Home

Rovnoběžníky test

Rovnoběžník - slovní úlohy z matematik

 1. Rovnoběžník - poměr Rovnoběžník má délky stran v poměru 3:4 a jeho obvod je 2,8m. Urči délky stran. Hranol rovnoběžník Objem čtyřbokého hranolu je 2,43 m 3.Podstavou hranolu je rovnoběžník, ve kterém strana a = 2,5dm a výška va je 18cm
 2. Test pro žáky 5. ročníku. Téma: rovnoběžníky, konstrukce rovnoběžek, rýsování podle návodu. Doplněno logickou úlohou pro žáky, kteří pracují rychleji (tzv. úloha navíc)
 3. Title: Test - rovnoběžníky, rovnoběžky - 5. ročník Author: Inge Čechová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
 4. rovnoběžníky. Materiál je určený pro shrnutí a procvičení učiva o rovnoběžnících. Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: Z. Rosecká a kol. učitelů: Geometrie učebnice pro 7. ročník, nakladatelství Nová škola, Brno, 1998. Vytvořeno 21. 1. 201
 5. Název: Rovnoběžníky, lichoběžníky . označení: VY_32_INOVACE_S3M5 autor: Mgr. Josef Fiedler. Anotace:Test je z geometrie a je určen pro žáky 7. třídy (nebo jako opakování pro 8. - 9. ročník). Slouží k procvičení teorie týkající se rovnoběžníků, lichoběžníků. formát:html/flas
 6. Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.

Test - rovnoběžníky, rovnoběžky - 5

Anotace:Test je koncipován jako opakování Pythagorovy věty a její využití (definice, zda je trojúhelník pravoúhlý, výpočet odvěsny, přepony, slovní úlohy). formát:html/flash : Název: Rovnoběžníky, lichoběžníky . označení: VY_32_INOVACE_S3M5 autor: Mgr. Josef Fiedle Vzorce. Obvod kruhu (i kružnice) o poloměru r je o=2\pi r.Pro průměr d platí o = \pi d.. Obsah kruhu o poloměru r je S=\pi r^2.Pro průměr d platí S = \frac{1}{4} \pi d^2.. Konstanta \pi se nazývá též Ludolfovo číslo. \pi je iracionální číslo, což znamená, že nejde vyjádřit zlomkem ani zapsat přesně v desítkové soustavě. Přibližná hodnota \pi je 3,14159265

Obsahem rovnoběžníku rozumíme velikost plochy, kterou rovnoběžník zabírá. Rovnoběžník je útvar, který je podobný obdélníku, ale má dvě protější strany zkosené, viz obrázek dole.Označme délky dvou různých stran a a b.Dále budeme potřebovat výšku k jedné ze stran Společenstva polí - test. Splečenstva vod - test. Společenstva lesa - stromy - test. Společenstva lesa - živočichové, houby, rostliny - test. Popis částí bylin. Význam částí bylin - test. Význam částí kvetoucích rostlin pro člověka. Poznej jarní byliny . ČESKÝ JAZY 3. Která vlastnost není společná čtverci a obdélníku? Úhlopříčky jsou k sobě kolmé Všechny vnitřní úhly jsou pravé Součet velikostí vnitřních úhlů je 360 Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu rovnoběžníku. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Zvaný též kosodélník, je čtyřúhelník, jehož protější strany jsou rovnoběžné, jeho vnitřní úhly jsou zpravidla nepravoúhlé.V případě pravoúhlých vnitřních úhlů se pak jedná o obdélník.Pokud úhly nejsou pravé, ale všechny strany jsou stejně dlouhé, hovoříme o kosočtverci.Jsou-li splněny obě podmínky dohromady, pak se jedná o čtverec

Rovnoběžníky. Test č.:3 Poměr.. Text do str.53 z minula opět přečíst a promyslet. Nyní do sešitu nadpis Rovnoěžníky obr.s.49 dole, str.50 a 51 dva obrázky a dva zelené rámečky, Nadpis Rozdělení rovnoběž-níků + čtyři zelené obr. s.51,52.Předělat tabulku s. 54. Vlastnosti v ní si pamatuj. Důležité Test - rovnoběžníky, rovnoběžky - 5. ročník Test pro žáky 5. ročníku. Téma: rovnoběžníky, konstrukce rovnoběžek, rýsování podle návodu. Doplněno logickou úlohou pro žáky, kteří pracují rychleji (tzv. úloha navíc). Očekávaný výstup: sestrojí rovnoběžky a [

Rovnoběžníky. Obsah a obvod rovnoběžníku. Obsah a obvod trojúhelníku. Obsah a obvod lichoběžníku. Poměr. Trojčlenka - úvod. Trojčlenka - pokračování Domácí úkoly DÚ (25.1. - 30.1.2019) - řešení osa a 34, řešení násobek. DÚ (1.2. - 6.2.2019) - řešení násobek, řešení slovní úloh 6.4. - 8.4. 2020 - 4.A Matematika M učeb. s. 114 - Zopakovat si rovnoběžníky, projít a pročíst celou stránku a zkusit si říct, co bude v prázdných políčkách Test bude mít alespoň pět otázek a různé typy otázek (alespoň tři různé typy otázek, aby byl pestrý a zajímavý - např. zjišťovací, vyber z možností, zakresli, vyškrtni, co nepatří, doplň,). Práci mi zašli ve dvou verzích - samotný test + vyřešený test (doplněný o správné odpovědi) do pátku do 16 hodin

Při pohledu na dvojici předních kol a tři stopy se automaticky vybaví termín tříkolka. Je to ovšem v souvislosti s Nikenem naposledy, co jsem jej použil. Niken je totiž klasická motorka, která má vpředu dvě kola pro dvojitou porci přilnavosti. A jakkoliv podivná se může celá tahle koncepce zdát, ukazuje se, že konstruktéři z Yamahy moc dobře ví, co dělají Kosoúhlé rovnoběžníky - zápis - nalep nebo opiš a přerýsuj do sešitu. Test ALF: Procenta - otevřen do 30.05. Test je na čas, ale máte víc pokusů. AJ_7B Irena Mokrá. Učebnice s. 22 cv.1; Učebnice s. 23 cv.2, Pracovní sešit s.16, cv1, 2; Pracovní sešit s.17, cv 3, 4; Opakování slovíček 2B, dopsat slovíčka 2C. Rovnoběžníky a jejich vlastnosti. 17_Řešení pravoúhlého trojúhelníka - pracovní list. Trojúhelník Vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku Dostupné z Metodického portálu ISSN.. Najnowsze CV / Życiorys List motywacyjny Rozmowa kwalifikacyjna Zmiana pracy Utrata pracy Studenci Rynek pracy Dla pracodawców Beauty&Fashion. Test - 9.A. Matematický zápis složený ze dvou výrazů, které mají stejnou hodnotu nebo se rovnají je : Neznáma veličina v rovnici je proměnná : Číslo které vyhovuje neznámé v rovnici je : Množina všech čísel jenž můžeme dosadit za proměnnou se nazývá obor celých čísel

Matematika - ZŠ Seve

3) Stále se učíte zájmena - už byste je měli umět - bude test v Alfovi Mluvnice - 1. vyučovací hodina Pracovní sešit strana 35/1,2,1 Pracovní sešit strana 36/1,1,2 Překontroluj si podle klíče. Mluvnice - 2. vyučovací hodina Pracovní sešit strana 37/1,2,3,4 Překontroluj si podle klíče Slovní úlohy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

On-line cvičen

rovnoběžníky, a vyjmenuj všechny, které znáš. 3. Jaký útvar narýsuješ Test na známku. Elektronická učebnice - I. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Matematika. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. Ilustrační test 2016 Příklad 3: Nyní si načrtněte rovnoběžníky dle obrázku a zjistěte, zda jsou rovnoběžníky podobné. Postup: porovnej všechny dvojice odpovídajících si stran (vždy obraz : vzoru) a zjisti, zda se rovnají stejnému číslu. Pokud ano, pak jsou podobné (řešení: poměr podobnosti k =2 => jde o. 25.1 Rovnoběžníky. Elektronická učebnice - I. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace . Matematika. Autor: Mgr. Blanka Průšová. Prohlédni si obrázky a pokus se říci, co je spojuje. Jeden obrázek mezi ostatní nepatří. Najdi ho a řekni proč Soukromá základní škola Lesná s.r.o. je koncipována jako základní škola pouze s prvním stupněm s předpokládaným následným studiem na víceletých gymnáziích, případně ve výběrových jazykových nebo matematických třídách na základních školách

rovnoběžníky obvod a obsah. mnohoúhelníky - typy . Obvod a obsah rovnoběžníků. PS3 str. 184/2 - 5 a 185/6, 7 (kontrola formou testu) Obsah trojúhelníku. PS3 str. 187/1, 2. PS3 str. 187/3, 188/4, 5 (kontrola formou testu) Lichoběžník. video lichoběžník a jeho vlastnosti, výpočet obvodu a obsahu. uč. str. 223 - 226 a 228 - 22 děkuji všem, kteří včas odevzdali test 3. lekce. Obzvlášť si vážím těch, kteří odolali pokušení poradit se, a opravdu zpracovali test vlastními silami. :o))) rovnoběžníky, lichoběžníky, různoběžníky - vlastnosti všech čtyřúhelníků:.

Rovnoběžníky (základní dělení a vlastnosti) - výklad + text: Sčítání a odčítání celých čísel - skákej s žabkou na správný výsledek (Aj) Zlomky - porovnávání zlomků - test - matematika hrou: Zlomky - porovnávání zlomků online (Aj) Zlomky - převod desetinných zlomků na desetinná čísla - test (Sk Math portal. 6054 solved math problems and tests. Warn-ups from counting. Mathematical calculators for school and practice 7. A Učivo 11.- 15.5. Český jazyk 1.Hodina Str.82/ 4. Rozvíjející větné členy a) Zopakovat tabulky str.82 b) Str. 83/ cv. 1 vypiš do dom.seš., nebo škol.seš. větné dvojice s doplněným pt. Např. dosáhla cíle - ( cíle podtrhnout čárkami a nad slovo napsat Pt) 2.Hodina a)Učebnice str.83/ cv. 2 vypsat pouze větné dvojice s předmětem ( stejný Přihlašte se ze svého školního e-mailu s pomocí kódu awghvxiPřihlaste se do Logické olympiády - do 30.9.. OOpravný test na rovnoběžníky, bude ve středu ráno 30.9. nejpozději v 7:10

Test 40 minut. Řešení jednoduchých rovnic, slovní úlohy. Dělitelnost přirozených čísel. Velikost úhlu, sčítání a odčítání úhlů, násobení, dělení úhlu dvěma. Osová souměrnost. Objem a povrch kvádru a krychle. Převádění jednotek délky, obsahu, objemu a hmotnosti. Test 25 minut (Aritmetika) Test 25 minut. Rovnoběžníky - rozdělení, vlastnosti, úhlopříčky, výšky, konstrukce, obsah; Středová souměrnost, středově souměrné útvary; Pro zvídavé: Sčítání a odčítání úhlú - příklady online s výsledky. Násobení celých čísel je vysvětleno na tomto videu. Celá čísla jsou pěkně vysvětlena zde a na tomto videu Test 40 minut. Řešení jednoduchých rovnic, slovní úlohy. Dělitelnost přirozených čísel. Velikost úhlu, sčítání a odčítání úhlů, násobení, dělení úhlu dvěma. Osová souměrnost. Objem a povrch kvádru a krychle. Převádění jednotek délky, obsahu, objemu a hmotnosti. Test 25 minut (Aritmetika Obsah a obvod. Online kalkulačky provádějí výpočet obsahu a obvodu rovinných geometrických útvarů. Na stránkách naleznete rovněž vzorce, nákresy a postupy výpočtů

Blog třídy 4

Rovnoběžníky (čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník

Rovnoběžníky - teorie příklady. Lichoběžníky - teorie . DU: zadání 3.2.2015 odevzadat v PO 9.2.2015: Vstupní test z opakování až po dělitelnost (1-12 hodina). Předpokládaný termín PP je 25.9.2014. A takto by to mohlo vypadat, například... 18.9.2014. Materiál na podporu výuky Dělitelnost. Pracovní list slouží k opakování učiva o úhlu a jeho vlastnostech pro žáky 7. ročníku. Tématem pracovního listu jsou druhy a vlastnosti úhlů, převody úhlů, konstrukce daného úhlu podle úhloměru, přenášení úhlů a grafický a početní součet a rozdíl úhlů M geometrie 3. díl: Rovnoběžníky. TEST z G: Čtverec, obdélník - obvody těchto obrazců. VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast. Nerostné suroviny v ČR. Průmysl - úvod. Učebnice VL do str. 36. TEST: Zemědělství v ČR. PŘÍRODOVĚDA. Pole - rostliny. Učebnice PŘ str. 74 - 80. TEST: Louka. ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT

8.6. - 17.6. (do 17.6.)Poslední věc, kterou tento rok uděláme, je povrch hranolů. Napište si do sešitu nadpis a opište dokument POVRCH HRANOLů. Pak na vás čekají příklady na objem a povrch hranolů. Nemusíte dokumenty tisknout, stačí si do sešitu překreslit ty náčrty hranolů a počítat ;-) Na konci najdete ještě 3. dokument, dle kterého.. Posted by Jakub 2016.08.06 Leave a comment Čtyřúhelníky konstrukce — v této kapitole budeme zkoumat konstrukce všech druhů čtyřúhelníků (rovnoběžníky, Čtyřúhelníky Čtyřúhelník Vlastnosti základních početních úkonů, užívání závorek, zlomky, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Geometrie: konstrukční úlohy, obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti, jednotky obsahu, síť kvádru a krychle, povrch kvádru (krychle) součtem obsahů stěn - rovnoběžníky - do sešitu zelený rámeček ze str. 52 - do sešitu narýsovat alespoň 2 rovnoběžníky podle návodu v rámečku - PS str. 32 cv. 1, 2, 3. VL - PS str. 24 a 25. 3. 6. - 4. ročník. ČJ - procvičování budoucího času - krátký test na přítomný čas. M - PS str. 24 celá. AJ - zápis do sešit Pololetní test v ÚTERÝ- min. č. zápor, otázka, slovesa prav. + neprav. , příběhy, vocabulary U6 viz kopie Důležitá zpráva / splnit do 21. ledna (pondělí) Konzultace k 1. pololetí školního roku 2018/19 pro II. stupeň - v pondělí 21

Konstrukční úlohy - Rovnoběžník

Zlomky - Procvičování online - Umíme matik

Týden 16.11. - 20.11.2020 (distanční výuka) (16.11.) Online hodina na Meetu - odkaz v učebně Matematiky na Google Classroom (18.11) Vypracujte do sešitu úkoly z učebnice str. 44/1-6 a odevzdejte v rámci úkolu Druhá odmocnina v učebně matematiky do čtvrtka 19.11. do 12:00. Úkoly mi už neposílejte do mailu, odevzdávejte je pouze v učebně - test - úhly ve stupních a minutách - osová souměrnost. Matematika 7.A - rovnoběžníky. Matematika 9.A - lomená funkce - opakování - grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Přírodopis 6.A,B - pavoukovci - korýši. Přírodopis 7.A,B - kapraďorosty - opakování - kořen, stonek. Přírodopis 8.B.

Výukový portál Základní škola Třebíč, ul

TEST - materiál, který je zadání testu, který si doma vypracujete, vyfotíte mobilním telefonem a obrázek pošlete e-mailem na mojí adresu. Tento týden se budeme zabývat rovnoběžníky a lichoběžníkem. Kromě obvodů a obsahů budeme tyto rovinné útvary rýsovat - Test - Obdélník, čtverec - Rovnoběžníky - Rýsujeme rovnoběžník Duben Přímá úměrnost Řešíme slovní úlohy Nerovnice . Zlomky, test Geometrie: - Obsah obdélníku a čtverce, procvičování - Jednotky obsahu Květen Průměr Sítání zlomků se stejným. Na e-mail žáka byly zaslán soubor M - čtyřúhelníky a rovnoběžníky - PL (zadání a tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 19. 5. 2020 Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Čtyřúhelníky Rovnoběžníky a hranoly. Rovnoběžník a jeho vlastnosti. Obsah rovnoběžníku. Obsah trojúhelníku. Lichoběžník. Obvod a obsah lichoběžníku, konstrukce lichoběžníku. Test - 15 minut. Určení počtu procent. Minitest - 2x5 minut. Výpočet základu. Minitest - 2x10 minut. Slovní úlohy. Souhrnné opakování. Test 30 minut

Matematika v 7 r. - webzdarm

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 Oficiální stránky ZŠ Školní 75, Příbra PÁTEK 10:00-11:00 - TEST Úměrnosti - řešení slovních úloh - kapitola čtyřúhelníky a rovnoběžníky - str. 98-105 - kapitola lichoběžníky - str. 107-110 - dopracuj nedodělané stránky z již probraných kapitol. Učivo si můžeš procvičit na webu. mnohoúhelníky (obecný čtyřúhelník, rovnoběžníky, lichoběžník), základní pojmy , vzorce pro obvod a obsah; konstrukční úlohy kružnice, kruh a jejich části, vzorce množiny bodů dané vlastnosti a jejich užití v konstrukčních úlohác

Zeměpisná sí

Rovnoběžníky - vlastnosti :: Výuka matematiky a angličtin

DVOUVÝBĚROVÝ TEST. TEST O SHODĚ ROZPTYLů (tzv. F-test) pomocí tohoto testu testujeme rozdíl z 2 výběrových rozptylů . předpokládáme, že máme k dispozici 2 nezávislé náhodné výběrové soubory o rozsahu m a n, které pocházejí ze ZS s normálním rozdělením . nulová hypotéza: H0: (12 = (22. F = s12 / s2 Geometrie - úhel a jeho velikost, trojúhelník, Pythagorova věta, shodnost, osová a středová souměrnost, rovnoběžníky, lichoběžník, objemy a povrchy základních těles, soustava souřadnic, graf přímé a nepřímé úměrnosti Žáci budou absolvovat cvičné testy z českého jazyka a z matematiky. Každý test bude vždy.

Lenka Spurná lenka.spurna@zsrakovskeho.cz Podzimní prázdniny 26.10. - 30.10.2020 Milí žáci, přeji vám pěkné prázdniny, opočiňtě si, buďte opatrní na sebe i své blízké a dodržujte prosím opatření. Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne rovnobĚŽnÍky, vČetnĚ obvodu a obsahu. lichobĚŽnÍky, vČetnĚ obvodu a obsahu. hranoly, vČetnĚ povrchu a objemu. co jsme z plÁnovanÉho uČiva neprobrali: test je urČen pro ty, kteŘÍ se dnes neÚČastnÍ konzultace ve Škole. vystavil hedush v 6:32 Žádné komentáře Matematika-Rovnice s neznámou ve jmenovateli test. Matematika-Rovnice s neznámou ve jmenovateli test. Matematika-Rovnoběžníky-opakování. Matematika-Rovnoběžníky-opakování. Matematika-rozklad na soucin - vzorce. Matematika-Scitani lomenych vyrazu. Matematika-scitani lomených vyraz

Test - PŘÍSUDEK SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ A SLOŽENÝ dum.zsamskrovi.cz › cj-test-vy_32_inovace_113. Pošlete mně zpět na můj mail do 5.6. cvičení s. 94/1 z učebnice M. Téma: Čtyřúhelníky - druhy, vlastnosti, konstrukce. rovnoběžníky. lichoběžníky. Domácí úkoly zeměpis - Test Švédsko, Dánsko přírodopis - výchova ke zdraví - Návykové látky - rizika jejich užívání občanská výchova - UČIVO 20. 4. - 24. 4. 2020 český jazyk - Příslovečné určení místa, času a způsobu, J. London - Rozdělat oheň (četba) německý jazyk (Mgr. Jaroslava Markusová) - Popis zvířa

Rovnoběžníky pracovní list. Pracovní list 1.třída.1. Vybarvěte obrázek zubu podle předlohy! Zub má tři části: KORUNKU, KRČEK a KOŘEN Zub má také několik vrstev: SKLOVINU, ZUBOVINU, ZUBNÍ DŘEŇ V případě nejasností nebo otázek týkajících se trhu práce pomůže pracovní poradna, encyklopedie profesí, právní rádce nebo návod jak vytvořit strukturovaný. Test 20 minut. Početní operace s nezápornými a zápornými racionálními čísly. Test 20 minut. Souhrnné opakování. VII. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. Rovnoběžníky a hranoly. Rovnoběžník a jeho vlastnosti. Obsah rovnoběžníku. Obsah trojúhelníku. Lichoběžník. Obvod a obsah lichoběžníku, konstrukce. Žádná slova, ba ani obrázky či filmy, nás neovlivňují tak, jako bezprostřední zážitek. Víme to. Proto při naší práci, vždy pamatujeme na to, že přesná organizace, zhodnocení mnohaletých zkušeností, dobrý výběr služeb a perfektní komunikace jsou jen nezbytným základem toho, co se od nás očekává. Nikdy nezapomínáme, že hlavním cílem je, aby námi. Matematika - příklady.eu - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Geometrie: Rovnoběžníky Anglický jazyk Unit 3 Holidays, 3A Where were you last week (past simple: be) Dějepis Rozkvět českého státu za posledních Přemyslovců (učebnice s. 47 až 50) Zeměpis Asie - přírodní podmínky - poloha a členitost, povrch, podnebí, vodstvo (učebnice str. 5-9

matematika - Základní škola Dr

TEST(21.1.) - absolutní hodnota čísla, nerovnosti, sčítání a odčítání celých čísel, počítání se závorkami násobení celých čísel str.133/4,7, str.133/8 dělení celých čísel str.135-136/1,3, VY_32_INOVACE_09_Test paměti-zařízení pokoje_03 VY_32_INOVACE_10_ Infinitive, past simple, past participle_03 VY_32_INOVACE_11_Londýn-nejznámější místa_0 Test se snaž vypracovat samostatně a naráz, stejně tak, jako bys ho měl zadán ve škole. Pokud naráz nezvládneš, udělej půlku a po odpočinku dokonči. Test naleznete na této stránce úplně dole v příloze. PROSBA NA RODIČE - Kdo můžete, tak dětem test vytiskněte. Pokud to nejde, pomozte jim, prosím, přepsat test na papír testy (do čtvrtku 26.3.)- test Dělitelnost III- test Procenta I ALGEBROGRAMY.Protože jde o něco nového pořádně si přečtěte modrý rámeček na straně 44. Vyřešte úkoly z učebnice str. 44/1 (úroveň A); 44/2 (úroveň A - najít jedno řešení, úroveň B - najít všechna řešení), 44/1 (úroveň B; úroveň C - všechna řešení Minule jsme se naučili rýsovat rovnoběžníky a umíte vypočítat jejich obvod a vnitřní úhly. Tento týden se naučíte počítat obsah rovnoběžníku. Z učebnice na str. 56 si opište do sešitů zelený rámeček a udělejte řešený příklad 1, ze str. 57 řešený příklad 2. Potom vypočítejte cvičení 1 na str. 57 a,b,c,d,e,f

DOMÁCÍ ÚKOLY :: Fričová29

PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová ROVNOBĚŽNÍKY OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišt 13.2. M G rovnoběžníky, obsah čtverce a obdélníku (128-131) Čj PS 50/3, 52/1. Vl Habsburkové; renesance . 10.2. M G opakování. Čj slovesa - shrnutí - myšlenková mapa podle učebnice (vše o slovesech) Př ekosystém pole - myšlenková mapa (v úterý test) 8.-9.2. M G modrá - osa a střed úsečky + opakování 127, 12 Násobení zlomků se závorkami Pokračování : Perfektně postavený výklad na praktických ukázkách, tabulce, souvislostech. Na konci samozřejmě nechybí test na vyzkoušení si pochopení látky.Doplňovačka číslených výsledků a výrazů, kterou si zároveň vyluštíte tajenku plnou pohádek Výklad formou animované prezentace na téma Nejmenší společný násobek Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku M - rovnoběžníky, zlomky, výpočet zlomku z čísla, v úterý opakování aritmetický průměr Čj - přísudek a podmět Vla - povrch ČR, práce s mapou, v úterý test (učebnice str. 22/3c,4) Pří -živočichové v okolí lidských obydlí - hospodářská zvířata Co nás čeká v týdnu od 4. 4. - 8. 4. 201 M - v pondělí 21.1. test - násobení celých čísel. M - v úterý 22.1. písemná práce - shodnost, začátek celých čísel. F - v úterý 22.1. velký test - opakování celého pololetí. Ov - na úterý 22.1. vymyslete a namalujte svoji postavu + krátký příběh o postavičce. Z - ve středu 23.1. test - jihozápadní Asie.

 • Aronie smoothie.
 • Kam nejblíž do chorvatska.
 • Kettler coach e bazar.
 • Jak často kvetou jehličnany.
 • Daňové přiznání v němčině.
 • Kajenský pepř rostlina.
 • Falcon heavy landing sea.
 • Helene fischer show 2018.
 • Je litva v evropske unii.
 • Zimní olympijské hry 1994.
 • Manowar praha 2017.
 • Fjaðrárgljúfur closed.
 • Wiki cello.
 • Králové bourbonu.
 • Putin výška.
 • Pachycephalosaurus hračka.
 • Mazda 5 1.8 benzin recenze.
 • The notorious big film cz.
 • Jak se zbavit tuku pod zadkem.
 • Medicom klinika brno.
 • Přání k narozeninám v německém jazyce.
 • Ledové království právě teď.
 • Lamarck.
 • Pronájem bytu strakonice jezárky.
 • Pískované skleničky.
 • Exif rename.
 • Jak se prenasi stenice.
 • Csob nová platební karta.
 • Batman games online.
 • Autodesk design review 2018.
 • Alexis sanchez plat.
 • Pes v letadle zkušenosti.
 • Keltské oppidum.
 • Boule u konečníku.
 • Netvor online bombuj.
 • Obrácená děloha cviky.
 • Rektoskopie praha.
 • Lamarck.
 • Sebevražda v přímém přenosu video.
 • Vlajka guatemala.
 • Revmatická vaskulitida.