2: Vyrobená elektřina: Q el,R (kWh) 0: Využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie: Q env,R (kWh) 0: Vytápění: Účinnost výroby energie zdrojem tepla. Celková propustnost slunečního záření (solární faktor) g R-0,5: Přídavný tepelný odpor uzavřených okenic ∆R R: 0: Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazení u průsvitných konstrukcí s orientací V, JV, J, JZ, Z a horizont: F c,c,R-0,2: Vyrobená elektřina: Q el,R (kWh)

Chrání před solárním zářením, reguluje solární faktor skla (g = 8% - 100%) Plně nahrazuje venkovní žaluzii; Není nutné řešit nadokenní kastlíky a jejich zateplení; Neomezují průchod do exteriéru (není nutné je při průchodu ven vytahovat) Ideální řešení pro zdvižně-posuvné a zalamovací dveř V dnešní době již investoři nehledí pouze na koeficient tepelné prostupnosti - Ug, ale ptají se také po dalších charakteristikách jako je prostup světla - Lt a solární faktor - g. Právě solární faktor určuje, kolik tepla od slunce prostoupí do interiéru - v jakém rozsahu se bude využívat solární energie na. To se výrazněji projevuje zejména v období jara a podzimu, kdy naopak stojíme o co největší tzv. solární zisky. Proto je dobré informovat se také na hodnoty světelné propustnosti a solární faktor (g). Světelná propustnost udává kolik % světla projde do interiéru. Do interiéru je třeba dostat co nejvíce světla, pokud je.

Solárny faktor skla (g) určuje, koľko energie zo slnečného žiarenia preniká do interiéru v podobe tepla. Platí priama úmera, čím je solárny faktor izolačného skla vyšší, tým je interiér za oknom s takýmto sklom pri priamom slnečnom žiarení viac prehrievaný Solární faktor závisí do značné míry na typu pokovení jednotlivých tabulí skla. Ve výpočtových modelech byly srovnávány tyto druhy zasklení: Trojsklo U g =0,5 W/m 2 K; g=0,5 (standardně používané trojsklo) Trojsklo U g =0,6 W/m 2 K; g=0,62 (trojsklo se solárními zisky) Čtyřsklo U g =0,39 W/m 2 K; g=0,3 Požadovaná hodnota solárního faktoru se liší podle typu budov. V našich klimatických podmínkách je u rezidenčních budov (panelové domy, bytové domy, rodinné domy) lepší mít solární faktor vyšší, cca 60 %, abychom se nepřipravili o bezplatně získané teplo ze slunce během jara, podzimu a zimy Součinitel protupu tepla Ug= 0,67 W/m2K, solární faktor g= 34-35%. Výhody proti špičkovému fasádnímu dvojsklu: Špičkové fasádní dvojsklo s parametry např. 70/40 nebo 61/32 sice poskytne srovnatelnou ochranu v letním období, avšak v zimním období je toto sklo podstatně horší - Ug je cca 1,1-1,2 W/m2K

Protisluneční ochrana - solární zisky Izolacní skla

 1. Maximální solární faktor (g) při zasklení trojsklem: 0,62: Hlukový útlum: do 46 dB: Odolnost proti vloupání: do WK3 dle DIN ENV 1627: Povrchová úprava: bílá, kašírování (dekory dle vzorníku DAFE-PLAST) Hodnota tep. prostupu oknem / Uw až: 0,84 W/m2.K-
 2. Maximální solární faktor (g) při zasklení trojsklem: 62%: Hlukový útlum: do TZI 5 (47 dB) Odolnost proti vloupání: do WK3 dle DIN ENV 1627: Povrchová úprava: Kašírování (dekory dle vzorníku DAFE-PLAST) Max. délka profilu pro prvek - materiál bílý (základní) 4 m: Max. délka profilu pro prvek - materiál kašírovaný: 3
 3. Složení v sílách: 4 / 16 / 4. Prostupnost světla 81%, hodnota Ug= 1,3 W/m2K, solární faktor g =74%, neprůzvučnost Rw= 30 dB. Maximum úspory tepla - vnitřní sklo s pokovením Ug= 1,0 m2K. Rámeček pro teplou hranu. Meziskelní prostor plněn argonem. Složení v sílách: 4 / 16 / 4
 4. Až o 10 % vyšší relativní solární faktor v porovnání s nejlepším dostupným trojsklem na trhu a až o 10 % vyšší relativní solární faktor v porovnání s nejlepším dostupným dvojsklem na trhu. Nesrovnatelně vyšší solární zisky a propustnost světla pro maximální energetickou účinnost v chladném a mírném podnebí
 5. Solární faktor závisí do značné míry na typu pokovení jednotlivých tabulí skla. Ve výpočtových modelech byly srovnávány tyto druhy zasklení: Trojsklo U g =0,5 W/m 2 K; g=0,5; Trojsklo U g =0,6 W/m 2 K; g=0,62; Čtyřsklo U g =0,39 W/m 2 K; g=0,31; Porovnávali jsme vliv těchto veličin na rodinném domu, který má konstrukce.
 6. Solární faktor g: 49,4; Světelný činitel prostupu v: 64,9; Izolační trojsklo Ug 0,5 W/(m2.K) Přesné složení skla: ClimaGuard 1.0 - TGI 16mm + Argon - Float 4 mm - TGI 16mm + Argon - ClimaGuard 1.0; Prostup světla: 58 %; Solární faktor g: 37,4; Světelný činitel prostupu v: 55,

Radia¿ní vlastnosti - solární faktor g RadiaEní vlastnosti - svëtelný Einitel prostupu Prüvzdušnost tYída C3 tFída 7A Bez uvolñování nebezpe¿ných látek npd npd npd Uw = 1,3 W/(m2.K) — okna se sklem Ug=l,l W/(m2.K) s hliníkovým rámetkem Uw = 1,2 W/(m .K) — okna se sklem W/(m X) s hliníkovým rámeEke Solární faktor g (lepší je vyšší) Prostup tepla Ug (W/m 2 K) (lepší je nižší) standardní trojsklo: 50%: 0,5: solární trojsklo: 63%: 0,6: Pro stanovení přesné ceny nám zašlete Vaši poptávku pomocí našeho poptávkového formuláře, či přímo na e-mail poptavky@okna-dvere.cz. Rozhodnete-li se poptávku poslat přímo. Solární faktor g: 62,8; Světelný činitel prostupu v: 80,1; Izolační dvojsklo Ug 1,0 W/(m2.K) Přesné složení skla: ClimaGuard 1.0 - TGI 16mm + Argon - Float 4 mm; Prostup světla: 71 %; Solární faktor g: 52,8; Světelný činitel prostupu v: 70,

Parametry zasklení -- výplně okenního rámu -- hrají podstatnou roli v energetické bilanci celé budovy. Mezi důležité energetické parametry patří nejen součinitel prostupu tepla (U), ale také solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie g) a dále je třeba posoudit světelné a akustické vlastnosti Do obytných budov bychom měli volit zasklení, kde solární faktor je přibližně kolem 60 % (izolační dvojsklo Thermobel Top N+ a izolační trojsklo Thermobel TRI s použitím skel Planibel TRI). V případě velkých prosklených ploch situovaných na jižní a jihozápadní stranu bychom měli zvážit zasklení s nižším solárním. Solární faktor SF nebo také g (%) určuje, kolik tepelné energie ze slunce projde zasklením do interiéru, respektive kolik přírodního tepla dokážeme získat ze slunečního záření do interiéru. Tato hodnota je důležitá především v zimním období, kdy v případě pasivních či nízkoenergetických domů slouží okna ve. Tak zvaný solární faktor zasklení (značený písmenem g) určuje, kolik sluneční energie okno (respektive jeho skleněná výplň) propustí - čím je tento faktor vyšší, tím vyšší jsou solární zisky. Z logické úvahy vás možná napadne, že okna s izolačním trojsklem musí zákonitě propustit méně slunečního.

Okno jak má být - TZB-inf

Chrání před solárním zářením, reguluje solární faktor skla (g = 8% - 100%) Plně nahrazuje venkovní žaluzii; Není nutné řešit nadokenní kastlíky a jejich zateplení; Neomezují průchod do exteriéru (není nutné je při průchodu ven vytahovat) Ideální řešení pro zdvižně-posuvné a zalamovací dveř Tepelná izolace zasklení U g na úrovni hodnoty 0,5 - 0,6 W/m 2.K; Solární faktor SF = minimálně 50 %; Světelná prostupnost LT = minimálně 70 %; Bezpečnostní zasklení a zlepšená akustik 7.5. Radiační (sálavé) vlastnosti solární faktor : g ≤ 0,65 světelný činitel prostupu: ≤ 0,82 dveře vchodové a hliníkovým prahem bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti, pro použití v obytných a veřejných budovách Oznámený subjekt: Nr 0757 CLIMA STAR 82 dveře vchodové systému Softline 8 7.5. Radiační (sálavé) vlastnosti solární faktor : g ≤ 0,65 světelný činitel prostupu: ≤ 0,82 7.6. Průvzdušnost 4 7.7. Výška a šířka npd Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízení

Co je solární faktor oknostyl

Radiaëní vlastnosti — solární faktor (celkový éinitel prostupu sluneëní energie) g Radiaëní vlastnosti — svételný éinitel prostupu Prûvzdušnost použiti hliníkového systému MIRA-Therm 0,6 0.6 0.6 Vlastnost 4 TFída E900 Npd Neuvolñuje Vyhovél Npd 0,72 0,64 0,79 0,72 0,47 Hodnota U g - Součinitel prostupu tepla sklem (hodnoty se pohybují mezi U g 5,8 u jednoduchého zasklení, U g 0,5 u vysoce výkonných izolačních skel). Solární faktor - Vyjadřuje procento sluneční energie procházející sklem. Čím vyšší hodnota, tím vyšší schopnost využití bezplatných tepelných zisků bez další. Solární faktor zasklení (g) udává prostupnost slunečnímu záření. Čím je vyšší, tím více sluneční energie a světla oknem prochází a tím větší jsou pak za chladných slunných dní tepelné zisky. Okna s vysokým solárním faktorem (56-63) je vhodné použít např. na velké prosklené plochy orientované na jih nebo.

Zajímat se můžeme také o solární faktor (g) udávající propustnost sluneční energie sklem (čím nižší hodnota, tím menší solární zisky). 5. Větráme hlavně ráno. V brzkých ranních hodinách je teplota venku nejnižší. Otevřeme všechna okna, pokud jsou na protilehlých stranách domu nebo bytu, vytvoříme přirozený. Radia ční vlastnosti - solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g U g = 1,1 0,60-0,63 EN 14351-1+A1 U g = 1,0 0,53 U g = 0,8 0,47-0,51 U g = 0,7 0,47-0,51 U g = 0,6 0,48-0,50 U g = 0,5 0,37 Radiační vlastnosti - světelný činitel prostupu. Radiaëní vlastnosti — solární faktor (celkový ëinitel prostupu sluneëní energie) g 0,63 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 Radiaëní vlastnosti — Prùvzdušnost svételný éinitel prostupu tv Ti-ída 4 otevíravé a sklápëcí, otevíravé, sklápëcí, vyklápëcí, pevné Vlastnost Tfída C5/B5 Ttída 9A neuvolñuje 350

Nejdůležitější pojmy při výběru oken či dveří RI OKN

Jak na výběr vhodného zasklení okna - VEKRA Rádc

78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budo

 1. Radiatní vlastnosti — solární faktor (celkový ëinitel prostupu slune¿ní energie ) g Radia¿ní vlastnosti — svëtelný tinitel prostupu TV prüvzdušnost vlastnost 16—4 8-16-4 neobsahuje vyhovuje 8VSG Sl-16-8 12VSG Sl-16-8VSG Sl w/(m2. K) w/(m2. K) w/(m2. K) 2.1<) w/(m 2.1<) w/(m w/(m2. K) w/(m2. K) w/(m2. K) w/(m2. K) w/(m2. K) Ug.
 2. Parametry zasklení - výplně okenního rámu - hrají podstatnou roli v energetické bilanci celé budovy. Mezi důležité energetické parametry patří nejen součinitel prostupu tepla (U), ale také solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie g) a dále je třeba posoudit světelné a akustické vlastnosti
 3. Solární faktor g Solární faktor g skla označuje tepel-nou energii, která se dostane sluneč-ním zářením do místnosti. Dle DIN EN 410 se hodnota g skládá ze dvou faktorů: z přímo dopadající energie slunečního záření a z absorbované energie, kterou předává skleněná ta-bule ve formě tepelného záření do vnitřního.
 4. Součinitel prostupu tepla oken U w je 0,69 W/m 2 K a solární faktor g je 0,50, což je o 3 % příznivější než běžněji používané trojsklo se součinitelem prostupu tepla U g = 0,5 W/m 2 K. Těsnost domu / blower door test. Dům je výborně utěsněn. Nejsou v něm navrženy složité konstrukční detaily, což je základem.
 5. činitel prostupu sluneční energie) g g = 1,1 60 Podklady od výrobce izolačního skla Radiační vlastnosti - světelný činitel prostupu v U g = 1,1 78 Podklady od výrobce izolačního skla Součinitel prostupu tepla Ug=0,6 0,87/(m2.K) EN 14351-1+A1 Radiační vlastnosti - solární faktor (celkov

264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budo

Při výběru zasklení je z tepelně izolačního hlediska nejdůležitějším parametrem součinitel prostupu tepla U g. Na celkovou potřebu tepla na vytápění má ale také velký vliv solární faktor, který udává podíl sluneční energie, která projde do interiéru. Tato hodnota pak ovlivňuje solární zisky Radiaëní vlastnosti — solární faktor (celkový Einitel prostupu sluneëní energie) g Vlastnost 4/5 TFída C/B E900 neobsahuje 350 N W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) 0,55 0,50 0,51 0,47 0,47 0,47 0,78 0,70 0,76 0,69 0,69 0,69 TYída 4 Harmonizovaná technická s ecifikace EN 14351 EN 14351- EN 14351 -1+Al EN 1435 Pro solární ploché kolektory je stanovena minimální účinnost 0.60 při rozdílu teplot mezi kolektorem a okolním vzduchem 30 K. Pro solární trubkové kolektory je stanovena minimální účinnost 0.55 při rozdílu teplot mezi kolektorem a okolním vzduchem 50 K. Uváděno při slunečním ozáření G= 1000 W/m 2 Radiacm vlastnosti — solární faktor (celkový ëinitel prostupu slunecm energie) g Radiaëní vlastnosti — svëtelný dinitel prostupu 'tv Pråvzdušnost 0,6 Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodë s vlastnostmi výše uvedenými. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s naFízením EU 305/2011 a vydává se na výhradn Gramáž tkaniny g/m2 458: Ts - Solární propustnost % 26: Rs - Solární odrazivost % 4: As - Solární absorpce % 70: Tv - Vizuální propustnost % 37: Faktor otevřenosti % 25: G-tot - Solární faktor % 0.32: Openness faktor UV % 25: Řada Suntex: Protipožární: Ano: Šířka mechanism

Plastová okna, vchodové dveře, zdvižně posuvné dveře

vysoká solární propustnost energie - tzv. solární faktor g nad 50 % distanční rámeček z plastu nebo silikonu (určitě se vyhnout hliníku, který způsobuje orosení hrany zasklení) Pro různé aplikace mohou být vhodné rozdílné konfigurace parametrů Solární faktor g [-] dle ČSN EN 410. Solární faktor udává, kolik tepelného záření projde procentuálně zasklením z exteriéru do interiéru. okna dřevěná Základní materiál pro výrobu oken a vchodových dveří. Základní materiál pro výrobu oken

ScreenLine - Integrované stínicí prvky - bezúdržbové

Měřič záření. Funkce • měření solárního záření • stanovení průsvitnosti oken a skel (faktor g). Nakupujte on-line na Conrad.c Součástí semináře bude exkurze v Solární laboratoři a Laboratoři tepelných čerpadel s výkladem. Odkazy. ČSN EN 12975-2 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody. ÚNMZ, 2006. ČSN EN ISO 9806. Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody, ÚNMZ, 2014 Solární faktor 0,64 se zasklením 4-16-4 U g = 1,1 W/m 2.K 0,57 se zasklením 4-16-4 U g = 1,0 W/m 2.K 0,52 se zasklením 4-18-4-18-4 U g = 0,5 W/m 2.K (Clearlite + 2x TOP) Sv ětelný činitel prostupu 0,82 se zasklením 4-16-4.

Izolační skla - Oknother

Gramáž tkaniny g/m2 300: Ts - Solární propustnost % 6: Rs - Solární odrazivost % 30,7: As - Solární absorpce % 63,3: UV ochranný faktor: 80: G-tot - Solární faktor % 0.07: Řada Union L: Šířka mechanismu 5 cm na každé straně: Min. výkon motoru Nm 8 N

Plastová okna s trojsklem - VEKRA Rádc

 1. Solárny faktor skla - g - Okná a dvere SLOVAKTUAL
 2. Jaký je vliv solárních zisků na vytápění Slavona
 3. Správná volba izolačního zasklení - TZB-inf
 4. Izolacní skla - výroba izolacních skle
 5. Okna BRILLANT DESIGN DAFE-PLAS
 6. Okna SYNEGO DAFE-PLAS
Technická knihovna | EUROSYSTEMAplikace | GlassolutionsSvítidla-podhled-strop-stěna | Lightech SLIM 12W svítidloOkna Alphawin | Truhlářství Vašíček sPanely LED | ALGINE | Led žárovky, led profil, led pásky
 • Jaf lipno chata floria.
 • Prodej moštu olomouc.
 • Google nik collection 2018.
 • Seagate backup plus ultra slim 1tb gold.
 • Sirup ledovy caj.
 • Ninja chvaty.
 • Vymacknuti cysty.
 • Svatá barborka.
 • It500 plus.
 • Adobe flash player download.
 • I see you theme from avatar.
 • Novorozenec moc pribira.
 • Kudy na trosky.
 • 7 archandělů.
 • Mapa zricenin v cr.
 • La fabrika stivínová.
 • Pohrebni urna.
 • Kuřátka květáková.
 • Parkování praha 4 pankrác.
 • Mers a sars.
 • Bixby bridge.
 • Borosilikátové sklo lahev.
 • Duni eshop.
 • Facebook image size.
 • The city of westminster.
 • Plt krev.
 • 80s fashion.
 • Biologie pro gymnázia pdf download.
 • Cena pozemku zahrady za m2.
 • Opravy řídících jednotek airbagu.
 • Japonsky styl oblekani.
 • Zemědělská krajina.
 • Ticketportal přerov.
 • Tři bratři písničky texty.
 • Dlouhodobá předpověď počasí na měsíc duben.
 • Selč brno.
 • Kun mnich kocka duch kniha.
 • Hinduismus osobnost.
 • Hebridy dovolená.
 • Georgetown malajsie.
 • Vlc tv playlist 2019.