Home

Příbuzná slova ke slovu letadlo

Příbuzná slova ke slovu letadlo - Ontol

 1. Příbuzná slova ke slovu letadlo. Témata: slova příbuzn -slova příbuzná ke slovu vařit (4)-Pribuzna slova ke slovu jazyk (1)-slovo ruka a ručník jsou příbuzn.
 2. Slova příbuzná ke slovu letiště jsou: léto, letní, letadlo, letušk
 3. 1) Najdi a vyber 3 slova příbuzná ke slovu bydlet. a) bydliště b) břemeno c) zabydlet d) vodník e) obydlený f) ubytovn
 4. 2. cvičení www.rysava.websnadno.cz 4. cvičení. Slova příbuzná ke slovu . Odůvodni pravopis i/í nebo y/ý po M

Slova příbuzná - eStránky

Slova příbuzná ke slovu . Sestav příbuzná slova se společnou částí kobyl a doplň je do vět. Pak - KONTROLA. Struny u houslí drží dřevěná vyrobená z javoru 5. Vylušti . Vpisuj pouze příbuzná slova ke slovu ROD. Zrovna narozené je , ve kterém vyrůstáš je tvůj (přídavné jméno) . Bratr Radovan je Radmilčin , ve které přicházejí na svět, se jmenuje Sloveso z článku, které je v 1. osobě množného čísla, přítomného času. Pamatuj si Se slovem sýr jsou příbuzná i tato slova: syrovátka, syreček, sýrový, sýrárna, sýrař, sýrařství, sýřit, syřidlo, Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu. kus mléčného výrobku - sýra: síra - chemický prvek: ze sýra - sýrový. Příbuzná slova ke slovu obyčej Prosím o radu. Hledám tři příbuzná slova ke slovu obyčej. Máme: obyčejný, neobyčejný a tím končím... Nějak nestačím na úkol třeťáka . Odpovědět. Průběh diskuze (9 názorů) Příbuzná slova ke slovu obyče

VY_INOVACE_I/2_sada02 Příbuzn á slova Les, z áles ák,lesn ík, les íček, zalesnit - všechna slova maj í něco spole čného se stromy, lesem, apod., i kdy ž ka ždé z nich znamen á něc Na základě morfematického rozboru rozeznáváme slova příbuzná, tj. slova, která mají společný kořen a společný základní význam (let, úlet, odlet).Slova příbuzná spolu tvoří tzv. slovní čeleď (rodinu), patří sem tedy všechna slova příbuzná, vycházející z jednoho a téhož kořene (let, výlet, nálet, odlet, slet, létat, letuška, letiště, letadlo, letmo) Synonymum ke slovu lov. Synonyma slova lov jsou : hon, kořist. Synonymum pro . Po slovu lov následují tato slova a jejich synonyma. lovec myslivec, nimrod. lož

1 - Letadlo

si aktivně slovní zásobu, nahrazuje slova slovy stejného významu. Nahrazuje opakující se slova jinými. Umí použít slova stejně znějící ve větách. Umí setřídit slova podřazená ke slovu nadřazenému a slova příbuzná: znovu: další: Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně. Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do koše. ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA Antonymum ke slovu odpustit - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Antonymum ke slovu odpustit. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Příbuzná slova ke slovu obyčej - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti a slova příbuzná: znovu: další: Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně. Slova, která mezi ostatní nepatří, přiřaď do koše. ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA. my všichni

Obyvatelé patří ke slovu obyvatel, proto píšu po B krátké tvrdé y. Bydliště patří ke slovu bydlit, proto píšu po B krátké tvrdé y. Nejdříve uvádím důvod, potom uvedu, jaké napíšu i, y! Odbouráváme tak u žáků hádání (Je tam krátké tvrdé y, protože...). 3. Učíme se v textu vyhledávat příbuzná slova 9. a 10. list - Doplňují y/i do slov - vyhledávají slova příbuzná. 11. list - Určují, ke kterému slovu v rámečku jsou slova příbuzná. 12. list - Opakují předpony i přípony mohou být jedna nebo více. 13. list - Opakují tvary téhož slova mohou mít koncovku pádovou nebo osobní. 14. list - Rozlišují pádovou koncovku. 15 Slova příbuzná ke slovu letiště jsou: Začátek formuláře. léto, letní, letadlo, letuška, vyletět, odlet, přelet. Konec formuláZačátek formuláře.

TVARY SLOVA: slovo v jiném pádě nebo čísle: SLOVA PŘÍBUZNÁ: slova, která mají stejný kořen, tvoří se pomocí předpon a přípo Příbuzná slova; Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po p, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po m, Příbuzná slova k Hlasování: 0 Hlasování: 1 OK tema.pravopiscesky.cz/tema.

Slova příbuzná ke slovu

Video: Příbuzná slova - Rodicka

Antonyma ke slovu příbuzný. Ke slovu brzy je příbuzným slovem slovo brzičko, které je ale zároveň výjimkou, protože vzhledem k příponě -ičko se v tomto slově píše měkké i. Zdroj: Příbuzná slova ke slovu vůně. Diskuze: Re: držím pohromadě antonymum Vyjmenovaná slova po L nejsou složitá, ale váže se k nim poměrně velké množství slov příbuzných. A abyste vždy jednoznačně poznali slova příbuzná, musíte dobře ovládat právě vyjmenovaná slova. V tomto článku se na to podíváme a uděláme si ve slovech pořádek. Opět je potřeba si dát pozor na významy jednotlivých slov, které se mohou lišit i přesto, že.

Slova Příbuzn

Slova příbuzná. Ke každé z následujících úloh uveďte jedno slovo, které odpovídá všem podmínkám v zadání. Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem UČIT a skloňuje se podle vzoru stavení 3. a) Vymýšlejte slova opačného významu. Řešení: světlo - tma, hluk - ticho, den - noc, údolí - pahorkatina, začátek - konec, radost - smutek, dobro - zlo, mokro - sucho b) Uvedená podstatná jména zařaďte ke vzoru Slova příbuzná ke slovu rybník jso Jako obojetné souhlásky se v české gramatice chovají také w a x, po nichž v závislosti na skloňovacím vzoru může následovat i nebo y. V domácích slovech se však nevyskytují. příbuzný. příbuzná. příbuzné. Harmonika a harmonium jsou příbuzná slova Se slovem lyže jsou příbuzná i tato slova: lyžovat, lyžař, zalyžovat si, lyžáky. Slovo ližiny píšeme s i, protože toto slovo není příbuzné se slovem lyže. Slovo ližiny je odvozeno od slova líha, ve významu trámce

Část slova, kterou má odvozené slovo společnou se slovem základovým , je slovotvorný základ. Slovotvorným základem je kmen slova. Není-li kmen už dále rozdělitelný, nazýváme jej kořen slova. doplněno 04.10.17 16:37: ledovec je základové slovo čili ke slovu led přidáním přípony vznikne nové slovo ledove Vidím, že zahrada je základové slovo ke slovu zahradník. Ale to neznamená, že zahrada je samo o sobě základové slovo k sobě samému, ne? Pokud to dobře chápu, tak např. když mám slovo zahradnický, tak u toho slova je základoví slovo slovo zahradník. Ke slovu lékařský je to lékař. Je slovu lékař je to lék. Atd Závěrem některá příbuzná slova učitel nebo žáci přepíší na tabuli či do sešitu a vyznačí kořen slova = názorně si ukáží, co znamená slovo příbuzné. Obměna: Žáci stojí v kruhu, učitel vyjmenovává různá slova. Pokud je uvedené slovo příbuzné ke slovu MYSL, žáci udělají dřep Kořen - slova příbuzná: 03a: Zobrazena cvičení 1-3 (2 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Sets uměly po zadání klíčových slov vygenerovat další příbuzná slova (množinu). Tato funkce je však i v Google Drive spreadsheetu (tabulce), ale poměrně skrytá. Stačí když do buňky v tabulce zadáte klíčové/á slova. Čím více slov zadáte, tím více přesná bude množina vygenerovaných slov

Hravá vyjmenovaná slova - s. 29 / cv. 2, 3; cv. 2 - řiď se významem jednotlivých slov podle důležitých rámečků na s. 28, 29 ; ke každému slovu napiš jednu větu, piš jednoduché věty; po dokončení tohoto cvičení prosím o zaslání s. 29 ke kontrole e-mailem (neodevzdávejte sešit do úložiště vymyslete slovo příbuzné ke slovu HODINY, rodu mužského, vzoru muž, vymyslete slovo příbuzné slovu SVĚTLO, rodu ženského, vzoru žena, vymyslete slovo příbuzné ke slovu DÉŠŤ, rodu mužského, vzoru hrad, vymyslete slovo příbuzné ke slovu ZIMA, rodu mužského, vzoru hra

Slova příbuzná Od: lit 01.05.20 12:42 odpovědí: 4 změna: 02.05.20 10:30. Je slovo Sněhurka příbuzné ke slovu sněžit? Odpovědět na otázku. 4 odpovědi na otázku. Řadit dle data - k obrázku - do bubliny piš příbuzná slova, která se týkají myšlení (mysl, myšlenka, domýšlet, přemýšlet, zamyslet se) Můžeš vypisovat z listu - přehledu VS po m. -obrázek myslivce a myslivny - popiš, doplň věty -obrázek ke slovu průmysl-popiš, doplň věty -kořeny slov-vytvářej slova pomocí předpon a. Význam slov: slova nadřazená a podřazená, synonyma, antonyma, slova příbuzná, slova citově zabarvená a zdrobněliny Kurzy pro pedagogy - Centrum vzdělanosti Libereckého reakce na slova - najdi správný obrázek ke slovu (seřaď obrázky v pořadí, v jakém slyšíš slova; sluchová figura v poslouchaném textu - rytmická. (ano, i toto dnes již nepoužívané slovo je příbuzné ke slovu pýcha). - Namaluj obrázek , ve kterém bude namalováno co nejvíce vyjmenovaných slov po (třeba) S. - Pantomima - je zapotřebí si napsat na kartičky vyjmenovaná slova, hráč si vybere kartičku, má za úkol dané vyjmenované slovo ztvárnit pantomimicky a.

Dělení slova. vy|jme|no|va|ná slo|va. Může vyskytovat také v těchto tvarech. vybraná slova vyňatá slova. Může být také omylem zapsáno jako. vijmenovaná slova. Příbuzná slova. slovo příbuzné (ke slovu vyjmenovanému) obojetné souhlásk PROCVIČ SI ZNALOSTI O VYJMENOVANÉM SLOVU MYSLET A MÝLIT SE 1. Vysvětli význam úsloví a rčení. To nedává žádný smysl. Podtrhni příbuzná slova ke slovu MYSLET. Nemá čisté úmysly. Nemluv nesmysly. Hrůza pomyslet!!! Veselá mysl, půl zdraví. 2 Edukace (vyučování či vzdělávání a výchova) je intencionální (záměrné, cílevědomé) a systematické působení např. učitele, vychovatele, vedoucího pracovníka i rodičů na děti i dospělé osoby s cílem vštípit jim určité vědomosti, dovednosti a návyky, formovat přitom i jeho způsoby chování a prožívání i charakterové vlastnosti i) 10. cvičení - ke kořenům zapisujeme příbuzná slova. j) 11. cvičení - k vytvořenému slovu píšeme slovo základové. k) 12. cvičení - provedeme slovotvorný rozbor zadaných slov. l) 13. cvičení - doplňujeme hlásky a zapisujeme, od kterých slov byla slova odvozen

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po

 1. slova příbuzná: jsou to slova, která mají společný kořen a společný význam. části slov: předpona - kořen slova - přípona. Dnes procvičíme. Zasílám pracovní listy na email. V prvním cvičení doplňte ke kořenu -let- předpony a přípony z nabídky a vytvořte slova příbuzná
 2. Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Pravopisná cvičení na vyjmenovaná slova po b, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v, Příbuzná slova k Najdi v textu slovo příbuzné ke slovu stůl: _____ Myslivecké fórum - Vtípky, srandičky a další řečičky.
 3. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Knihy Rollfit aneb rolujeme a cvičíme s pěnovými válci-- autor: Vychodilová Renáta, Andrová Lada, Vrtělová Hana Komentáře ke slovu rolovat » přidat nový komentář.
 4. o (VS po B, L, M, P, S a V). Přiložená je i zadní strana kartiček pro výrobu pexesa. Každá hra je zpracována na formátu A4. Každá hra obsahuje je barevně odlišena. Hru lze začít libovolnou kartičkou. Cílem je k popisu přiřadit ke slovu vyjmenovanému správná slova příbuzná. U zájmen my a vy není slovo.
 5. Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Příbuzná slova ke slovu vůně, Jaký slovní druh je slovo si, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v, Slovo všechno, Slovní druh slova proč, Cvičení na Hlasování: 0 Hlasování: 1 O
 6. 5) Vynechej řádek a napiš co nejvíce ke slovu CHODBA. 6) Pokud máš hotovo, klikni na smajlíka a hraj hru. Najdeš vetřelce, který nepatří mezi slova příbuzná
 7. Již se blížíme se ke konci výčtu vyjmenovaný slov, tentokrát nás čekají vyjmenovaná slova po V. Tato vyjmenovaná slova mají jednu zvláštnost oproti ostatním - zařazení poučky pravopisu týkající se předpon vy-/vý-. To je zároveň látka, která vás může nejvíce potrápit a ve které se nejčastěji chybuje. Není to ale vůbec složitá věc a stačí pochopit.

Tvar slova, nebo příbuzné slovo? - Moje čeština - Čeština

V českém jazyce budeme procvičovat slova příbuzná a jiný tvar slova. V matematice budeme počítat příklady s dvojcifernými čísly a naučíme se písemné sčítání. napiš 4 slova příbuzná ke slovu let, les, vař, kup. U slov vyznač kořen. (Poslat ke kontrole.) Matematika. Pracovní sešit - str. 8/ cv. 4, str. 9/ cv. 5. slova! pýchavka= houba, příbuzné slovo ke slovu pyšný . pych= ničení, poškozování nebo odcizování užitkových rostlin v lese nebo na poli - Lesní pych je trestný. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac Nazývat se příbuzná slova Vyjmenovaná slova po Z - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm . Takzvané vybrané slová sú tie slová domáceho pôvodu v slovenčine (analogicky v češtine), v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (čiže po b, m, p, r, s, v, z (,f)) píše y a nie i. slová s predponou vy- a vý- Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Je určen k práci ve skupinkách, ve dvojici nebo jako činnost pro rychle pracující žáky. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová V porodnici.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. V porodnici - slova.

 1. Příbuzná slova (JT: 同根词; FT:同根詞; PY: tonggenci, tónggēncí; EN: paronyms) jsou výrazy, které mají společný původ ().Pochází ze stejného protojazyka (jazykového předchůdce) a často si jsou podobná i ortograficky. Zvukově se zpravidla liší, a to v důsledku fonologických změn v různých jazycích
 2. 7. Napiš příbuzná slova ke slovu slunce tak, aby vytvořené slovo bylo: sloveso: přídavné jméno: 8. Pracuj s tímto souvětím dle zadání: Když jsme přijeli z výletu, vyprávěli jsme si o zážitcích. 1. Nadepiš nad slova číslici, která označuje, o jaký slovní druh se jedná. 2
 3. T V Ý B L B O E S B V T K B O O N T Č B B S L B L T D K B T L B R J Ý B K B Ř I P P K B B A O B N T K S A B I Ř I 1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. B__t (existovat), b__dlit, ob__vatel, (nový) b__t, příb__tek, náb__tek
 4. ka sourozenci výkresy schovává 7. ke slovu sourozenci uveď příbuzná slova, která budou následujícími slovními druhy: podst.jm. .rodič, narozeniny
 5. Ke každému vyjmenovanému slovu, na které se figurkou postaví, napíše žák do dolního oválku příbuzná slova (počet určí učitel). Vstup na černé políčko vrací hráče na začátek hry. Pro více hráčů: Hráči hází kostkou. Kdo hodí nejvíce, začíná. Poté se střídají dle domluvy

Slova se stejným kořenem, podobná tvarem

Říkej ke každému slovu co nejvíce synonym: Slova příbuzná = slova, která mají společnou část. Příbuzná slova. Vyhledej a spoj dvojice příbuzných slov. Zkontrolovat . OK . Příbuzná slova. Vyhledej a spoj dvojice příbuzných slov. Zkontrolovat . vyfotografuje. vozík. Slova příbuzná. Ke slovu brzy je příbuzným slovem slovo brzičko, které je ale zároveň výjimkou, protože vzhledem k příponě -ičko se v tomto slově píše měkké i. Příklady . Dnes šel spát brzy. Každé ráno vstává brzy. Brzičko pojedeme na výlet do zoologické zahrady. Zdroj: Příbuzná slova k vyjmenovaným. Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Žák bude ve slovech rozlišovat předponu, kořen a příponovou část. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Slova příbuzná.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Slova příbuzná. Metodický portál : Digitální učební.

Vyjmenovaná slova po S - diktatorek

9.a 10. list- Doplňují y/i do slov - vyhledávají slova příbuzná. 11. list- Určují, ke kterému slovu v rámečku jsou slova příbuzná. 12. list- Opakují - předpony i přípony mohou být jedna nebo více. 13. list- Opakují- tvary téhož slova mohou mít koncovku pádovou nebo osobní. 14. list- Rozlišují pádovou koncovku Rozbor stavby slova užíváme např.: potřebujeme-li určit, zda mají slova stejný kořen, jsouu-li příbuzná; rozhodujeme- li o psaní -i/í-, -y/ý- ve slovech vyjmenovaných a s nimi příbuzných, např.: pyl - opylovat, píle - piln

Příbuzná slova ke slovu obyčej Názor z diskuze

 1. Vzhledem ke zvláštním vyučovacím metodám paní učitelky, se musí kromě vyjmenovaných slov naučit nazpaměť i slova příbuzná. Ke slovu slynout je podle paní učitelky slovo příbuzné slynulý. Chtěla bych se zeptat, zda slovo slynulý skutečně existuje, podle slovníku českého jazyka, který mám doma.
 2. příbuzná slova po v, příbuzná slova, příbuzná slova syrový, příbuzná slova po p, příbuzná slova po s, příbuzná slova po l, příbuzná slova po b, příbuzná slova po z, příbuzná slova ke slovu syrový, příbuzná slova po m, slova příbuzná
 3. DefiniceTermín kořen slova spadá do morfologie (slovotvorby). Jedná se o jednotku, která nese význam a nelze ji dále dělit. Přidávají se k němu při procesu slovotvorby předpony a přípony, koncovky. Slova se stejným kořenem nazýváme slova příbuzná.Příklady použitíná-stup-ištěprav-idlatuž-kahradPůvod slovakořen - všeslovanský základslovo (všeslovanský.
 4. Překlady opak v angličtině ». Slovník: němčina. Překlady opak slova, opak fotosyntézy, opak empatie, opak synonyma, opak pasiv, opak evoluce, opak vs separ, opak deficitu, opak inflace, opak synonymum ; Než si tedy vyjmenujeme slova příbuzná ke slovu VŮNĚ, nejprve s dovolením uvedu možné tvary tohoto podstatného jména
 5. Příbuzná slova ke slovu mráz. Než si tedy vyjmenujeme slova příbuzná ke slovu VŮNĚ, nejprve s dovolením uvedu možné tvary tohoto podstatného jména. Pro jistotu raději připomenu, co tento termín označuje. Slova příbuzná musí v podstatě splňovat dvě kritéria. Jednak musí mít stejný kořen, tedy část slova, která je.
 6. Sklik se bude u takového slova držet původního chování volné shody; Inzerát se zobrazí vždy, když uživatel zadá dotaz obsahující klíčové slovo. Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika. Nezaměňuje za příbuzná slova

VY INOVACE I/2 sada0

 1. Co to jsou vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova jsou domácí slova (výjimečně i zdomácnělá: lyže), v jejichž kořenech (výjimečně i v příponě: brzy, slepýš, kopyto) se píše po tzv. pravopisně obojetných souhláskách y/ý.Toto y/ý píšeme rovněž ve slovech odvozených. Osobní a zeměpisná jména se pravopisným pravidlům nemusejí vždy podřizovat, proto se v.
 2. - zkratková slova: Čedok (Česká dopravní kancelář), divadlo Sema-for (Sedm Malých Forem), Béďa (Bedřich), Líba (Libuše) Stavba slova - slovo se člení na morfémy, což jsou nejmenší významové jednotky slova. kořen - je společný všem slovům příbuzným; les - lesník, lesní, lesnat
 3. KLÍČ KE CVIČENÍ Z UČEBNICE Nepatří slovo letadlo, ostatní slova označují školní potřeby. učebnice str. 7 9. a) Rozlišujte slova podle počtu slabik. Můžete si je říkat nahlas po slabikách nebo je vytleskat. Jed - noslabičná slova napište do sešitu
 4. 3.Doplňte další dvě synonyma ke slovu pracovat. 4.Napište slova nadřazená k řadám slov souřadných. židle, stůl, postel, skříň, lavice, křeslo = letadlo, autobus, loď, vrtulník, automobil = 5.Vzpomeňte si na pondělní hodinu českého jazyka a napište dvě slova mnohoznačná

Tvoření slov :: Magdaléna Dobromil

a) 1. cvičení - ke slovu přiřadíme jeho kořen. b) 2. cvičení - ke kořenu přidáme slovo, které k němu patří. c) 3. cvičení - spojujeme příbuzná slova. d) 4. cvičení - spojujeme příbuzná slova. e) 5. cvičení - ke kořenu -chod- zapisuje slova vytvořená pomocí předpon a částí příponovýc 10.Opak ke slovu dnes 1. Napiš vyjmenovaná slova po Z. Připisuj slova příbuzná. a) Piš vlastní jména a zeměpisné názvy. SLOVA POZ PŘÍBUZNÁ SLOVA 5 6. B Tajenka: Věda o jazyce se nazývá . 1. Procvič si pravopis p Zvládneš ke rčení o jazyku přiřadit správný rámeček

Přiřaď příbuzná slova ke slovu vyjmenovanému. Megosztás Megosztás szerző: Drimcao. Hasonló . Tartalom szerkesztése. Synonymum. Přípustnou varietou slova všechno je výraz všecko.Slovo všecko je tak synonymem od slova všechno, mezi synonyma patří také vše a zdrobnělé všecičko, v jiném významu může být synonymem i celé a veškeré.. Naopak antonymem (slovem opačného významu) ke slovu všechno je výraz nic.. Zdroj: Slovo všechn Žáci pracují s vlastní tabulkou a vyhledávají slova podle zadání učitele: dle souřadnic nebo naopak učitel vysloví slovo, žáci hledají souřadnici. Obměna: Žáci čtou všechna slova v prvním řádku a určí v něm slova vyjmenovaná či příbuzná. Žáci čtou slova v posledním/prostředním sloupci apod

 • Yamaha rm1x bazar.
 • Mapa zricenin v cr.
 • Aro m461.
 • Třídy ekvivalence testování.
 • Jak postavit boudu pro ovcackeho psa.
 • Obsah čtyřúhelníku příklady.
 • Filetové záclonky.
 • Jogurtový koláč bez ovoce.
 • Kvalitativní výzkum definice.
 • Fotoaparát zrcadlovka.
 • Black hawk brno.
 • Za humny je drak postavy.
 • Clona portret.
 • Blokování nežádoucích stránek.
 • Iris mittenaere.
 • Dekorace do zahrady.
 • Adler trička brno.
 • Dalida zivotopis.
 • Antabus rakovina olomouc.
 • Sirokouhly projektor.
 • Oneworld.
 • Manul chov.
 • Střední lamela.
 • Colossus ohnostroje.
 • Nhl online reddit.
 • Portál vzp přihlášení.
 • Stojanové lampy.
 • Spongebob squarepants česky.
 • Invalidní důchod trvale.
 • Radontest recenze.
 • Sklenářství limika.
 • Svítidla český design.
 • Pegasus airlines review.
 • Retributivní spravedlnost.
 • Hayato okamura.
 • Bones feat onerepublic.
 • Pegasus airlines review.
 • Poznávací zájezd jihoafrická republika.
 • Candida příznaky.
 • Farma chotovice.
 • Stélka lišejníku.