Home

Homosféra

Co znamená homosféra? Význam slova homosféra ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny HOMOSFÉRA. Homosféra sahá od zemského povrchu do výšky asi 90 km - 100 km a vyznačuje se téměř stálým složením suchého vzduchu v celém jejím vertikálním rozsahu. Na dvě hlavní složky molekulární dusík a kyslík, připadá asi 99 % objemu suchého vzduchu homosféra. Význam: část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou . Komentáře ke slovu homosféra » přidat nový komentář. homosféra. část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výško

Homosféra sahá od zemského povrchu do výšky asi 90 - 100 km a vyznačuje se téměř stálým složením suchého vzduchu v celém jejím vertikálním rozsahu. Na dvě hlavní složky, dusík a molekulární kyslík, připadá asi 99 % objemu suchého vzduchu. Jen podíly oxidu uhličitého CO 2 a ozonu O 3 se mění v čase a prostoru Homosféra. Homosféra zahrnuje zemskou atmosféru přibližně do výšky okolo 90 km. Působením turbulentního promíchávání vzduchu se v ní v podstatě nemění chemické složení vzduchu. Obsažené látky se intenzivně podílejí na energetické bilanci Země. Od heterosféry je oddělena homopauzou. Heterosfér

Homosféra - vrstva atmosféry, v níž se složení vzduchu v důsledku jeho intenzivního vertikálního promíchávání s přibývající výškou prakticky nemění. Heterosféra - intenzita vertikálního promíchávání vzduchu slábne a s přibývající výškou ubývá těžších plynů Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova školská poradenská psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie. stejnorodosti: homosféra, heterosféra. Ochranná funkce . Zemská atmosféra je naprosto nepostradatelná pro život. Chrání biosféru před mrazivým kosmickým okolím, kyslík v ní obsažený umožňuje dýchání. Pohlcuje škodlivé elektromagnetické záření rentgenové, gama a ultrafialové Homosféra neboli turbosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 100 km. Intenzivní turbulentní promíchávání způsobuje rovnoměrné zastoupení jednotlivých plynů v jejích jednotlivých částech s výjimkou vodní páry vyskytující se převážně v troposféře, ozonu vyskytujícího se převážně ve stratosféře a.

Heterosféra je část atmosféry Země, v níž s výškou ubývá zastoupení dusíku a kyslíku a narůstá podíl vodíku a helia.Heterosféra začíná ve výšce zhruba 100 km a zasahuje až do výšky 500-700 km. Pod heterosférou se nalézá homosféra homosféra - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov homosféra je vrstva atmosféry ve výšce 0 - 90 až 100 km nad povrchem Země. Má s výškou převážně stabilní složení: 99% dusíku a kyslíku dohromady, kolísání jen O 3, CO 2 a vodních par. heterosféra: je vrstva atmosféry ve výšce 90 - 500 až 750 km nad povrchem Země

homosféra. Výraz (slovo) homosféra a má tento význam: část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou. Další slova začinající na písmeno H. Slova s podobným názvem: ecce homo, homo-, homo, homo aestheticus, homo creeto Homosféra: Vrstva atmosféry ve výšce 0 až 90-100 km nad povrchem Země. Má s výškou převážně stabilní složení: 99 % dusíku a kyslíku dohromady, kolísání jen O 3, CO 2 a vodních par. Heterosféra: Vrstva atmosféry ve výšce 90 až 500-750 km nad povrchem Země. Roste zde podí

Další možností členění atmosféry je podle složení vzduchu na dvě vrstvy: homosféra a heterosféra. V homosféře se zastoupení jednotlivých plynů nemění, protože se zde vzduch neustále turbulentně promíchává. V heterosféře koncentrace lehčích prvků ubývá s výškou pomaleji než plynů těžších (kyslíku a dusíku) Homosféra. společný název pro troposféru, stratosféru a mezosféru. Vzduch je zde tvořen směsí plynů s výjimkou vodní páry a ozónu. Horské a údolní větry. příčinou jejich vzniku je nerovnoměrné zahřívání a ochlazování vzduchu, který leží nad úbočími a dolinami. Přes den se úbočí ohřeje, vzduch je lehčí. homosféra část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu Homosféra je vrstva atmosféry ve výšce 0 až 90 - 100 km nad povrchem země. Má s výškou převážně stabilní složení - 99 % dusíku a kyslíku dohromady. Kolísá jen obsah O3, CO2 a vodních par. Heterosféra je vrstva atmosféry ve výšce 90 až 500 - 750 km nad povrchem Země. Roste zde podíl vodíku, helia a lehkých plynů. homosféra; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl.

PPT - METEOROLÓGIA I 3 – 400 – 3 ext

Homosféra, část atmosféry asi do 100 km od povrchu Země, její chemické složení je přibližně stejné jako u povrchu Země Atmosféra= plynný obal Země, je připoutaný gravitační silou a účastní se zemské rotace- její hustota klesá s rostoucí vzdáleností od zemského povrchu- vrstvy: 1) homosféra (0-90 km), nemění se procentuální složení plynných složek2) heterosféra (90-1 000 km), probíhá zde změna molekulové hmotnosti vzduchu- je tvořena směsí plynů = VZDUCH:složení: 1) plyny. Homosféra dosahuje do výšky 90 km nad zemským povrchem (obr. 8-7). Kromě vodní páry představuje vrstvu se stejným chemickým složením v celé mocnosti. Heterosféra nacházející se nad homosférou má s výškou měnící se molekulární složení Vrstva vzduchu při zemském povrchu (0-90 km) je nazývána homosféra, vyšší vrstva ovzduší (90-1000 km) heterosféra. Chemické složení atmosféry : dusík- 78,08 kyslík- 20,95 zbytek jsou vzácné plyny (Ar, Ne, He, Kr, Xe) Množství CO2 ve vzduchu je proměnlivé- v průměru je zastoupen 0,034 Atmosféra - plynný obal Země, k Zemi poutána gravitací - do výšky 90 km homosféra, výše heterosféra - 78 % dusíku, 21 % kyslíku, vzácné plyny (argon, neon, helium, krypton, xenon, radon), oxid uhličitý, vodní páry (z nich vznikají oblaka), atmosférický aerosol, prach (antropogenní

homosexualita - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Cizí slova na H ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c

Co znamená přídavné jméno homosexuální? Význam slova homosexuální ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a polštiny Sféry: Atmosféra, Hydrosféra, Magnetosféra, Ozonosféra, Troposféra, Bisoféra, Stratosféra, Mezosféra, Termosféra, Astenosféra, Homosféra, Ionosféra, Exosféra Atmosféra, Hydrosféra, Magnetosféra - Země, Ozonosféra - 7 až 50 km, Troposféra - 8 až 17 km, Biosféra - 10 až 18 km, Stratosféra - 11 až 50 km, Astenosféra - 80. Atmos-pára, -je to plynný obal Země, který je k Zemi připoután gravitační silou. Vrstva vzduchu při zemském povrchu (0-90 km) je nazývána homosféra, vyšší vrstva ovzduší (90-1000 km) heterosféra. Chemické složení atmosféry : dusík- 78,08..

Homosféra: je vrstva atmosféry ve výšce . 0 - 90 až 100 km . nad povrchem Země. Má s výškou převážně stabilní složení: 99% dusíku a kyslíku dohromady, kolísání jen O. 3, CO 2. a vodních parHeterosféra: je vrstva atmosféry ve výšce . 90 - 500 až 750 km . nad povrchem Země. Roste zde podíl vodíku, helia a lehkých. kinematických procesů ad I. chemické složení homosféra (90 až 100 km, vzduch, oxid uhličitý, ozón) homopauza heterosféra (až 1000 km, proměnlivé koncentrace argonu a dusíku) ad II. fyz. a chem. procesy dělení z hlediska elektrických vlastností neutrosféra (do 80 km) (ozonové vrstvy: 10 až 40 km) ionosféra (80 až 400 km.

Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací.Obsahuje přibližně 78% dusíku a 21% kyslíku, se stopovým množstvím dalších plynů.Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí Z tohoto důvodu se troposféra, stratosféra a mezosféra též nazývá homosféra. Mikroklima. je režim meteorologických dějů, které se vytvářejí vlivem klimageneticky stejnorodého aktivního povrchu. Vertikální rozměr mikroklima může dosáhnout 10 m a v horizontálním rozměru až 100 m. Pro mikroklima uzavřených prostorů.

Homosféra Slovník cizích slo

Homosféra je tedy sféra, kde člověk svou přítomností a vlivem převládá. (Svoboda, 2006) [2] Připomeňme si biblický výrok ze Zjevení Janova: Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. (Zj 22, 1 Homosféra Představuje zemskou atmosféru sahající do výšky kolem 90 km. Podstatně se v ní nemění objemové zastoupení plynů směsi. Tento stav je způsobeny intenzivním turbulentním promícháváním vzduchu. Mezi látky, jejichž objemové zastoupení je i v homosféř podle složení · homosféra = turbosféra Homosféra neboli turbosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 100 km. Intenzivní turbulentní promíchávání způsobuje rovnoměrné zastoupení jednotlivých plynů v jejích jednotlivých částech s výjimkou vodní páry vyskytující se převážně v troposféře, ozonu. Studijní materiál Atmosféra z předmětu Zeměpis, střední škol homosféra ; hydrosféra ; mezní vrstva atmosféry ; optické jevy v atmosféře ; oscilace atmosféry ; radiační jevy v atmosféře ; složení atmosféry ; šíření zvuku v atmosféře ; tlakové vlny ; transformace druhů energie ; volná atmosféra ; vzdušné proud

HOMOSFÉRA

 1. Homosféra je část atmosféry Země, v níž se podstatně nemění objemové zastoupení plynů. Homosféra zasahuje do výšky kolem 90 km; nad ní se nachází heterosféra. V heterosféře vlivem disociačních procesů nabývají některé látky na významu (ubývají plyny těžší než vzduch), avšak toto neplatí pro kyslíko.
 2. Vrstva vzduchu při zemském povrchu (0-90 km) je nazývána homosféra, vyšší vrstva ovzduší (90-1000 km) heterosféra. Chemické složení atmosféry : dusík - 78,08 kyslík- 20,9
 3. Zábavná show, kde největší hvězdou je příroda. Moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen vás provedou pořadem, u kterého se budete bavit a mnohé se dozvíte. Dále účinkují: Debbi, O. Laffita, K. Janák a H. Dědek. Režie A. Reze
 4. Chemické složení atmosféry. rozlišujeme: homosféra. do 100 km výšky. stejné zastoupení jednotlivých plynů. heterosféra. nad 100 km výšky. uspořádání plynů podle parciálních tlak

Homosféra sahá přibližně do výšky 90 km a její složení je skoro stejné jako u zemského povrchu. Heterosféra je část zemské atmosféry zhruba nad výškou 90 km. Zde se místo turbulentního promíchávání začíná uplatňovat difúzní rovnováha. Koncentrace lehkých plynů ubývá s výškou pomaleji než plynů těžších. Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Historie meteorologie 1 Historie meteorologie 2 Historie meteorologie 3 Historie meteorologie 4 Historie meteorologie 5 Dráhy družic Rozdělení meteorologie Atmosféra Země 1 Atmosféra Země 2 Atmosféra Země, vrstvy atmosféry Závislost teploty na výšce Troposféra Stratosféra Mezosféra Termosféra Homosféra a heterosféra.

Slova a výrazy ve slovníku cizcích slov začinající na písmeno H. 1. současné dozrávání tyčinek i blizen u oboupohlavního květu; 2. jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotype Homosféra sahá do výšky cca 100 km a probíhá v ní neustálé turbulentní promíchávání vzduchu. Nad 100 km převažuje difúzní promíchávání a změny koncentrací zastoupených plynů odrážejí jejich molekulární hmotnosti v kabině vozidla. Stav v místech pohybu lověka (homosféra) se nazývá mikroklima. Úprava prostředí v kabině vozidla je základní podmínkou pro komfortní přepravu cestujících a výrazně sniţuje únavu řidie, tím pozitivně ovlivňuje aktivní bezpenost automobilu. Mikroklima automobilu: Teplota vzduchu - optimální teplota j

homosféra část atmosféry Země , v níž se podstatně nemění relativní zastoupení plynů ve vzdušné směsi. Hlavní příčinou téměř konstantního složení homosféry v horiz. i vert. směru je turbulentní promíchávání Homosféra Vrstva atmosféry ve výšce 0 až 90-100 km nad povrchem země. Má s výškou převážně stabilní složení: 99 % dusíku a kyslíku dohromady; kolísá jen obsah O 3, CO 2 a vodních par. Heterosféra Vrstva atmosféry ve výšce 90 až 500-750 km nad povrchem Země Ozon • ozon - zapáchající plyn vznikající při elektrických výbojích v atmosféře • troposférický a stratosférický ozon • Přirozená rovnováha ozonu v atmosféře - stopový plyn, tvo řený 3 atomárními kyslíky (O 3) - 90 % ve stratosféře, asi 3/4 v 15-30 km - ozonosfér Homosféra a Heterosféra. Troposféra, Stratosféra, Mezosféra, Termosféra, Pro letní monzun není charakteristické? tlaková níže nad pevninou. oceán se zahřívá rychleji než pevnina. vysoké srážky (Čerápuňdží) Tloušťka ozonu při normálním tlaku 1013 hPa a teplotě 10 °C by byla? 0,000004 mm. 4 mm. 400 metr

homosféra - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. o Podle složení: homosféra (0 - 100 km) heterosféra (100 km a více) o Podle teploty: troposféra - teplota klesá o 0,65 C˚ na 100m (0 - 15 km - záleží na zeměpisné šířce) stratosféra - teplota s výškou stagnuje a v horní části roste (15 - 50 km) kolem 25 km - ozon (pohlcuje záření
 2. ‐ členění na vrstvy (homosféra, heterosféra) ‐ vrstvy dle teploty (troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, exosféra) o výška, teplota, plyny ‐ atmosférický tlak ‐ vliv na obsah kyslíku, vodních par; stenobarní a eurybarní organismy o vliv tlaku na člověk
 3. Z tohoto důvodu je možné a nezbytné kategorizovat vrstvy atmosféry, z nichž dvě nejvýznamnější jsou: • Homosféra • Heterosféra Jak bylo zmíněno, obloha je výsledkem rozptylu.
 4. Homosféra : vrstva atmosféry, v níž se složení vzduchu v důsledku jeho intenzivního vertikálního promíchávání s přibývající výškou prakticky nemění. Insolace : množství přímého slunečního záření dopadajícího na jednotkovou vodorovnou, nebo nakloněnou plochu za jednotku času. Největší insolace je na kolmé.
 5. Citováno z https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=Příloha:Složeniny_slova_sféra_(čeština)&oldid=90378

Homosféra - Slovník cizích slov Online-Slovník

 1. ologický (eMS) sestavila ČMeS. X. A-sko
 2. homosféra x heterosféra (podle procentního zastoupení jednotlivých plynů, resp. podle intenzity vertikálního promíchávánívzduchu, hraniceve výšce100km
 3. Význam slova hatchback; haterie; hathajóga, hatha-jóga hatchback = karoserie automobilu s otevírací zadní částí haterie = tříoká ještěrka z triasu a jury, dosud žijící na Novém Zélandu hathajóga, hatha-jóga = jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla; metoda k dosažení duchovní dokonalosti Next: hattrick, hatrick; haur; hausarest; hausbót.
 4. Atmosféra Země a její struktura - PŘÍRODA

Atmosféra Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

 • Fluoróza léčba.
 • Šaty na svatbu v boho stylu.
 • J.a.r band.
 • Sport urban liberec.
 • Nejhlubší rybník v jižních čechách.
 • Stronghold hry.
 • Rc buggy 1/12.
 • Wild west online free to play.
 • Sportisimo kola.
 • Zakysaná smetana zdravý recept.
 • Světloun.
 • Formy na olova gripa.
 • Sullivan family.
 • Deichmann damske platenky.
 • 38 tt mlezivo.
 • Ok google přestal fungovat.
 • Tropic isle living olej.
 • Pes domácí obrázky.
 • Kovářský kurz 2017.
 • Dioxiny spalování dřeva.
 • Bones feat onerepublic.
 • Marcipánový mickey mouse.
 • Tmel na parkety.
 • Kopačky mizuno.
 • Výpověď ze zdravotních důvodů 2019.
 • Afatický slovník aplikace.
 • Wow mounts 100 drop.
 • Fotokniha svatební.
 • Colli femoris.
 • Whiskas kapsičky složení.
 • Flight radar new york.
 • Jak sázet na sport strategie.
 • Černé ovce archiv.
 • L86.
 • Nejstrašidelnější hotel světa.
 • Náročný diktát.
 • Tiramisu po česku pohlreich.
 • Libuše šafránková syn.
 • Jak naucit siri cesky.
 • Katar horních cest dýchacích mkn.
 • Jessica korda insta.