Home

Vlastnosti skla

Vlastnosti skla. Borosilikátové sklo s nízkou teplotní roztažností (Boro 3.3) Výrobky z borosilikátového skla mají široké uplatnění a vyznačují se vysokou teplotní a chemickou odolností. Jsou chemicky stálé, prakticky inertní, vyznačují se vysokou odolností proti účinku vody, vodní páry, kyselinám, roztokům solí a. Název Mechanické vlastnosti skla Popis Vlastnosti skla určující jeho chování při požáru. V této části jsou zmíněny mechanické a fyzikální vlastnosti skla, kterými jsou především hustota a složení skla, modul pružnosti, pevnost skla v tahu, tlaku a ohybu. Kategorie Sklo z požárního hlediska Název souboru 3-2. Sklo je homogenní, amorfní (tj. nekrystalická) pevná látka, která se vyznačuje tvrdostí, křehkostí a průhledností. Hlavní složkou skla je oxid křemičitý (SiO 2) a vyrábí se tavením křemičitého sklářského písku s přísadou uhličitanu draselného (potaše) a následným poměrně rychlým ochlazením taveniny, která tak nestačí vytvořit krystalovou mřížku Tab. 5 Fyzikální a mechanické vlastnosti skla (podle Hlaváče 1988 a Svobody et al. 2004). Pozn.: pevnost skel obecně vzrůstá s rostoucím obsahem SiO 2 a klesajícím Na 2 O, výrazně závisí také na vlastnostech povrchu, rozměrech vzorku a vnitřních defektech

Vlastnosti skla. Použití skla ve stavebnictví. Příklady vybraných druhů skel. Zasklívání oken stěn a dveří. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU . Předpokládaná doba nutná pro nastudování kapitoly týkající se skla, skleněných výrobků a zasklívání je 4 hodiny. Tato doba je určena průměrně a není stanovena závazně pro. Borosilikátové sklo Vynikající chemické a fyzikální vlastnosti borosilikátového skla umožňují použití tohoto skla nejen pro výrobu přesného laboratorního skla, ale i v celé řadě dalších aplikací jako například ve farmacii (pro výrobu lékovek), medicíně (pláště pro injekční stříkačky), při výrobě brilantních svítidel, v různých odvětvích.

Vlastnosti skla - VERKO

 1. Vlastnosti plaveného skla jsou definovány normou ČSN EN 572-2. Tabulové sklo foukané nebo tažené se vyrábí historickými postupy, nemá dokonalou rovinnost, je mírně strukturované a používá se při rekonstrukcích historických objektů, nebo jako designový prvek
 2. Výroba skla je proces, při kterém se z výchozích surovin (tavením křemičitého písku) získává materiál pro výrobu skleněných předmětů.Vznikají tak dva hlavní druhy skla, a sice ploché sklo, které se většinou vyrábí technologií floating neboli kontinuálním litím na povrch roztaveného cínu, a duté či obalové sklo, které se vyrábí foukáním do forem.
 3. ou, a stále si zachová stejné tepelně izolační vlastnosti
 4. Prísady rozličných surovín ovplyvňujú vlastnosti hotového skla. Pri výrobe skla sa používajú aj číriace, odfarbovacie, farbiace, zakaľujúcu suroviny. Ručne brúsené sklo - tradičná dekoračná technika - brúsenie olovnatého kryštálu kamienkovým výbrusom. Brúsené sklo je stále hľadaným na svetových trhoch
 5. imalizuje se tak riziko poranění osob a poškození majetku
 6. Skla vykazují vysokou odolnost vůči chemické korozi a vůči teplotním změnám (nízký koeficient tepelné roztažnosti). Jejich použití zahrnuje komponenty pro chemické procesy, laboratorní zařízení, farmaceutické obaly, svítidla, varné nádobí atd.. Dále se boritokřemičité sklo používá k výrobě skleněného vlákna.

Vlastnosti zasklení Od kvalitního zasklení současných moderních oken požadujeme vysoký stupeň tepelné izolace (součinitel prostupu tepla Ug), odolnost rosení na interierové straně (povrchová teplota tip), schopnost tepelných zisků od slunce (solární faktor SF, g), odpovídající průhlednost (prostup světla LT) a dostatečnou zvukovou izolaci (index vzduchové neprůzvučnosti Rw) Sklo je homogénna amorfná, izotropná, priehľadná, pevná a krehká látka v metastabilnom stave, vznikajúca ochladzovaním taveniny. Obsahuje najčastejšie kremičitý piesok, sódu, oxidy alkalických kovov, vápenec. Je to biologicky neaktívny materiál. Sklo je transparentné (priehľadné) pre viditeľné svetlo (existuje aj nepriehľadné sklo) Fyzikální vlastnosti nerostů nerosty o tvrdosti 6 až 10 lze rýpat do skla 3. Štěpnost. schopnost nerostu oddělovat se při mechanickém působení podle rovných lesklých ploch; štěpnost

Sklo - Wikipedi

 1. Vlastnosti předepsané těmito normami beze zbytku splňuje. Ze skla SIMAX se vyrábí široké spektrum výrobků technického a laboratorního skla, průmyslových aparatur a domácenského varného skla, které se staly svými vlastnostmi a vysokou užitnou hodnotou vyhledávanými v mnoha zemích celého světa
 2. Vlastnosti pěnového skla Ať už se použije kterákoli možnost výroby, vlastnosti již vyrobeného materiálu jsou výborné. Nejen že pěnové sklo nehoří, ale není ani nasákavé, tudíž nenamrzá. Vzhledem k vysoké únosnosti a pevnosti v tlaku se hodí pro zateplení téměř jakékoli části domu od základů až po střechu
 3. Standardní izolační dvojsklo se skládá ze dvou skleněných tabulí plaveného skla přičemž jedna z tabulí je opatřena povlakem z mikroskopických ušlechtilých kovů a kovových oxidů. Tyto vrstvy zlepšují užitné vlastnosti tepelné izolace a protisluneční ochrany izolačního dvojskla
 4. Původ vlastní výroby skla není znám, ale je známo, že tuto techniku používali lidé kolem roku 3000 př.n.l. Kolem roku 1500 př.n.l. vyráběli Egypťané láhve a vázy. Roztavili sklo a z něj vytahovali tenké proužky, kladli je ne železnou tyč a ovinovali je kolem jádra z hlíny a písku
 5. Vlivem rychlého ochlazení skla se nevytvoří krystalická mřížka a sklo je tak amorfním materiálem. Přimícháváním přísad během tavení (například oxidy kovů) lze sklo probarvovat. fyzikální vlastnosti plaveného skla (float) hustota: 2.500 kg/m 3, tedy 1 mm tloušťky skla o ploše 1 m 2 váží 2,5 k
 6. Vrstvené sklo (někdy nepřesně označované jako lepené či pod starým obchodním názvem Connex) se skládá ze dvou či více tabulí skla a jedné či více polyvinylbutyralových mezivrstev (PVB fólií), které se vyznačují mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střep

sklo - vsb.c

Nejčastější dělení skla . Čímž klesne tavicí teplota SiO 2, avšak zhorší se vlastnosti. Slouží k ohnivzdorným nátěrům, jako pojivo do tmelů a slévárenských písků. Francouzské sklo. se vyrábí tavením sklářského písku se sodou a vápencem. Je nejlevnější, snadno tavitelné, proto nejrozšířenější Údržba a vlastnosti skla Art Collection. Jednou z mnoha výjimečných vlastností a výhod skleněných obkladů, pracovních desek a tvrzeného skla obecně, je jeho neporéznost a jednoduchá údržba. Jsou také velmi odolné proti mechanickému poničení a poškrábání a biologicky neaktivní - zaručují sterilitu a maximální hygienu Jednotlivé typy skel jsou v sestavách umístěny dle toho, zda jsou od skla požadovány maximální tepelně či zvukově izolační vlastnosti, neprůhlednost skla, případně zvýšená odolnost a tedy vyšší bezpečnostní parametry. Standardní izolační skla

5. Stavební sklo a zasklívání - vsb.c

Ve skle se rychlost světla liší podle druhu skla a její velikost má hodnotu od 200 000 km × s-1 u běžného skla až do 150 000 km × s-1 u speciálního skla pro optické účely. Podobně jako jiné druhy vlnění charakterizuje i světlo jeho vlnová délka (ve vakuu, popř. ve vzduchu Tvrdost safírového skla - na stupnici tvrdosti je safírové sklo č. 9 (korund), tvrdší je už jen diamant; křemičitá skla mají tvrdost pouze č. 4 Stálost materiálu - i po několik desítek let vypadá jak nov 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické praxi počítáme u kovů s běžnou technickou čistotou, u slitin s jejich průměrným složením Nízká tloušťka, pouze 0,2 mm a pokrytí celé obrazovky. Tvrdost na úrovni 7H. Extra oleofobní vrstva pro minimalizaci zbytků otisků prstů. To jsou vlastnosti hybridního skla, což znamená nejen vysokou odolnost proti pádům nebo poškrábání, ale také plnou citlivost na dotek Hustota pevných látek - tabulky hustoty pevných látek. Tabulka hustoty pevných látek: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Asfalt: 1 30

Vlastnosti vodíku. Atom vodíku obsahuje v el. obalu jeden elektron. Samostatný atom vodíku je nestabilní a je velmi reaktivní. Říkáme mu vodík ve stavu zrodu. Z atomu vodíku se může jeden elektron odštěpit. Vznikne tak kation vodíku. H - 1 e-H + Nebo se může atom vodíku sloučit s jiným atomem vodíku Každá budova má jinou potřebu s ohledem na estetiku, vlastnosti a funkci, ale jen málokterý materiál má tak výrazný vliv na všechny tři oblasti jako sklo. Guardian Glass nabízí zákazníkům výrobky s vysokými užitnými vlastnostmi a bez ústupků estetice. Estetika, vlastnosti a funkce skla jsou navzájem propojeny; nelze zvažovat jednu bez druhé Vlastnosti štrkového penového skla: TEPELENÁ IZOLÁCIA: Štruktúra penového skla sa skladá z veľkého množstva sklenených buniek, které sú plné vzduchu. Takáto štruktúra perfektne zabráni prestupu vyšších či nižších teplôt z okolia smerom do izolovaných častí stavby Zvýšené mechanické vlastnosti skla umožňují využití především tam, kde je požadavek na vysokou stabilitu skla. V případě, že se kalené sklo rozbije, vznikají tzv. krakličky, neboli malé kousky skel bez ostrých hran. Sklo je tak považováno za bezpečnostní

O distančním rámečku a jeho vlivu na tepelně technické vlastnosti skla a okna se dočtete v sekci Distanční rámeček. Bezpečnostní skla. Tvrzené bezpečnostní sklo je díky svému speciálnímu tepelnému zpracování při výrobě, zvláště odolné proti prasknutí vlastnosti skla, kterými jsou především délková a teplotní roztažnost a odolnost proti náhlým změnám. Tyto vlastnosti jsou do značné míry ovlivňovány složením (strukturou) skla. Kategorie Sklo z požárního hlediska Název souboru 3-1_Tepelne_vlastnosti_skla.pdf Datum vytvoření 5. 11. 2006 Autor Doc. Ing. Václav Kupilík. Odrazu se využívá u zrcadel. LOM = refrakce - lom světla nastane když světelný paprsek prochází do druhého prostředí.. Zákon lomu (Snellův zákon) . Světlo dopadá na rozhraní do bodu dopadu O pod úhlem dopadu a.Rovinu, na které se světlo láme, určuje rozhraní, pokud je rovné, popř. tečná rovina k rozhraní v bodě O, pokud je zakřivené Tvrzené sklo je třeba ořezat do požadovaného tvaru a rozměrů ještě před samotným kalením, po něm by mohlo opracovávání zhoršit jeho vlastnosti, případně i rozstříštění skla. Problémem kaleného skla jsou také povrchové vlny, které vznikají během výroby Křišťálové sklo (draselnovápenaté sklo-český křišťál, obsahuje 72% SiO2 a polokřišťál s obsahem 80% SiO2) Vyrábí se tavením sklářského písku s potaší a vápencem.Je tvrdší, hůře tavitelné, lesklé a stálé. Je vhodné pro výrobu chemického a stolního skla. Vyrábí se z něho předměty dekorativní a umělecké

Středoškolská fyzika pro každého :-) zachovávají stálý objem (za konstantní teploty) mají vodorovný povrch v tíhovém poli Země, jsou-li v klid Izolační skla se skládají minimálně ze dvou a více tabulí skla v dnešní době s pokovem na bázi stříbra a odpovídajícího množství distančních rámečků 1 - 2. Rámeček je vyplněn vysoušedlem, které zajišťuje suchý vzduch v meziskelním prostoru a zabraňuje nechtěné kondenzaci vodní páry Oproti běžně používanému sklu, jehož základem je také křemen + různé další příměsi (nejčastěji sodík a vápník), má křemenné sklo některé odlišné vlastnosti. Vlastnosti křemenného skla: výrazně vyšší teplota tání (1610 °C), něž skla příměsová; nízká teplotní dilatac Nejmodernější technologie zlepšuje povrchové vlastnosti displeje, ten je až o 600% tvrdší a odolnější vůči poškrábání. SNIŽUJE ZÁŘENÍ AŽ O 80% Použitím Tekutého nano skla významně snižuje emise záření ze zařízení Jejich vlastnosti (a samozřejmě i cena) závisejí především na počtu a tloušťce vrstev skla a vložených vrstev fólie. Zbývá dodat, že u fólií nacházejících se mezi vrstvami skla mj. nehrozí - na rozdíl od dodatečně nalepovaných bezpečnostních fólií - jejich poškrábání a kromě vyšší bezpečnosti.

FDM - Eurookna a dveře | Druhy skel a výplní | Výhody

Protisluneční sklo získává svoje vlastnosti díky zabarvení nebo pokovení. Způsob použitého zabarvení nebo pokovení určuje barevný dojem, průhlednost, schopnost odrážet sluneční záření a ostatní funkční vlastnosti. Charakteristikou vlastností skla je nízká hodnota g (solární faktor) Z kaleného skla ESG je pak možné dále vyrábět lepené sklo a samozřejmě speciální izolační skla a fasádní panely. Heat Soak je proces při kterém jsou již hotová ESG skla podrobena testu tzv. umělého stárnutí. Při tomto procesu jsou hotová skla podrobena tepelné zátěži při. 290 °C po dobu až 8 hodin kontakt. Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7. Telefon: +420 271 745 888 E-mail: info@askpcr.cz Dalš Přednosti a vlastnosti Tepelná izolace za sucha i za mokra. Vnitřní stavba pěnového skla REFAGLASS se skládá z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky těmto uzavřeným malým prostorům sklo dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu z okolí, který by mohl negativně.

Vlastnosti použitých skel - TECHNOSKLO s

 1. Chalkogenidová (neoxidová) skla mají zajímavé optické vlastnosti a používají se zejména pro výrobu přístrojů pracujících v infračerveném oboru spektra. Chalgogenidové sklo se připravuje přímou syntézou chalkogenů s dalšími prvky, zejména arsenem , germaniem , galliem , antimonem , indiem , mědí nebo stříbrem
 2. Představujeme vlastnosti skla - Projekt Pouštní dům. Spolupracujeme s partnery při řešení specifických problémů. Společnost Guardian Glass úzce spolupracuje s partnery z oboru, aby zákazníkům poskytla řešení, která jsou plně testována a schválena ke specifickému použití a k řešení náročných problémů. To znamená, že chceme nabízet architektům, dodavatelům.
 3. Kalená skla se používají všude tam, kde je kladen důraz na bezpečnost: sprchové kouty, skleněné dveře, skla automobilů, nábytková skla. KLÍČOVÉ VLASTNOSTI. Kalící pec zvyšuje kalením užitné vlastnosti skla (pevnost a teplotní odolnost) Sklo z pece je bez deformací, zároveň nejeví známky změny odstínu ani struktur
 4. Fyzikální vlastnosti dřeva. K fyzikálním vlastnostem dřeva řadíme jeho základní vnější vlastnosti, jakými jsou barva, lesk, textura či vůně, a vnitřní vlastnosti, například hustotu, ale i způsoby, jakými reaguje na různé fyzikální jevy. K těmto patří vlhkost, vodivost tepla, zvuku, elektřiny či.
 5. Optické vlastnosti skla. Václav Cigler s Michalem Motyčkou připravili instalaci jednoduše nazvanou Sklo, která představuje společné uvažování autorů v mnoha rovinách, od smyslové zkušenosti vnímání daného prostoru až k chápání implicitních symbolických významů a optických proměn skleněné plastiky v prostředí galerie
 6. ovací folie a je
 7. Zastřešení z bezpečnostního skla a jeho vlastnosti Zastřešení ze skla dodává zahradním stavbám nádech luxusu a opticky zvětšuje celý prostor. Navíc vyniká skvělými funkčními vlastnostmi

Stavební sklo - TZB-inf

Výroba skla - Wikipedi

 1. Měď, chemický prvek Cu. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, důležité měděné rudy, světová těžba, zásoby v ČR. Výroba a rafinace mědi, praktické využití. Modrá skalice a její význam
 2. Izolační skla s rozdílnou tloušťkou skleněných tabulí a dutinou mezi skly vyplněnou směsí obsahující těžký plyn. Tato skla se vyznačují schopností izolovat zvuk především středních a vysokých frekvencí. Těžkým plynem nelze plnit izolační dvojskla v nichž je použit siliko
 3. Tyto dvě hodnoty zásadně ovlivňují kvalitu skla a předurčují i to, kam se jaký typ skla s odlišnými U a g použije. Důležité je, aby sklo mělo co nejmenší hodnotu součinitele U, který udává tepelně izolační vlastnosti skla
 4. Vlastnosti skla a estetika. Každá budova má jinou potřebu s ohledem na estetiku, vlastnosti a funkci, ale jen málokterý materiál má tak výrazný vliv na všechny tři oblasti jako sklo. Guardian Glass nabízí zákazníkům výrobky s vysokými užitnými vlastnostmi a bez ústupků estetice
 5. Protisluneční skla SGG COOL-LITE ® z produkce SAINT-GOBAIN se vyrábí v široké škále tepelně izolačních parametrů, zabarvení a použití. Na trhu jsou různé síly sklovin a to i ve variantách pro tepelné tvrzení. Nabízené produkty: SGG COOL-LITE ® SKN 154. Prostupnost světla LT=50
 6. OBKLADOVÁ SKLA, VLASTNOSTI, POUŽITÍ A MONTÁŽ Všeobecné informace: 1) Nekalené (Lacobel, Matelac, zrcadlo, sklo barvené a Fotosklo) Nekalená skla se používají tam, kde svým umístěním neohrožují zdraví a životy, kde nehrozí sklu nárazy, neúměrný tlak, vysoké teploty, apod
Skleníky z polykarbonátu: Jaká je jejich cena a vlastnosti

Pěnové sklo: Tepelná izolace s úžasnými vlastnostm

Oprava skla. Oprava čelního skla metodou scelení je ekonomický a časově nenáročný způsob opravy menších poškození čelního skla vozidla. Bezpečností vlastnosti skla jsou po provedené opravě na stejné úrovni jako na skle nepoškozeném. Naše služby Často máte k ruce i příslušenství, mezi které patří čisticí hadříky, stěrky, samolepky nebo aplikační tekutiny,jež se stará o snadnou instalaci skla na displej. Ochranná skla - užitečné funkce a vlastnosti. Ochranná skla pro Xiaomi Redmi Note 7 mohou mít navrch několik užitečných vlastností Vlastnosti skel typu Pyrex jsou velmi dobré. Výborná je odolnost proti náhlé změně teploty (u tenkostěnného laboratorního skla až 320 oC a u tvrzeného domácenského skla až 180 oC), což je dáno relativně velmi nízkou délkovou teplotní roztažností tohoto skla (přibližně třetinovou proti běžným obalovým sklům) Vlastnosti vodního skla Složení vodního skla bývá nej7astEji charakterizováno kUemi7itým modulem M, což je molární pomEr SiO2/Me2O. Hodnota kUemi7itého modulu bEžnE vyrábEných typ] vodního skla leží obvykle v rozmezí 2,0-3,7. Vedle kUemi7itého modulu se k charakterizaci vodníh

Sklo Ťaháky-referáty

Izolační skla - Oknother

Proč dodáváme tekuté sklo do betonu - Blog o opraváchPemza – WikipedieAké osvetlenie do kúpeľne? Predovšetkým príjemné a bezpečnéHryRám bílý s plastem 50x70 | TradagVchodové dvere od SAPELI – vyzývavé a funkčnéVýrobky z plexiskla a způsob výroby z plexi skla | koplastDřevěná okna - EUROokna - Geus okna aKrbové kachle KAMINO MÁTRA, oceľ / liatina čierna, rovné
 • Bydleni v mobilheimu zkusenosti.
 • Nejlepsi rapova alba.
 • Pentalion.
 • Vstupní lékařská prohlídka formulář 2018.
 • Dite neudrzi ocni kontakt.
 • Nintendo classic mini snes bazar.
 • Šídlo sítinové.
 • Kokosové vanilkové rohlíčky.
 • Sketchup zaoblení hran.
 • Autobus harmonika hračka.
 • Sedací vaky favi.
 • Příběh služebnice 2. série online.
 • Lichorerisnice angina.
 • Osn argentina.
 • Obnova vysypaného koše.
 • Pc hry 1996.
 • Líbánky na jadranu ostrava.
 • Focení pod vodou cena.
 • Lyžování v rakousku 2018.
 • Zlate snubni prsteny.
 • Macropus.
 • Nezpevněná komunikace.
 • Kvazistatický význam.
 • Hokejbal svitavy.
 • Náhradní díly tabbert.
 • Tesamoll odrazová fólie za radiátor.
 • Vláknocementová krytina životnost.
 • Puzzle online hry zdarma.
 • Film o pěstounské péči.
 • Co na postipani hmyzem.
 • Monitorovací program pc.
 • Sunski dolní morava.
 • Průměrné teploty říjen.
 • Jackie chan biografie.
 • Devops engineer.
 • Válka v tichomoří.
 • Haberkorn ostrava.
 • Nápoje pro děti recepty.
 • Transformers hry 1001.
 • Calgary flames sestava.
 • Psychotesty kniha.